Charakteristiky jednotlivých IS

Kód  Názov IS Charakteristika
01 Anestetiká (lokálne)

Lieky, ktoré vyvolávajú miestne znecitlivenie. Podľa spôsobu podania a podľa oblasti, na ktorú lokálne anestetikum pôsobí, rozoznávame tieto druhy lokálnej anestézie: povrchová – podanie na povrch sliznice alebo kože infiltračná -  infiltrácia častí, kde sa bude operovať zvodná - podanie anestetika do tesnej blízkosti nervového kmeňa miechová – podanie do priestorov v chrbtovom kanáli.

04 Amínokyseliny

Organické látky, ktoré sú základnými zložkami bielkovín.

05 Anestetiká (celkové) Lieky tlmiace nervovú sústavu a používané k strate vedomia - narkóze. Narkóza nesmie ohroziť život pacienta, musí byť úplne reverzibilná a nesmie ohroziť životné funkcie organizmu, najmä obeh a dýchanie. Účelom celkovej anestézie je dočasne odstrániť vnímanie bolesti, pohyb svalov, reflexy.
06 Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)   

Lieky, ktoré stimulujú životne dôležité centrá a spôsobujú zrýchlené myslenie, odstránenie duševnej únavy a zvýšenie celkovej aktivity.

07 Analgetiká, antipyretiká

Lieky, ktoré potlačujú vnímanie bolesti tým, že tlmia príslušné miesta v nervovej sústave. Ich podanie má spoľahlivý účinok tlmenia bolesti. Lieky so slabším analgetickým účinkom majú súčasne aj protizápalový a protihorúčkový účinok. (antipyretiká).

08 Anorektiká

Lieky, ktoré účinkom na centrálnu nervovú sústavu negatívne ovplyvňujú chuť do jedenia a tým znižujú príjem potravy. Okrem tohto účinku môžu mať psychostimulačný efekt.

09 Antacidá (vrátane antiulceróznych lieciv)

Lieky, ktoré neutralizujú a znižujú kyselinu HCl v žalúdkovom obsahu. Väčšina antacíd sú zásadité látky. Znížením nadmerného obsahu voľnej HCl bránia jej nežiaducemu účinku na sliznicu žalúdka a dvanástnika. Pri liečbe vredovej choroby sú antacidá zložkou rozsiahlych liečebných opatrení.

10 Anthelmintiká

Lieky používané v liečbe potravinových nákaz ľudského a zvieracieho organizmu parazitickými červami. Anthelmintiká červy buď usmrcujú, ochromujú, alebo omamujú.

12 Antianemiká

Lieky používané na liečbu anémií. Anémie sa delia na: hypochrómne anémie - liečia sa podávaním železa a železnatých solí a megaloblastické anémie - liečia najčastejšie Vitamínom B12 a kyselinou listovou.

13 Antiarytmiká

Lieky, ktoré upravujú poruchy srdcového rytmu, spôsobené chorobami organického pôvodu alebo intoxikácoiu.

14 Bronchodilatanciá, antiastmatiká  

Lieky používané k liečbe bronchiálnej astmy. Na terapiu a prevenciu záchvatov astmy sa používajú bronchodilatanciá.

15 Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Lieky používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií, zastavujú alebo obmedzujú rast a množenie baktérií. Jedná sa o produkty metabolizmu mikroorganizmov, ktoré v malých koncentráciách potláčajú rast iných mikroorganizmov. Priraďujú sa k nim aj polosyntetické a syntetické antibiotiká.

16 Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Lieky, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi.

17 Antikoncepčné lieky

Lieky, ktoré sa používajú na prevenciu vzniku tehotnosti.

18 Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Lieky používané na liečbu cukrovky, ktoré znižujú koncentráciu cukru v krvi. Základom liečby je diéta a prívod inzulínu v rôznej forme.

19 Antidotá, detoxikanciá

Lieky, ktoré sa požívajú k liečbe otráv. Liečba je obyčajne viacstupňová, a preto sa používa pri týchto stavoch aj skupina detoxikancií na celkovú očistu organizmu.

