IBALGIN PLUS tbl flm 18x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 5115D
Registračné číslo 07/0162/20-S
Dátum registrácie 28.7.2020
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj voľnopredajný (Vp)
Zastúpenie výrobcu Opella Healthcare Slovakia s.r.o., Slovensko
Účinné látky
Indikačná skupina Analgetiká, antipyretiká (07)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
M MUSKULOSKELETÁLNY SYSTÉM
M01 Antiflogistiká a antireumatiká
M01A Nesteroidové protizápalové a protireumatické lieky
M01AE Deriváty kyseliny propiónovej
M01AE51 Ibuprofén, kombinácie

Na čo sa IBALGIN používa?

Ibalgin Plus obsahuje dve liečivá: ibuprofén a kofeín.
Ibuprofén patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID).
NSAID poskytujú úľavu zmenou odpovede tela na bolesť.
Kofeín patrí do skupiny liekov označovaných ako stimulanciá (povzbudzujúce látky).

Ibalgin Plussa používa na krátkodobú, symptomatickú liečbu akútnej stredne silnej bolesti, ako je bolesť zubov alebo bolesť hlavy.

Ibalgin Plus je určený len pre dospelých.

Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Je možné, že sa u vás vyskytne niektorý zo známych vedľajších účinkov NSAID (pozri nižšie). Pokiaľ dôjde k takejto situácii, alebo ak budete mať obavy, prestaňte užívať tento liek a čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom. U starších ľudí užívajúcich tento liek je prítomné zvýšené riziko problémov spojených s vedľajšími účinkami.

Pokiaľ ide o nasledujúce vedľajšie účinky, je potrebné vziať do úvahy, že sú do značnej miery závislé od dávky a že sa u jednotlivých pacientov líšia.

PRESTAŇTE OKAMŽITE UŽÍVAŤ Ibalgin Plus a vyhľadajte lekára, pokiaľ sa u Vás vyskytne niektorý z nasledujúcich stavov, ktoré môžu byť prejavmi závažných vedľajších účinkov:
 • závažné problémy so žalúdkom
 • vracanie krvi alebo zvratky podobné kávovej usadenine
 • čierna dechtová stolica alebo krv v moči
 • alergické reakcie, ako je vyrážka, svrbenie
 • namáhavé dýchanie a/alebo opuch tváre alebo hrdla
 • slabosť v kombinácii so stratou chuti do jedla
 • nadmerná únava v kombinácii so zníženým vylučovaním moču
 • opuch tváre, chodidiel alebo nôh
 • bolesť na hrudi
 • poruchy zraku

Ďalšie vedľajšie účinky

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
 • pálenie záhy, bolesť brucha, nevoľnosť a tráviace ťažkosti, pocit na vracanie, vracanie, plynatosť, hnačka, zápcha a mierna strata krvi v žalúdku a/alebo črevách, ktorá môže vo výnimočných prípadoch spôsobiť málokrvnosť
 • závraty, nespavosť, bolesť hlavy

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • žalúdočné alebo črevné vredy, niekedy s krvácaním a prederavením, najmä u starších pacientov, zápal ústnej sliznice s tvorbou vredov (ulcerózna stomatitída), zápal žalúdka (gastritída), čierna dechtová stolica, zvratky podobajúce sa kávovej usadenine, zhoršenie kolitídy a Crohnovej choroby. Riziko vzniku krvácania v tráviacom trakte závisí najmä od veľkosti dávky a doby trvania liečby.
 • telesný nepokoj, vnímanie srdcového tepu, podráždenosť alebo únava
 • poruchy videnia, psychotické reakcie
 • alergické reakcie, ako sú kožné vyrážky, svrbenie a astmatické záchvaty. Musíte prestať užívať Ibalgin Plus a okamžite informovať svojho lekára.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • tinitus (hučanie v ušiach), strata sluchu
 • poškodenie obličiek (papilárna nekróza), zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi, zvýšené hladiny močoviny v krvi

