CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 30x100 ml/200 mg (vak)

SPC
Užívať v rovnakom čase Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

1238,83 €
Vývoj cien
CIPROFLOXACIN KABI cena
Kód 39503
Registračné číslo 42/0160/07-S
Dátum registrácie 30.4.2007
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Fresenius Kabi s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík) (42)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01 Antibakteriálne látky pre systémovú aplikáciu
J01M Chinolóny
J01MA Fluórchinolóny
J01MA02 Ciprofloxacín

Na čo sa CIPROFLOXACIN KABI používa?

Ciprofloxacin Kabi je antibiotikum. Účinkuje iba na špecifické kmene baktérií.

Ciprofloxacin Kabi sa používa u dospelých na liečbu nasledovných bakteriálnych infekcií:
 • infekcie dýchacích ciest
 • dlhotrvajúce alebo opakované infekcie ucha alebo dutín
 • infekcie močových ciest
 • infekcie semenníkov
 • infekcie pohlavných orgánov u žien
 • infekcie tráviaceho traktu a vnútrobrušné infekcie
 • infekcie kože a mäkkých tkanív
 • infekcie kostí a kĺbov
 • na liečbu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia)
 • na prevenciu infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia)
 • na prevenciu infekcie spôsobenej baktériou Neisseria meningitidis
 • vdýchnutie snete slezinnej (antraxu)
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 z 10 ľudí):
 • nevoľnosť, hnačka, vracanie,
 • bolesť kĺbov u detí,
 • lokálna reakcia v mieste vpichu, vyrážky,
 • dočasne zvýšené množstvo látok v krvi (transaminázy).

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 zo 100 ľudí):
 • plesňové superinfekcie,
 • vysoká koncentrácia eozinofilov, druh bielych krviniek, zvýšenie alebo zníženie počtu krvných doštičiek (trombocytov),
 • strata chuti do jedla (anorexia),
 • hyperaktivita, nepokoj, zmätenosť, dezorientácia, halucinácie,
 • bolesť hlavy, závrat, problémy so spaním, poruchy chuti, mravčenie, neobvyklá citlivosť na zmyslové podnety, záchvaty (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), porucha rovnováhy,
 • problémy so zrakom,
 • strata sluchu,
 • rýchly srdcový rytmus (tachykardia),
 • rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia), nízky krvný tlak,
 • bolesť žalúdka, problémy s trávením ako žalúdočné ťažkosti (dyspepsia/pálenie záhy), vetry,
 • poruchy pečene, zvýšené množstvo určitej látky v krvi (bilirubínu), žltačka (cholestatický ikterus),
 • svrbenie, žihľavka,
 • bolesť kĺbov u dospelých,
 • zhoršená činnosť obličiek, zlyhanie obličiek,
 • bolesť vo svaloch a kostiach, pocit choroby (asténia), horúčka, zadržiavanie tekutín,
 • zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi).

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 z 1 000 ľudí):
 • zápal čriev (kolitída) súvisiaci s užívaním antibiotika (v zriedkavých prípadoch môže končiť smrťou) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),
 • zmeny počtu krviniek (leukopénia, leukocytóza, neutropénia, anémia), pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia), ktorý môže byť smrteľný, útlm činnosti kostnej drene, ktorý môže byť takisto smrteľný (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),
 • alergická reakcia, alergický opuch (edém), rýchly opuch pokožky a slizníc (angioedém), závažná alergická reakcia (anafylaktický šok), ktorá môže ohroziť život (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),
 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia),
 • úzkostná reakcia, abnormálne sny, depresia, duševné poruchy (psychotické reakcie) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),
 • znížená citlivosť pokožky, tras, migréna, porucha čuchového zmyslu (olfaktorické poruchy),
 • pískanie v ušiach, zhoršenie sluchu,
 • mdloba, zápal krvných ciev (vaskulitída),
 • dýchavičnosť vrátane astmatických príznakov,
 • pankreatitída,
 • zápal pečene, odumieranie pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedkavo vedúca k život ohrozujúcemu zlyhaniu pečene,
 • citlivosť na svetlo (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), malé, bodkovité podkožné krvácanie (petechie),
 • bolesť svalov, zápal kĺbov, zvýšený svalový tonus, svalové kŕče, natrhnutie šľachy – najmä veľkej šľachy na zadnej časti členka (Achillova šľacha) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),
 • krv v moči, kryštáliky v moči (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), zápal močových ciest,
 • nadmerné potenie,
 • abnormálne hladiny faktora zrážanlivosti (protrombín), zvýšené hladiny enzýmu amylázy.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať 1 z 10 000 ľudí):
 • špeciálny typ poklesu počtu červených krviniek (hemolytická anémia); nebezpečný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza),
 • závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia, anafylaktický šok, sérová choroba), ktorá môže končiť smrťou (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia),
 • poruchy koordinácie, vratká chôdza (porucha chôdze), tlak na mozog (intrakraniálny tlak),
 • poruchy vizuálneho rozlišovania farieb,
 • rôzne kožné výsevy alebo vyrážky (napríklad potenciálne fatálny Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza),
 • svalová slabosť, zápal šliach, zhoršenie symptómov myasténie gravis (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia).

Frekvencia nie je známa (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
 • problémy súvisiace s nervovým systémom, ako napríklad bolesť, pálenie, brnenie, strata citlivosti a/alebo slabosť v končatinách,
 • neprirodzene zrýchlený rytmus srdca, život ohrozujúci nepravidelný rytmus srdca, zmena rytmu srdca (nazývaná „predĺženie QT intervalu“, ktorá je pozorovateľná na EKG - elektrický záznam srdca).

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 1x100 ml/200 mg (vak) Rp 41,31
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 5x100 ml/200 mg (vak) Rp 206,47
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 10x100 ml/200 mg (vak) Rp 412,94
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 20x100 ml/200 mg (vak) Rp 825,89
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 40x100 ml/200 mg (vak) Rp 1651,78
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 5x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 41,31
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 20x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 206,47
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 1x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 412,94
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 10x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 825,89
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 25x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 1032,85
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 30x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 1238,83
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 40x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp 1651,78
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 12x100 ml/200 mg (fľ.PE) Rp n/a
CIPROFLOXACIN KABI 200 MG/100 ML sol inf 12x100 ml/200 mg (vak) Rp n/a
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 12x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp n/a
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 12x200 ml/400 mg (vak) Rp n/a
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 1x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 62,62
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 5x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 313,08
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 10x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 626,18
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 20x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 1252,36
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 25x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 1565,55
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 30x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 1878,52
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 40x200 ml/400 mg (fľ.PE) Rp 2504,70
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 1x200 ml/400 mg (vak) Rp 62,62
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 5x200 ml/400 mg (vak) Rp 313,08
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 10x200 ml/400 mg (vak) Rp 626,18
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 20x200 ml/400 mg (vak) Rp 1252,36
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 30x200 ml/400 mg (vak) Rp 1878,52
CIPROFLOXACIN KABI 400 MG/200 ML sol inf 40x200 ml/400 mg (vak) Rp 2504,70

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.