20 Antiemetiká

Lieky tlmiace vracanie potravy zo žalúdka.

20 Antikinetiká

Lieky zabraňujúce nadmernému pohybu čriev v organizme.

21 Antiepileptiká, antikonvulzíva

Lieky ktoré svojim tlmivým účinkom účinkom na motorickú oblasť mozgovej kôry a hlbšie časti znižujú sklon k epileptickým záchvatom. Zároveň zabraňujú tvorbe kŕčov (antikonvulzíva). Antiepileptiká neliečia príčinu choroby, zvyšujú iba prah vzniku kŕčov.

23 Antihemoroidiká

Lieky, používané pri ošetrovaní hemoroidov. Jedná sa o zložené lieky s dezinfekčným, lokálne sťahujúcim, lokálne anestetickým účinkoma účinkom podporujúcim hojenie.

24 Antihistaminiká, histamín

Lieky, ktoré zabraňujú vzniku alergických reakcií ( žihľavka, ekzémy alergické nádchy, kinetózy) na histamín tým, že zabraňujú jeho tvorbe alebo uvoľňovaniu.

25 Antiparazitiká (antiprotozoiká, antimalariká)

Lieky používané proti parazitom na povrchu tela alebo v organizme.

26 Antimykotiká (lokálne a celkové)

Lieky, ktoré majú za úlohu odstraňovať parazitujúce huby z napadnutého tkaniva a liečiť prejavy ochorenia. Účinkujú tak, že ochorenie priamo likvidujú –huby zabíjajú, alebo iba brzdia niektoré životné funkcie patogénnych húb, ale neusmrtia ich.

27 Antiparkinsoniká

Lieky, ktoré tlmia prejavy Parkinsonovej choroby (svalová stuhnutosť, trasenie, porucha koordinácie a neschopnosť pohybu).

29 Antireumatiká. Antiflogistiká. Antiuratikáriá

Lieky, ktoré sa používajú na liečbu reumatických ochorení.Lieky, ktoré tlmia zápalové reakcie a odstraňujú bolesť v mieste zápalu.  Lieky používané pri ochoreniach dny.

30 Antidepresíva

Lieky, ktoré odstraňujú depresívne stavy, zábrany a zlepšujú náladu.

31 Hypolipidemiká  

Lieky, ktoré rôznym mechanizmom znižujú koncentráciu tukov v plazme. Používajú sa ako doplnok terapie diétou u osôb s ischemickou chorobou srdca a aterosklerózou.

32 Antiseptiká, dezinficienciá (lokálne). Dezinficienciá (lokálne)

Lieky na usmrtenie mikroorganizmov  s cieľom zabrániť infekčným ochoreniam. Dezinficienciá sa používajú na usmrtenie mikróbov na neživých predmetoch.

33 Antimigreniká. Antiserotoniká 

Lieky, ktoré zabraňujú migrenóznym bolestiam hlavy. Môžu zabrániť aj záchvatu migrény, v prípade, ak sa podávajú dostatočne v časovom predstihu.

34 Antihormóny

Látky ovplyvňujúce syntézu určitých hormónov a súťažiace o ich receptorové miesta; inhibujú alebo blokujú určitú hormonálnu činnosť v organizme.

36 Antitusiká

Lieky, ktoré tlmia kašeľ. Používajú sa predovšetkým v suchej fáze kašľa, kedy je pre nedostatočné množstvo sekrétu kašľanie neúčelné a iba vyčerpáva pacienta, taktiež pri vyšetreniach a pred chirurgickými výkonmi v dolných dýchacích cestách.

39 Soli a ióny pre perorálnu i parenterálnu aplikáciu  

Významné prvky pre ľudské bunky. Sú kofaktororm významných enzýmových pochodov v svaloch, nervoch a orgánoch a srdci, pre stavbu kostí zubov, chrupaviek. Sú dôležité pre elektrolytickú  rovnováhu organizmu.

