Názov alebo kód lieku:
Liečivo:
Výdaj:
Spôsob podania:
Držiteľ:
ATC skupina:
 Indikačná skupina lieku:


Prosím, zadajte kritériá pre vyhľadávanie.
PRI UŽÍVANÍ LIEKOV Z AKÝCHKOĽVEK DÔVODOV SNAŽTE SA DODRŽAŤ NIŽŠIE UVEDENÉ OPATRENIA, KTORÉ PRISPEJÚ K ICH BEZPEČNÉMU UŽITIU
 
1/ Urobte si zoznam liekov, ktoré užívate a majte ho pri sebe pri návšteve lekára a pri výbere liekov v lekárni - týmto zabránite potenciálnym nežiadúcim interakciám, alebo alergii.

2/ Naučte sa názvy všetkých liekov, ktoré užívate.

3/ Ak užívate lieky z voľného predaja, dodržte také isté zásady ako pri liekoch na recept - v prvom rade sa uistite, že voľnopredajný liek nie je v interakcii s vami užívanými liekmi (na predpis aj s ďalšími voľnopredajnými liekmi).

4/ Spýtajte sa svojho lekára/lekárnika, či vám môže poskytnúť vytlačenú informáciu o lieku - letáčiky obyčajne obsahujú užitočné informácie. O liekoch vo voľnom predaji informácie poskytne zvyčajne lekárnik.

5/ Uchovajte lieky v originálnych obaloch - obal je nesmierne dôležitý, pretože mnohé lieky sú podobné.

6/ Prečítajte si pozorne príbalovú informáciu o lieku - dozviete sa okrem iného aj o vedľajších účinkoch, nežiadúcich interakciách a ďalšie upozornenia.

7/ Vždy pred užitím lieku si prečítajte inštrukcie lekárnika na obale - ustite sa, že je to váš liek a dávkovanie je určené vám.

8/ Užite liek podľa pokynov - žuvanie, drvenie a lámanie kapsúl alebo tabliet môže zmeniť účinnosť lieku. Opýtajte sa svojho lekára či potrava a tekutiny neovplyvňujú účinok lieku.
9/ Tekuté lieky užite pomocou priloženej odmerky - k tekutým liekom je zvyčajne na zabezpečenie správneho dávkovania pribalená odmerka. Keby nebola, môžete požiadať lekárnika o perorálnu striekačku.

10/ Nikdy neužívajte lieky, ktoré sú predpísané niekomu inému - majte na pamäti, že liek ktorý pomáha jednej osobe, inej môže vážne uškodiť.

11/ Uschovajte lieky mimo dosahu detí - tak zabránite ich náhodnému použitiu.

12/ Skladujte lieky oddelene od chemikálií pre domácnosť - nedodržaním tejto zásady môže ľahko dôjsť k vzájomnej zámene uzáverov, alebo obalov.

13/ Vždy skladujte lieky podľa pokynu výrobcu.

14/ Ak ste odkázaní na liek s časovo citlivým dávkovaním (napr. .inzulín…) majte vždy pri sebe informáciu o svojej osobe, tel. číslo vášho lekára a inštrukcie pre prípad, že sa vám stane niečo mimo domova.

15/ Klaďte otázky lekárovi i lekárnikovi, kedykoľvek niečomu neporozumiete alebo máte pochybnosti.

Upozornenie

Som odborník
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.