Podmienky používania

Prístup na túto internetovú stránku alebo jej používanie znamená, že súhlasíte s nasledovnými podmienkami, ktoré sú tu uvedené alebo na ktoré je tu odkaz:
  • Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne liekinfo.sk je chránený autorskými právami spoločností BE TRADE, spol. s.r.o. (Poskytovateľ)
  • Poskytovateľ rozhoduje o prístupnosti/neprístupnosti obsahu podľa vlastného uváženia.
  • Poskytovateľ pri bežných službách s osobnými údajmi zaobchádza podľa zákona.
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo u diskusného fóra na odstránenie správ, ktoré obsahujú akýkoľvek materiál, ktorý považuje za urážlivý, hanobiaci, obscénny alebo inak neprijateľný.
  • Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať alebo dopĺňať podmienky bez predchádzajúceho o znamenia.
  • Používatelia sami znášajú náklady na internetové pripojenie a akékoľvek iné náklady spojené so zobrazovaním a využívaním služieb liekinfo.sk. Súčasťou tohto obsahu je aj reklama partnerov poskytovateľa.
  • Používateľ akceptuje, že obsah môže byť nedostupný po dobu nevyhnutnú na odstránenie technických problémov.
  •  Používateľ nesmie šíriť a redistribúcii obsahu bez písomného súhlasu poskytovateľa.

 

LiekInfo.sk používa súbory cookie

V LiekInfo.sk používame súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť plynulejšiu a jednoduchšiu prácu s webom.

Čo sú súbory cookie a ako fungujú?

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré do vášho počítača posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodne súbor cookie vytvoril.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.