O nás

LIEKinfo je informačný portál o liekoch, registrovaných na Slovensku.

Kliknutím na príslušný liek nájdete text jeho príbalovej informácie pre pacienta, ktorý bol schválený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ďalším výberom môžete dostať informáciu o doplatku za liek, alebo si porovnať ceny a doplatky podobných liekov. Poskytované informácie sú nanajvýš objektívne a zrozumiteľné.

Odkiaľ poskytované informácie pochádzajú?
 
Základné informácie o liekoch registrovaných v SR sú z databázy ŠÚKL v Bratislave. Ceny liekov na lekársky predpis sú z databázy VšZP, ktorá je partnerom tohto projektu. Spolupracujeme so všetkými držiteľmi Rozhodnutí o registrácii nielen liekov, ale aj liečivých prípravkov v Slovenskej republike. Všetky databázy sú pravidelne aktualizované.

LIEKinfo budeme postupne dopĺňať o nové produkty a služby.


Kto sme

Spoločnosť BE TRADE, spol. s r.o. začala svoju činnosť v roku 1992 v Bratislave ako špecializovaná agentúra v oblasti poskytovania poradenstva v zahraničnom obchode a v oblasti podpory zahraničného predaja - výstavy, technicko-obchodné informácie, firemné prezentácie, prieskum trhu, marketing a realizácia vývozu a dovozu.
 
Je to dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť. V období roku 1993 až 2005 je  jej hlavným predmetom činnosti vývoz liekov, diagnostík, dovoz zdravotného materiálu a kozmetiky a zastupovanie zahraničných farmaceutických výrobcov v SR .
 
Od roku 2005 spoločnosť vlastní vydavateľstvo Pharmamonitoring, ktoré vydáva príručku pre lekárov a lekárnikov v SR pod názvom MANUÁL - lieky registrované v Slovenskej republike a je vlastníkom a prevádzkovateľom portálov: www.liekinfo.sk a informačného servisu pre odbornú medicínsku verejnosť  www.slais.sk
 
Poprední odborníci z Farmaceutickej a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sú jej poradcovia. Napríklad Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., ktorý je autorom 340 publikovaných pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 1300 odborných článkov v oblasti farmácie, apidológie a histórie, je tiež autorom a spoluautorom 4 monografií, 12 skrípt, 16 patentov, školiteľom ašpirantov a doktorandov, je držiteľom mnohých medailí: Strieborná medaila SCHS a UK; Medaila Georg Camela, Brno; Jesseniova Cena SLS; Medal za zaslugi dla uszelni Akademii Medycznej Poznań, Poľsko; 2005 Vedec roka SR: Uznanie za výskum - celoživotné dielo; Zlatá medaila FaF UK, je členom redakčných rád odborných časopisov Česká a slovenská farmácia, Acta Fac. Pharm. Univ. Comenianae, liekopisnej komisie a iných sa stal odborným garantom celého projektu a Ing. RNDr. Eva Radějová je odborným konzultantom.
 
Spoločnosť BE TRADE spol. s r.o. pri svojej činnosti vstupuje do spolupráce
s obchodnými zastúpeniami farmaceutických firiem v SR, s Ministerstvom zdravotníctva SR, ŠÚKL, VšZP, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími organizáciami.  
 
Hlavným cieľom spoločnosti BE TRADE spol. s r.o. je prinášať úžitok prostredníctvom konštruktívnych riešení s využitím moderných informačných technológií.
 
 
Spoločnosť vlastní ochrannú známku 
 
a ocenenia Medailu PhMr. Vladimíra J.ŽUFFU a Weberovú cenu za prínos do slovenského lekárnictva.
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.