O nás

LIEKinfo je informačný portál o liekoch, registrovaných na Slovensku.

Kliknutím na príslušný liek nájdete text jeho príbalovej informácie pre pacienta, ktorý bol schválený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ďalším výberom môžete dostať informáciu o doplatku za liek, alebo si porovnať ceny a doplatky podobných liekov. Poskytované informácie sú nanajvýš objektívne a zrozumiteľné.

Odkiaľ poskytované informácie pochádzajú?
 
Základné informácie o liekoch registrovaných v SR sú z databázy ŠÚKL v Bratislave. Ceny liekov na lekársky predpis sú z databázy VšZP, ktorá je partnerom tohto projektu. Spolupracujeme so všetkými držiteľmi Rozhodnutí o registrácii nielen liekov, ale aj liečivých prípravkov v Slovenskej republike. Všetky databázy sú pravidelne aktualizované.

LIEKinfo budeme postupne dopĺňať o nové produkty a služby.


Kto sme

Spoločnosť BE TRADE, spol. s r.o. začala svoju činnosť v roku 1992 v Bratislave ako špecializovaná agentúra v oblasti poskytovania poradenstva v zahraničnom obchode a v oblasti podpory zahraničného predaja - výstavy, technicko-obchodné informácie, firemné prezentácie, prieskum trhu, marketing a realizácia vývozu a dovozu.
 
Je to dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť. V období roku 1993 až 2005 je  jej hlavným predmetom činnosti vývoz liekov, diagnostík, dovoz zdravotného materiálu a kozmetiky a zastupovanie zahraničných farmaceutických výrobcov v SR .
 
Od roku 2005 spoločnosť vlastní vydavateľstvo Pharmamonitoring, ktoré vydáva príručku pre lekárov a lekárnikov v SR pod názvom MANUÁL - lieky registrované v Slovenskej republike a je vlastníkom a prevádzkovateľom portálov: www.liekinfo.sk a informačného servisu pre odbornú medicínsku verejnosť  www.slais.sk
 
Poprední odborníci z Farmaceutickej a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sú jej poradcovia. Napríklad Prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD., ktorý je autorom 340 publikovaných pôvodných vedeckých experimentálnych prác, 1300 odborných článkov v oblasti farmácie, apidológie a histórie, je tiež autorom a spoluautorom 4 monografií, 12 skrípt, 16 patentov, školiteľom ašpirantov a doktorandov, je držiteľom mnohých medailí: Strieborná medaila SCHS a UK; Medaila Georg Camela, Brno; Jesseniova Cena SLS; Medal za zaslugi dla uszelni Akademii Medycznej Poznań, Poľsko; 2005 Vedec roka SR: Uznanie za výskum - celoživotné dielo; Zlatá medaila FaF UK, je členom redakčných rád odborných časopisov Česká a slovenská farmácia, Acta Fac. Pharm. Univ. Comenianae, liekopisnej komisie a iných sa stal odborným garantom celého projektu a Ing. RNDr. Eva Radějová je odborným konzultantom.
 
Spoločnosť BE TRADE spol. s r.o. pri svojej činnosti vstupuje do spolupráce
s obchodnými zastúpeniami farmaceutických firiem v SR, s Ministerstvom zdravotníctva SR, ŠÚKL, VšZP, Úradom verejného zdravotníctva a ďalšími organizáciami.  
 
Hlavným cieľom spoločnosti BE TRADE spol. s r.o. je prinášať úžitok prostredníctvom konštruktívnych riešení s využitím moderných informačných technológií.
 
 
Spoločnosť vlastní ochrannú známku 
 
a ocenenia Medailu PhMr. Vladimíra J.ŽUFFU a Weberovú cenu za prínos do slovenského lekárnictva.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Great website
(0)
photo gfhfgh
(0)
photo ffsdfsd
(0)
photo Nespavosť
(0)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.