Novo a preregistrované lieky

ATC

IS


1 až 100 z celkovo 510
Strana:>>
Kód Názov ATC IS
7834A ACLEXA 100 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 10x100 mg (blis.PVC/Al) M01AH01 29
7835A ACLEXA 100 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 20x100 mg (blis.PVC/Al) M01AH01 29
7836A ACLEXA 100 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x100 mg (blis.PVC/Al) M01AH01 29
7837A ACLEXA 100 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 40x100 mg (blis.PVC/Al) M01AH01 29
7838A ACLEXA 100 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 50x100 mg (blis.PVC/Al) M01AH01 29
7839A ACLEXA 100 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x100 mg (blis.PVC/Al) M01AH01 29
7840A ACLEXA 100 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 90x100 mg (blis.PVC/Al) M01AH01 29
7841A ACLEXA 100 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 100x100 mg (blis.PVC/Al) M01AH01 29
0531D ADNEBOL 500 MG tbl ent 20x500 mg (blis.PVC/Al) M01AE02 29
0532D ADNEBOL 500 MG tbl ent 60x500 mg (blis.PVC/Al) M01AE02 29
0374D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0375D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0376D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0377D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0378D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0379D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0380D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0381D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0382D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0383D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x1x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0384D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x1x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0385D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x1x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0386D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0387D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0388D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0389D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x1x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0390D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0391D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 10 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x1x10 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0356D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0357D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0358D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0359D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0360D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0361D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0362D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0363D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0364D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C09DB01 58
0365D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x1x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0366D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x1x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0367D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x1x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0368D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0369D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 56x1x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0370D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0371D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x1x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0372D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0373D AMLODIPÍN/VALSARTAN HCS 5 MG/320 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x1x5 mg/320 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al-jednotliv.dáv.) C09DB01 58
0508D ANIDULAFUNGIN SANDOZ 100 MG plc ifc 1x100 mg (liek.inj.skl.) J02AX06 26
0490D APREPITANT STADA 125 MG cps dur 1x125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) A04AD12 20
0491D APREPITANT STADA 125 MG cps dur 5x125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) A04AD12 20
0487D APREPITANT STADA 80 MG cps dur 1x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) A04AD12 20
0488D APREPITANT STADA 80 MG cps dur 2x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) A04AD12 20
0489D APREPITANT STADA 80 MG cps dur 5x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) A04AD12 20
0492D APREPITANT STADA 80 MG A APREPITANT 125 MG cps dur 1x125 mg+2x80 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) A04AD12 20
0539D AXUMIN 1 600 MBQ/ML INJEKČNÝ ROZTOK sol inj 1x1,0 - 10 ml/1600 - 16 000 MBq (liek.inj.skl.-15 ml) V09IX12 88
0540D AXUMIN 3 200 MBQ/ML INJEKČNÝ ROZTOK sol inj 1x1,0 - 10 ml/3200 - 32 000 MBq (liek.inj.skl.-15 ml) V09IX12 88
0565D AZURVIG 25 MG/ML PERORÁLNA SUSPENZIA sus por 1x30 ml (fľ.HDPE+striek.) G04BE03 83
0533D BEVESPI AEROSPHERE 7,2 MIKROGRAMOV/5 MIKROGRAMOV INHALAČNÁ SUSPENZIA V TLAKOVOM OBALE sus inh 1x7,2 µg/5 µg (inh.Al/plast) R03AL07 14