41 Kardiaká  

Lieky používané na ovplyvnenie funkcie myokardu.

42 Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Lieky používané prevažne infekčným mikroorganizmom a protiinváznym organizmom, a to tak vo vonkajšom prostredí, ako aj v organizme hostiteľa.

43 Choleretiká, cholekinetiká

Lieky, ktoré zvyšujú sekréciu žlče (choleretiká) a vyprázdňovanie žlčníka (cholekinetiká).

44 Cytostatiká

Lieky, ktoré zastavujú rast a množenie buniek. Používajú sa pri liečbe zhubného bujnenia buniek, k potlačeniu imunitnej odpovedi pri transplantácii orgánov a pri liečbe autoimúnnych ochorení.

46 Dermatologiká

Lieky pužívané na kožné ochorenia.

47 Dietetiká

Lieky používané v odboru, zaoberajúci sa diétnou stravou

48 Diagnostiká

Lieky používané v diagnostike rôznych chorôb, stavov a pri analýze niektorých látok.

49 Digestiva,adsorbenciá, acidá

Lieky zlepšujúce trávenie (digestíva). Lieky, ktoré majú schopnosť adsorbovať rôzne látky (adsorbenciá). Lieky, ktoré upravujú acidobázickú rovnováhu v žalúdočnej šťave (acidá).

50 Diuretiká    

Lieky, ktoré rôznym mechanizmom účinku zvyšujú tvorbu moča. Uplatňujú sa pri chorobách, ktoré zapríčiňujú nadmerné hromadenie vody v organizme a u chorôb , vyžadujúci zvýšený prietok moča močovými cestami.

52 Expektoranciá. Mukolytiká  

Lieky, ktoré spôsobujú stekutenie príliš väzkého hlienu a uľahčujú vykašliavanie. Lieky, ktoré uľahčujú vykašliavanie.

53 Parasympatolytiká, ganglioplegiká

Lieky, ktorých účinok sa prejaví útlmom parasympatika a uvoľňujú kŕče.

54 Gynekologiká   Lieky, ktoré sa používajú v gynekológii.
56 Hormóny (lieciva s hormonálnou aktivitou)

Lieky s regulačným vplyvom na činnosť niektorých tkanív a orgánov v organizme.

57 Hypnotiká, sedatíva

Lieky, ktoré vyvolávajú útlm centrálnej nervovej sústavy alebo stav podobný spánku.

58 Hypotenzíva

Lieky, ktoré pôsobia na zvýšený tlak krvi ako skupinu etiologicky nejednotných ochorení.

59 Imunopreparáty   Skupina liekov vplývajúca na zvýšenie imunity v organizme.
61 Laxatíva  

Lieky, ktoré svojím pôsobením urýchľujú pasáž nestrávených zvyškov potravy črevným traktom a v konečnej fáze spôsobujú jeho vyprázdnenie vo forme stolice.

63 Myorelaxanciá

Lieky, ktoré spôsobujú znížením tonusu kostrového svalstva najprv svalovú relaxáciu, potom úplné ochabnutie a neschopnosť kontrakcie.

64 Oftalmologiká

Lieky používané  v očnom lekárstve. Patria sem antibiotiká, antiseptiká, a dezinficienciá, sulfónamidy a miestne anestetiká.

65 Analgetiká - anodyná

Lieky, ktoré pôsobením na CNS potláčajú alebo znižujú vnímanie bolesti a neovplyvňujú schopnosť vedomia a vnímania.

67 Parasympatomimetiká

Lieky, ktorých účinok sa prejavuje ako podráždenie vegetatívneho nervstva, čo spôsobuje zníženie metabolizmu, v pečeni sa ukladá glykogén, obsah glukózy v krvi klesá, spomalí sa pulz srdca, koronárne cievy sa zúžia, tlak krvi klesá, priedušky sa zužujú, zosilňuje sa peristaltika tráviacich orgánov, zvyšuje sa  činnosť žliaz.

