METAMIZOLE KALCEKS 500 MG/ML INJEKČNÝ ROZTOK sol inj 10x1000 mg/2 ml (amp.skl.hnedá)

SPC
Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Prísny zákaz počas dojčenia Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nepodávať novorodencovi do 3 mes Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

3,14 €

Úhrada poisťovne:

3,14 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Plne hradený ZP (I)*
Vývoj cien
METAMIZOLE KALCEKS102019 cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 4351C
Registračné číslo 07/0157/17-S
Dátum registrácie 14.6.2017
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu AS KALCEKS, Lotyšsko
Účinné látky
Indikačná skupina Analgetiká, antipyretiká (07)
Doba použiteľnosti 48 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N02 Analgetiká
N02B Iné analgetiká a antipyretiká
N02BB Pyrazolóny
N02BB02 Metamizol, sodná soľ

Na čo sa METAMIZOLE KALCEKS102019 používa?

Metamizole Kalceks obsahuje liečivo metamizol, čo je nenávykový liek s analgetickým (úľava od bolesti), antipyretickým (zníženie horúčky) a spazmolytickým (uvoľnenie kŕčov) účinkom.

Metamizole Kalceks sa používa na liečbu
 • silnej a náhlej alebo pretrvávajúcej bolesti;
 • horúčky, ak iná liečba je neúčinná.

Upozornenia a opatrenia
Predtým, ako začnete používať Metamizole Kalceks, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Metamizole Kalceks:
 • Ak sa u vás objaví horúčka, zimnica, bolesť hrdla alebo vredy v ústach, okamžite informujte svojho lekára. Tieto príznaky môžu byť spojené s neutropéniou (nedostatok bielych krviniek, tzn. neutrofilov) alebo agranulocytózou (pokles počtu alebo úplné vymiznutie určitého typu bielych krviniek, tzv. granulocytov, v krvi). Agranulocytóza spôsobená metamizolom je porucha imunoalergického pôvodu trvajúca najmenej jeden týždeň. Obe tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť vážne a môžu dokonca ohroziť váš život. Nie sú závislé od dávky a môžu sa vyskytnúť kedykoľvek počas liečby. V prípade neutropénie (počet neutrofilov <1500 buniek/mm3) sa má liečba okamžite ukončiť. Váš lekár bude sledovať krvný obraz, kým sa nevráti na pôvodné hodnoty.
 • Ak spozorujete akékoľvek prejavy a príznaky naznačujúce poruchy krvi (napr. celková slabosť, infekcia, pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť), okamžite informujte svojho lekára. Môže to byť takzvaná pancytopénia (zníženie počtu všetkých typov krvných buniek).
 • Ak sa u vás objaví závažná kožná reakcia, napr. zhoršujúca sa vyrážka s pľuzgiermi a poškodenie slizníc. Môže to byť príznak život ohrozujúcich kožných reakcií (Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza). Liečba s metamizolom sa musí okamžite ukončiť a nikdy sa nesmie opätovne začať.
 • Ak trpíte astmou alebo atopiou (druh alergie). V prípade týchto ochorení existuje väčšie riziko anafylaktického šoku (život ohrozujúcej alergickej reakcie) (pozri časť Nepoužívajte Metamizole Kalceks).
 • Ak máte niektoré z nižšie uvedených ochorení, pretože u nich existuje zvýšené riziko ťažkých anafylaktoidných reakcií na metamizol:
 • priedušková astma a sprievodný zápal nosnej sliznice;
 • dlhodobá / trvalá žihľavka;
 • precitlivenosť na alkohol, tzn. ak reagujete aj na malé množstvo alkoholu kýchaním, slzením a sčervenaním tváre;
 • precitlivenosť na farbivá (napr. tartrazín) alebo konzervačné látky (napr. benzoáty).
 • Ak máte nízky krvný tlak, trpíte stratou tekutín, nestabilným objemom telesných tekutín alebo začínajúcim zlyhaním krvného obehu alebo máte vysokú horúčku. V týchto prípadoch existuje zvýšené riziko závažnej hypotenznej reakcie (súvisiace s poklesom krvného tlaku). Váš lekár starostlivo zváži podanie Metamizole Kalceks, a ak sa tento liek podáva aj za týchto okolností, je nutný prísny lekársky dohľad. Pre zníženie rizika závažnej hypotenznej reakcie sú potrebné preventívne opatrenia. Podanie metamizolu môže spôsobiť hypotenzné reakcie aj bez spojenia s vyššie uvedenými ochoreniami. Zdá sa, že tieto reakcie závisia od dávky; váš lekár starostlivo zváži použitie jednorazovej dávky presahujúcej 1 g metamizolu.
 • Ak trpíte závažným ochorením vencovitých tepien srdca alebo máte výrazne zúžené cievy dodávajúce krv do mozgu. V takýchto prípadoch je absolútne nevyhnutné zabrániť zníženiu krvného tlaku, a preto sa tento liek môže podávať iba pod prísnym monitorovaním funkcie krvného obehu.
 • Ak máte ochorenie obličiek alebo pečene. V tomto prípade by ste nemali dostávať vysoké dávky tohto lieku, pretože rýchlosť jeho vylučovania je znížená.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Okamžite ukončite liečbu a kontaktujte svojho lekára alebo nemocnicu, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov; môžu to byť príznaky agranulocytózy (zníženie počtu alebo dokonca vymiznutie jedného typu bielych krviniek v krvi):
 • horúčka (ktorá neočakávane pretrváva alebo sa znovu objavuje)
 • zimnica
 • bolesť hrdla
 • problémy s prehĺtaním
 • vredy alebo infekčné zmeny slizníc, napr. v dutine nosovej, v oblasti genitálií a konečníka