0322D BILAMCAR 16 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 28x16 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) C09DB07 58
0323D BILAMCAR 16 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x16 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) C09DB07 58
0320D BILAMCAR 16 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 28x16 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) C09DB07 58
0321D BILAMCAR 16 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x16 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) C09DB07 58
0318D BILAMCAR 8 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 28x8 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) C09DB07 58
0319D BILAMCAR 8 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x8 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) C09DB07 58
0316D BILAMCAR 8 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 28x8 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) C09DB07 58
0317D BILAMCAR 8 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x8 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) C09DB07 58
0558D BUVIDAL 128 MG INJEKČNÝ ROZTOK S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM sol ijp 1x128 mg (striek.inj.napl.skl.) N07BC01 19
0553D BUVIDAL 16 MG INJEKČNÝ ROZTOK S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM sol ijp 1x16 mg (striek.inj.napl.skl.) N07BC01 19
0554D BUVIDAL 24 MG INJEKČNÝ ROZTOK S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM sol ijp 1x24 mg (striek.inj.napl.skl.) N07BC01 19
0555D BUVIDAL 32 MG INJEKČNÝ ROZTOK S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM sol ijp 1x32 mg (striek.inj.napl.skl.) N07BC01 19
0556D BUVIDAL 64 MG INJEKČNÝ ROZTOK S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM sol ijp 1x64 mg (striek.inj.napl.skl.) N07BC01 19
0552D BUVIDAL 8 MG INJEKČNÝ ROZTOK S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM sol ijp 1x8 mg (striek.inj.napl.skl.) N07BC01 19
0557D BUVIDAL 96 MG INJEKČNÝ ROZTOK S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM sol ijp 1x96 mg (striek.inj.napl.skl.) N07BC01 19
0483D CITALOPRAM-TEVA 10 MG tbl flm 100x10 mg (obal HDPE) N06AB04 30
0484D CITALOPRAM-TEVA 10 MG tbl flm 250x10 mg (obal HDPE) N06AB04 30
0485D CITALOPRAM-TEVA 20 MG tbl flm 100x20 mg (obal HDPE) N06AB04 30
0486D CITALOPRAM-TEVA 20 MG tbl flm 250x20 mg (obal HDPE) N06AB04 30
0465D DELSTRIGO 100 MG/300 MG/245 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x100 mg/300 mg/245 mg (fľ.HDPE) J05AG24 42
0466D DELSTRIGO 100 MG/300 MG/245 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90 (3x30)x100 mg/300 mg/245 mg (fľ.HDPE) J05AG24 42
0209D DENGVAXIA, PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU V NAPLNENEJ V INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iul 1xdávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.+2 ihly) J07BX 59
0210D DENGVAXIA, PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU V NAPLNENEJ V INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iul 10xdávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.+20 ihiel) J07BX 59
0211D DENGVAXIA, PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU V NAPLNENEJ V INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iul 1xdávka+1x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) J07BX 59
0212D DENGVAXIA, PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU V NAPLNENEJ V INJEKČNEJ STRIEKAČKE plv iul 10xdávka+10x0,5 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) J07BX 59
0213D DENGVAXIA, PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU VO VIACDÁVKOVOM OBALE plv iul 5xdávka+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.) J07BX 59
0580D DEXADOL 25 MG TBL tbl flm 4x25 mg (blis.Aclar/Al) M01AE17 07
0581D DEXADOL 25 MG TBL tbl flm 10x25 mg (blis.Aclar/Al) M01AE17 07
0582D DEXADOL 25 MG TBL tbl flm 20x25 mg (blis.Aclar/Al) M01AE17 07
0583D DEXADOL 25 MG TBL tbl flm 30x25 mg (blis.Aclar/Al) M01AE17 07
0584D DEXADOL 25 MG TBL tbl flm 50x25 mg (blis.Aclar/Al) M01AE17 07
0585D DEXADOL 25 MG TBL tbl flm 500x25 mg (blis.Aclar/Al) M01AE17 07
7203A DICLOZIAJA 11,6 MG/G GÉL gel 1x40 g (tuba Al) M02AA15 29
7204A DICLOZIAJA 11,6 MG/G GÉL gel 1x50 g (tuba Al) M02AA15 29
7205A DICLOZIAJA 11,6 MG/G GÉL gel 1x100 g (tuba Al) M02AA15 29
0205D DILUMED tbl 10x100 mg (blis.PVC/Al) M01AX17 29
0206D DILUMED tbl 20x100 mg (blis.PVC/Al) M01AX17 29
0207D DILUMED tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al) M01AX17 29
9525C DIMESTYL gel 1x5 g (tuba Al) D04AA13 46
9526C DIMESTYL gel 1x20 g (tuba Al) D04AA13 46
9527C DIMESTYL gel 1x30 g (tuba Al) D04AA13 46
9528C DIMESTYL gel 1x50 g (tuba Al) D04AA13 46
9691C DORZOLAMID/TIMOLOL OLIKLA 20 MG/ML + 5 MG/ML OČNÁ ROZTOKOVÁ INSTILÁCIA int opo 1x5 ml (fľ.PE s kvapkadlom) S01ED51 64
Strana:>>
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Antidepresíva
(0)
photo tebokan
(4)
photo palexia
(0)
photo Baclofen
(0)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.