ARIKAYCE LIPOSOMAL 590 MG DISPERZIA PRE ROZPRAŠOVAČ dis neb 28x590 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Užívať v rovnakom čase Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 5844D
Registračné číslo EU/1/20/1469/001
Dátum registrácie 27.10.2020
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Insmed Netherlands B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám) (15)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01 Antibakteriálne látky pre systémovú aplikáciu
J01G Aminoglykozidové antibiotiká
J01GB Ostatné aminoglykozidy
J01GB06 Amikacín

Na čo sa ARIKAYCE 112020 používa?

Liek ARIKAYCE liposomal je antibiotikum obsahujúce liečivo amikacín. Amikacín patrí do skupiny antibiotík nazývaných aminoglykozidy, ktoré zastavujú rast určitých baktérií spôsobujúcich infekcie.

Liek ARIKAYCE sa používa inhalačne na liečbu pľúcnej infekcie spôsobenej mykobaktériami komplexu Mycobacterium avium u dospelých s obmedzenými možnosťami liečby, ktorí nemajú cystickú fibrózu.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Okamžite povedzte vášmu lekárovi, ak:
 • sa u vás pri používaní lieku ARIKAYCE liposomal vyskytnú akékoľvek reakcie z precitlivenosti alebo závažné alergické reakcie (napr. nízky tlak krvi, strata vedomia, závažná kožná vyrážka alebo závažný sipot alebo dýchavičnosť). Frekvencia výskytu týchto vedľajších účinkov nie je známa.
 • sa vaše zvyčajné problémy s pľúcami zhoršia alebo ak sa u vás vyskytnú nové problémy
s dýchaním (napr. dýchavičnosť alebo sipot). Môže to byť prejavom ťažkého zápalu pľúc, ktorý vyžaduje liečbu a môže znamenať, že budete musieť ukončiť liečbu liekom ARIKAYCE liposomal. Frekvencia výskytu týchto závažných vedľajších účinkov je častá až veľmi častá.

Ďalšie vedľajšie účinky:
Oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa u vás vyskytne čokoľvek z nasledujúceho:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • problémy s rečou,
 • problémy s dýchaním,
 • kašeľ,
 • vykašliavanie krvi.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 z 10 osôb):
 • infekcia spôsobujúca zhoršenie vášho pľúcneho ochorenia,
 • zvýšenie množstva hlienu vykašliavaného z pľúc,
 • hrudný kašeľ,
 • sipot,
 • podráždenie hrdla,
 • bolesť hrdla,
 • strata hlasu,
 • opar (plesňová infekcia) v ústach,
 • bolesť v ústach,
 • zmeny pocitu chuti,
 • zápal pľúc,
 • bolesť hlavy,
 • závraty,
 • pocit nerovnováhy,
 • hnačka,
 • nevoľnosť (nauzea),
 • vracanie,
 • sucho v ústach,
 • zníženie chuti do jedla,
 • svrbenie kože,
 • hluchota,
 • zvonenie v ušiach,
 • problémy s obličkami vrátane slabej funkcie obličiek,
 • bolesť kĺbov,
 • bolesť svalov,
 • vyrážka,
 • únava,
 • nepríjemný pocit v hrudníku,
 • horúčka,
 • pokles telesnej hmotnosti.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať až 1 zo 100 osôb):
 • úzkosť.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.