Nástup agranulocytózy je nepredvídateľný a môže sa vyskytnúť aj v prípadoch, keď bol metamizol používaný už v minulosti bez akýchkoľvek komplikácií. Agranulocytóza môže byť život ohrozujúca a dokonca aj smrteľná (pozri tiež časť Upozornenia a opatrenia). U pacientov liečených antibiotikami môžu byť uvedené príznaky minimálne.

Informujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo ak máte akékoľvek problémy s liečbou.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 1 000 pacientov):
 • aplastická anémia (znížený počet červených krviniek)
 • leukopénia (znížený počet bielych krviniek)
 • pancytopénia (znížený počet všetkých zložiek krvi)
 • trombocytopénia (znížený počet krvných doštičiek)
 • alergické (anafylaktické / anafylaktoidné) reakcie
 • anafylaktický šok (možno smrteľný)
Tieto reakcie sa môžu objaviť počas aplikácie injekcie alebo niekoľko hodín (obvykle do jednej hodiny) po podaní lieku. Môžu sa vyskytnúť aj napriek tomu, že opakované podanie metamizolu v minulosti neviedlo k žiadnym komplikáciám.
Mierne alergické reakcie sa prejavujú príznakmi na koži a slizniciach (ako je svrbenie, pálenie, začervenanie, žihľavka a opuch), ťažkosťami s dýchaním a zriedkavo aj ťažkosťami so zažívaním. V závažnejších prípadoch môžu tieto príznaky prerásť do ťažkých foriem zahŕňajúcich závažný angioedém (opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním), ťažký bronchospazmus (kŕč priedušiek), dýchavičnosť, nepravidelnosti srdcového rytmu a nízky krvný tlak, a viesť až k anafylaktickému šoku. U pacientov s prieduškovou astmou sa tieto reakcie prejavujú vo forme prieduškového záchvatu.
 • vyrážka

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 000 pacientov):
 • zvýšený sklon ku krvácaniu a výskyt malých červeno-hnedých škvŕn (petéchií) na koži a slizniciach
 • veľmi zvýšená sedimentácia červených krviniek (zväčšenie lymfatických uzlín je mierne alebo vôbec žiadne)
 • prechodne zhoršená funkcia obličiek so znížením (oligúria) alebo zastavením (anúria) vylučovania moču, alebo akútne zlyhanie obličiek spojené s vylučovaním bielkovín v moči (proteinúria)

Neznáme (frekvenciu nemožno z dostupných údajov odhadnúť):
 • Kounisov syndróm (ochorenie srdca v dôsledku alergickej reakcie)
 • prechodné – len zriedkavo kritické – ojedinelé zníženie krvného tlaku bez ďalších príznakov reakcie z precitlivenosti, riziko tejto reakcie môže zvýšiť rýchle podanie injekcie do žily
 • Stevensov-Johnsonov syndróm, Lyellov syndróm (kožné reakcie charakterizované vznikom okrúhlych fialových až tmavočervených pľuzgierov vo veľkosti mince až dlane; zriedkavo vyrážka a v ojedinelých prípadoch závažné kožné reakcie sprevádzané pľuzgiermi zvyčajne s postihnutím slizníc – toxická epidermálna nekrolýza)
 • zápal obličiek (intersticiálna nefritída)
 • bolesť v mieste vpichu
 • zápal žíl

Alternatívy lieku podľa ceny

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.