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • v súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené opuchy (edém), vysoký krvný tlak (hypertenzia) a zlyhanie srdca
 • zápal pažeráka alebo podžalúdkovej žľazy, tvorba membranózneho zúženia v tenkom alebo hrubom čreve (membranózne črevné striktúry)
 • znížené vylučovanie moču ako obvykle a opuch (najmä u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo zníženou funkciou obličiek); opuch (edém) a zakalený moč (nefrotický syndróm); zápalové ochorenie obličiek (intersticiálna nefritída), ktoré môže viesť k akútnemu zlyhaniu obličiek. Pokiaľ sa objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov, alebo ak sa nebudete celkovo cítiť dobre, prestaňte užívať Ibalgin Plus a okamžite sa poraďte so svojím lekárom, pretože by mohlo ísť o prvé prejavy poškodenia obličiek alebo zlyhanie obličiek
 • problémy s krvotvorbou - prvé prejavy sú: horúčka, bolesť hrdla, povrchové vredy v ústach, príznaky podobné chrípke, silné vyčerpanie, krvácanie z nosa a kože. V týchto prípadoch musíte liečbu okamžite prerušiť a vyhľadať lekára. Nesmie sa vykonávať žiadna samoliečba liekmi proti bolesti alebo liekmi, ktoré znižujú horúčku (antipyretiká)
 • depresia
 • bolo popísané zhoršenie (exacerbácia) zápalov súvisiacich s infekciou (napr. nekrotizujúca fasciitída) po užití určitých liekov proti bolesti (NSAID). Ak sa počas užívania Ibalginu Plus objavia alebo zhoršia prejavy infekcie, musíte okamžite vyhľadať lekára. Je potrebné zistiť, či existujú dôvody na protiinfekčnú/antibiotickú liečbu
 • vysoký krvný tlak, zlyhanie srdca, srdcový infarkt, vaskulitída
 • porucha pečeňových funkcií (prvé prejavy môžu mať za následok zmenu farby kože), poškodenie pečene najmä pri dlhodobej liečbe, zlyhanie pečene, akútny zápal pečene (akútna hepatitída)
 • pri používaní ibuprofénu sa pozorovali prejavy aseptickej meningitídy so stuhnutím krku, bolesťami hlavy, pocitom nevoľnosti, nevoľnosťou, horúčkou alebo poruchou vedomia. U pacientov s autoimunitnými poruchami (systémový lupus erythematosus (SLE), zmiešané ochorenie spojivového tkaniva) môže byť vyššia pravdepodobnosť tohto stavu. V prípade výskytu uvedených príznakov kontaktujte ihneď lekára
 • počas infekcie ovčími kiahňami sa vyskytli závažné formy kožných reakcií, ako sú vyrážka so začervenaním a tvorbou pľuzgierov napr. Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza/Lyellov syndróm), strata vlasov (alopécia), závažné infekcie kože a komplikácie ovčích kiahní s poškodením mäkkých tkanív.
 • závažné celkové reakcie z precitlivenosti (prejavy môžu zahŕňať závažné alergické reakcie, ktoré spôsobujú opuch tváre alebo hrdla, dýchacie ťažkosti, zrýchlený srdcový rytmus, pokles krvného tlaku, anafylaktický šok (závažná alergická reakcia, ktorá spôsobuje dýchacie ťažkosti alebo závrat)

Neznáme (z dostupných údajov nie je možné určiť častosť výskytu)
 • tras
 • zrýchlená srdcová činnosť
 • môže dôjsť k závažnej kožnej reakcii označovanej ako DRESS syndróm. Medzi príznaky DRESS syndrómu patria: kožná vyrážka, horúčka, opuch lymfatických uzlín a zvýšenie počtu eozinofilov (druh bielych krviniek).
 • červená, šupinatá, plochá vyrážka s tvorbou hrčiek pod kožou a pľuzgierov, lokalizovaných najmä v oblasti kožných záhybov, na trupe a horných končatinách, sprevádzaná horúčkou na začiatku liečby (akútna generalizovaná exantematózna pustulóza). Ak sa u vás objavia tieto príznaky, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, a prestaňte užívať Ibalgin Plus.
 • zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie

Lieky, ako je Ibalgin Plus, môžu byť spojené s mierne zvýšeným rizikom srdcového infarktu (infarktu myokardu) alebo cievnej mozgovej príhody.

V štúdii zahŕňajúcej pacientov po vytrhnutí zuba sa u niektorých pacientov (2,8%) vyvinul zápal dutiny vzniknutej po extrakcii a u niektorých pacientov (1,4%) sa vyvinul zápal ďasna po chirurgickom výkone.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
IBALGIN 200 tbl flm 12x200 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 200 tbl flm 30x200 mg (blis. PVC/Al) Vp 1,79
IBALGIN 200 tbl flm 10x200 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 200 tbl flm 24x200 mg (blis. PVC/Al) Vp 3,19
IBALGIN 400 tbl flm 12x400 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 30x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 4,29
IBALGIN 400 tbl flm 10x400 mg (blis. PVC/Al) Vp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 24x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 3,29
IBALGIN 400 tbl flm 48x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 4,60
IBALGIN 400 tbl flm 100x400 mg (fľ. PE) Rp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 36x400 mg (blis. PVC/Al) Vp 2,80
IBALGIN 400 tbl flm 96x400 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
IBALGIN 400 tbl flm 100x400 mg (blis. PVC/Al) Rp n/a
IBALGIN 600 tbl flm 30x600 mg (blis. PVC/Al) Rp 1,43
IBALGIN 600 tbl flm 100x600 mg (fľ. PE) Rp 7,58
IBALGIN BABY sus por 1x100 ml/2 g (fľ.skl.hnedá) Vp 4,60
IBALGIN DUO EFFECT crm der 1x100 g (tuba Al) Vp 8,50
IBALGIN DUO EFFECT crm der 1x50 g (tuba Al) Vp 5,90
IBALGIN GEL gel der 1x100 g (tuba Al) Vp 8,19
IBALGIN GEL gel der 1x50 g (tuba Al) Vp 4,99
IBALGIN KRÉM crm der 1x50 g (tuba Al s PP uzáverom) Vp n/a
IBALGIN KRÉM crm der 1x100 g (tuba Al s PP uzáverom) Vp 4,29
IBALGIN KRÉM crm der 1x100 g (tuba Al s PE uzáverom) Vp 4,68
IBALGIN KRÉM crm der 1x50 g (tuba Al s PE uzáverom) Vp 4,41
IBALGIN PLUS tbl flm 6x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 10x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 12x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 15x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 20x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN PLUS tbl flm 24x400 mg/100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 30x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp 5,49
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 10x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 12x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBALGIN RAPIDCAPS 400 MG cps mol 20x400 mg (blis.PVC/PVDC/Al) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 10x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 12x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 18x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 20x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 24x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp 3,19
IBUPROFEN NUTRA 200 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 30x200 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 10x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 12x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 18x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 20x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 24x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
IBUPROFEN NUTRA 400 MG PERORÁLNA SUSPENZIA VO VRECKU sus poc 30x400 mg (vre.PET/Al/PET/PE) Vp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.