SUMAMED cps dur 6x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Užívať v rovnakom čase Nepodávať mladistvým do 15r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

7,21 €

Úhrada poisťovne:

1,73 €

Pacient platí:

5,48 €(76,01%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
SUMAMED cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 93590
Registračné číslo 15/0226/90-CS
Dátum registrácie 1.10.1990
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Slovensko
Účinné látky
Indikačná skupina Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám) (15)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01 Antibakteriálne látky pre systémovú aplikáciu
J01F Makrolidy, linkozamidy a streptogramíny
J01FA Makrolidy
J01FA10 Azitromycín

Na čo sa SUMAMED používa?

Sumamedobsahuje účinnú látku azitromycín. Azitromycín je makrolidové antibiotikum patriace do skupiny azalidov.

Sumamed sa používa na liečbu infekcií spôsobených mikroorganizmami:
  • Infekcie horných dýchacích ciest zahŕňajúce zápal hltana/zápal mandlí, zápal prinosových dutín a zápal stredného ucha
  • Infekcie dolných dýchacích ciest zahŕňajúce zápal priedušiek a zápal pľúc
  • Infekcie kože a mäkkých tkanív
  • Pohlavne prenosné ochorenia spôsovené chlamýdiami
  • Infekcie žalúdka a dvanástnika spôsobené Helicobacter pylori
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Infekcie a nákazy
Menej časté: kandidóza, vaginálna infekcia, zápal pľúc (pneumónia), plesňové infekcie, bakteriálne infekcie, zápal hltana (faryngitída), črevná viróza (gastroenteritída), poruchy dýchania (respiračné poruchy), kandidóza v ústach
Neznáme: zápal hrubého čreva (pseudomembranózna kolitída)

Poruchy krvi a lymfatického systému
Menej časté: zníženie počtu bielych krviniek, zvýšenie eozinofilov (druh bielych krviniek) v krvi (eozinofília)
Neznáme: zníženie počtu krvných doštičiek a červených krviniek

Poruchy imunitného systému
Menej časté: opuch podkožného tkaniva (angioedém), precitlivenosť
Neznáme: anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy
Menej časté: nechutenstvo

Psychické poruchy
Menej časté: nervozita, nespavosť (insomnia)
Zriedkavé: nepokoj
Neznáme: agresivita, úzkosť, delírium, halucinácie

Poruchy nervového systému
Časté: bolesť hlavy
Menej časté: závrat, ospanlivosť (somnolencia), porucha chuti (dysgeúzia), mravčenie (parestézia)
Neznáme: prechodná a krátkodobá strata vedomia, kŕčovité pohyby tela, znížená citlivosť (hypestézia), nadmerná činnosť, strata čuchu, strata chuti, porucha čuchu, myasthenia gravis (typ svalovej slabosti).

Poruchy oka
Menej časté: poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu
Menej časté: poruchy ucha, závrat (vertigo)
Neznáme: poruchy sluchu vrátane hluchoty a/alebo hučania v ušiach (tinnitus)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté: búšenie srdca
Neznáme: torsades de pointes a porucha srdcového rytmu, poruchy srdcového rytmu (predĺženie QT intervalu na elektrokardiograme (EKG))

Poruchy ciev
Menej časté: návaly horúčavy
Neznáme: nízky krvný tlak

Poruchy dýchacej sústavy
Menej časté: dýchavičnosť (dyspnoe), krvácanie z nosa (epistaxa)

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté: hnačka
Časté: vracanie, bolesť brucha, nevoľnosť (nauzea)
Menej časté: zápcha, plynatosť (flatulencia), porucha trávenia (dyspepsia), zápal žalúdočnej sliznice (gastritída), sťažené prhĺtanie (dysfágia), opuchnuté brucho (abdominálna distenzia), suchosť v ústach, grganie (eruktácia), vredy v ústach, nadmerná tvorba (hypersekrécia) slín
Neznáme: zápal pankreasu, zmena farby jazyka

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zriedkavé: abnormálne hodnoty testov pečeňových funkcií, cholestatická žltačka
Neznáme: zlyhanie pečene (ktoré v zriedkavých prípadoch viedlo k úmrtiu), ťažký zápal pečene, odumieranie buniek pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: vyrážka, svrbenie (pruritus), žihľavka (urtikária), zapálená koža (dermatitída), suchá koža, nadmerné potenie (hyperhidróza)
Zriedkavé: fotosenzitívna reakcia
Neznáme: Stevensov-Johnsonov syndróm, ochorenie kože typu toxická epidermálna nekrolýza¸ multiformný erytém

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Menej časté: osteoartritída, bolesti svalov (myalgia), bolesť chrbta, bolesť krku
Neznáme: bolesť kĺbov (artralgia)

Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: bolestivé močenie (dyzúria), bolesť obličiek
Neznáme: zápal až zlyhanie obličky

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Menej časté: krvácanie mimo menštruačný cyklus (metrorágia), porucha semenníkov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: opuch, celková slabosť, nevoľnosť, únava, opuch tváre, bolesť na hrudi, horúčka (pyrexia), bolesť, periférny opuch

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Časté: zmeny v počte bielych krviniek, znížená hladina bikarbonátu v krvi, zvýšená hladina bazofilov (druh bielych krviniek), zvýšená hladina monocytov (druh bielych krviniek), zvýšená hladina neutrofilov (druh bielych krviniek)
Menej časté: zmeny v hladinách pečeňových enzýmov, bilirubínu, močoviny, kreatinínu, draslíka v krvi, zvýšená hladina enzýmu alkalická fosfatáza v krvi, zvýšená hladina chloridov v krvi, zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýšený počet krvných doštičiek, znížená hladina hematokritu, zvýšená hladina bikarbonátu, abnormálna hladina sodíka

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
Menej časté: komplikácie po zákroku

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.