68 Antipsychotiká (neuroleptiká)

Lieky, ktoré potláčajú psychotické príznaky, zmierňujú a odstraňujú halucinácie a bludy, zmätenosť a nepokoj.

69 Otorinolaryngologiká  

Lieky používané v ušnom, krčnom a nosnom lekárstve.

70 Anxiolytiká  

Lieky používané pri stavoch napätia, úzkosti, strachu, neurózach.

73 Spazmolytiká  

Lieky so špecifickou vystupňovanou schopnosťou uvoľňovať spazmy hladkého svalstva, zvlášť tráviacich orgánov a brucha.

74 Speciés

Rastlinné čaje rozdrobené na vhodný stupeň, niekedy s prísadou tuhých liečiv, z ktorých si pacient pripravuje vodný výluh, odvar, alebo zápar.

75 Substitutio sanguinis (a krvné deriváty)

Krvné náhrady a deriváty sa používajú na doplnenie krvného objemu pri šoku a popáleninách.

76 Infundabília  

Kvapalné, sterilné prípravky na podanie väčších objemov kvapalín pomocou infúzie. Používajú sa na úpravu porúch objemu a zloženia telových tekutín.

77 Sympatolytiká

Lieky ktoré spôsobujú zníženie tlaku krvi, spomalenie srdcovej činnosti srdca, vazodilatáciu, zvýšenie tonusu maternice.

78 Sympatomimetiká

Lieky, ktoré spôsobujú zvýšenie tlaku krvi, zvýšením činnosti srdca, uvoľnenie priedušiek, stimulujú centrálny nervový systém, znižujú chuť do jedla.

80 Hepatiká  

Lieky, ktoré sa používajú pri poškodení pečene, na zlepšenie funkcie pečene a prevenciu.

81 Uteretoniká

Látky zvyšujúce tonus maternicového svalstva. Používajú sa na provokáciu a zosilnenie pôrodných maternicových kontrakcií a na zastavenie pôrodného krvácania.

82 Stomatologický materiál

Všetky pomôcky a materiál potrebný na vykonávanie liečby a ošetrenia v stomatológii.

83 Vazodilatanciá  

Lieky, ktoré rôznym mechanizmom účinku rozširujú koronárne a periférne cievy.

84 Vazopresoriká Hormóny zadnej časti hypofýzy.
85 Venofarmaká, antivarikóza

Venofarmaká- lieky ovplyvňujúce stenu periférnych žíl. ky účinkujúce proti končatinovým alebo konečníkovým varixom.

86 Vitamína, vitagéna  

Súčasť živín, ktoré sú potrebné pre normálny chod metabolizmu, ale nedodávajú energiu organizmu. Nachádzajú sa hlavne v strave. Vitagény-stavebný a energetický  zdroj organizmu.

87 Vária

Skupina liekov, ktorá sa nezaraďuje do IS a má len doplnkový charakter pri liečbe.

88 Rádiofarmaká  

Rádioaktívne lieky, ktoré obsahujú rádioaktívne nuklidy. Používajú sa pri terapii ochorení prevažne onkologických alebo ako diagnostiká.

90 Neuroleptanalgetiká  
91 Multivitaminy a stopové prvky

Skupina vitamínov, organických zlúčenín, potrebných na udržanie normálnych metabolických procesov  v tele živých organizmov. Stopové prvky- chemické prvky potrebné spolu s vitamínmi na udržanie funkcie organizmu.

93 Homeopatiká

Lieky s veľmi malou koncentráciou lieku, zrieďované na základe názoru, že ich malá dávka môže stimulovať odolnosť organizmu.

94 Fytofarmaká    

Celé rastliny, alebo časti rastlín, ktorými sa liečia rôzne druhy chorôb.

95 Stomatologiká

Lieky používané v stomatológii s miestne znecitlivejúcim, protizápalovým, sťahujúcim a dezodoračným účinkom.

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.