Diagnóza na recepte

Lekársky predpis musí obsahovat okrem iného aj diagnózu vyjadrenú písmenom a dvojmiestnym číslom podľa platnej medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov.

Ak sa chcete dozvedieť čo sa skrýva pod kódom diagnózy na vašom recepte, vpíšte ho do príslušného okienka.
Kód:
diagnóza:
- zadajte kód -

Platnosť lekárskeho predpisu je:

7 dní na hromadne vyrábané lieky a individuálne pripravované lieky, bez antibiotík, chemoterapeutík a omamných látok,
5 dní na lieky s obsahom omamných látok,
3 dni na lieky s obsahom protimikrobiálnych antibiotík a chemoterapeutík,
1 deň na lieky predpísané lekárom lekárskej služby prvej pomoci a lekárom ústavnej pohotovostnej služby.
 
Deň vystavenia lekárskeho predpisu sa do lehoty platnosti nezapočítava.

A00 - B99 Infekčné a parazitárne choroby
C00 - D48 Nádory
D50 - D89 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov
E00 - E90 Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok
F00 - F99 Duševné poruchy a poruchy správania
G00 - G99 Choroby nervového systému
H00 - H59 Choroby oka a jeho adnexov
H60 - H95 Choroby ucha a hlávkového výbežku
I00 - I99 Choroby obehovej sústavy
J00 - J99 Choroby dýchacej sústavy
K00 - K93 Choroby tráviacej sústavy
L00 - L99 Choroby kože a podkožného tkaniva
M00 - M99 Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
N00 - N99 Choroby močovej a pohlavnej sústavy
O00 - O99 Ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Q00 - Q99 Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie
S00 - T98 Poranenia, otravy a iné následky vonkajších príčin
V01 - Y98 Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.