SUMAMED 500 MG tbl flm 3x500 mg (blis.PVC/Al)

Užívať v rovnakom čase Nepodávať mladistvým do 15r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

5,98 €

Úhrada poisťovne:

1,73 €

Pacient platí:

4,25 €(71,07%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
SUMAMED cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 96813
Registračné číslo 15/0154/19-S
Dátum registrácie 3.6.1992
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Slovensko
Účinné látky
Indikačná skupina Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám) (15)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01 Antibakteriálne látky pre systémovú aplikáciu
J01F Makrolidy, linkozamidy a streptogramíny
J01FA Makrolidy
J01FA10 Azitromycín

Na čo sa SUMAMED používa?

Azitromycín je makrolidové antibiotikum patriace do skupiny azalidov.

Sumamed 500 mg sa používa na liečbu infekcií spôsobených mikroorganizmami:
  • Infekcie horných dýchacích ciest zahŕňajúce zápal hltana/zápal mandlí, zápal prinosových dutín
a zápal stredného ucha
  • Infekcie dolných dýchacích ciest zahŕňajúce zápal priedušiek a zápal pľúc
  • Infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane stredne ťažkej formy acne vulgaris
  • Pohlavne prenosné ochorenia spôsobené chlamýdiami
  • Infekcie žalúdka a dvanástnika spôsobené Helicobacter pylori.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ochorenia krvi a lymfatického systému
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek v krvi).
V klinických štúdiách bol ojedinele hlásený výskyt prechodnej, miernej neutropénie (zníženie počtu bielych krviniek v krvi). Priama súvislosť s liečbou azitromycínom sa ale nepotvrdila.

Psychiatrické poruchy a ochorenia
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Agresivita, nepokoj, úzkosť a nervozita.

Poruchy nervového systému
Menej časté (1/1 000, 1/100):
Točenie hlavy/závraty, ospalosť, bolesti hlavy, kŕče (ktoré, ako sa ukázalo, sa tiež objavili aj po užití iných makrolidov), zmeny chuti .
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Parestézia (nepríjemné subjektívne pocity vo svaloch alebo v kostiach) a celková slabosť.
Nespavosť a hyperaktivita.

Ochorenia ucha a labyrintu
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Bolo hlásené, že makrolidové antibiotiká spôsobujú poškodenie sluchu. U niektorých pacientov užívajúcich azitromycín bolo hlásené poškodenie sluchu, hluchota a zvonenie v ušiach. Mnoho z týchto prípadov súviselo s experimentálnymi štúdiami, v ktorých sa azitromycín užíval vo vysokých dávkach dlhšiu dobu. Podľa dostupných následných hlásení bola ale väčšina týchto problémov reverzibilná.

Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Bolo hlásené búšenie srdca, arytmia spojená s ventrikulárnou tachykardiou (ktorú, ako sa dokázalo, vyvolávajú tiež iné makrolidy).

Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu
Časté (1/100, 1/10):
Nevoľnosť, vracanie, hnačka, brušné problémy (bolesť/kŕče).
Menej časté (1/1 000, 1/100):
Riedka stolica, plynatosť, tráviace ťažkosti, anorexia (nechutenstvo).
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Zápcha, zmena farby jazyka.
Bola hlásená pseudomembranózna kolitída (zápal hrubého čreva).

Ochorenia pečene a žlčových ciest
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Bola hlásená hepatitída (zápal pečene) a cholestatická žltačka, vrátane abnormálnych hodnôt testov pečeňových funkcií, ako aj zriedkavé prípady nekrózy pečene a dysfunkcie pečene, ktoré v zriedkavých prípadoch mali za následok smrť.

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté (1/1 000, 1/100):
Alergické reakcie zahŕňajúce svrbenie a vyrážku.
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Alergické reakcie zahŕňajúce angioneurotický edém, žihľavku a fotosenzitivitu; závažné kožné reakcie ako erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Menej časté (1/1 000, 1/100):
Artralgia (bolesť kĺbov).

Poruchy obličiek a močovej sústavy
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Intersticiálna nefritída (zápal obličiek) a akútne zlyhanie obličiek.

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov
Menej časté (1/1 000, 1/100):
Vaginitída (zápal pošvy).

Celkové ochorenia
Zriedkavé (1/10 000, 1/1 000):
Anafylaxia zahŕňajúca edém (vedúca v zriedkavých prípadoch k smrti).
Kandidiáza.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.