DOXYHEXAL 200 TABS tbl 20x200 mg (blis.PVC/Al)

SPC
Užívať v rovnakom čase Nepodávať deťom do 12r. Liekové a iné interakcie Nezapíjať mliekom Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas dojčenia Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 7271B
Registračné číslo 15/0224/00-S
Dátum registrácie 11.8.2000
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám) (15)
Doba použiteľnosti 60 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01 Antibakteriálne látky pre systémovú aplikáciu
J01A Tetracyklíny
J01AA Tetracyklíny
J01AA02 Doxycyklín

Nežiaduce účinky

Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované u pacientov užívajúcich tetracyklíny, vrátane doxycyklínu.

Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé:
Pri tetracyklínoch boli hlásené hemolytická anémia (zvýšený rozpad červených krviniek), trombocytopénia (zníženie počtu trombocytov), neutropénia (znížený počet neutrofilov), a eozinofília (zvýšený počet eozinofilov).
Neznáme:
Porfýria

Poruchy imunitného systému
Časté:
Reakcie z precitlivenosti: anafylaxia, anafylaktická reakcia (silné alergické reakcie), anafylaktoidná purpura (forma zápalu ciev), hypotenzia (znížený tlak krvi), perikarditída (zápal osrdcovníka), angioneurotický edém (typ opuchu podkožného tkaniva), zhoršený alebo opätovný výskyt systémového lupus erythematosus (autoimunitné ochorenie), dýchavičnosť, sérová choroba, periférny opuch, tachykardia (nadmerné zvýšenie srdcového tepu) a žihľavka
Zriedkavé:
Anafylaktický šok (silná alergická reakcia), vyrážka vyvolaná liekom s eozinofíliou a systémovými príznakmi (DRESS)

Poruchy endokrinného systému
Zriedkavé:
Pri dlhodobom podávaní bolo hlásené, že tetracyklíny vytvárali hnedo-čierne mikroskopické zafarbenie tkaniva štítnej žľazy.
Výskyt porúch funkcie štítnej žľazy nie je známy.

Poruchy metabolizmu a výživy
Zriedkavé:
Chorobná nechuť do jedla (anorexia)

Poruchy nervového systému
Časté:
Bolesť hlavy
Zriedkavé:
U dojčiat liečených plnou terapeutickou dávkou tetracyklínov bolo hlásené vydutie fontanely (kosoštvorcové, väzivové spojenie na hlave novorodenca) a zvýšený vnútrolebečný tlak u detí a dospelých. Príznaky pri zvýšenom vnútrolebečnom tlaku zahŕňali rozmazané videnie, výpadok časti zorného poľa a dvojité videnie.
Neznáme:
Bola hlásená aj trvalá strata videnia.

Poruchy ucha a labyrintu
Zriedkavé:
Tinnitus (hučanie v uchu)

Poruchy ciev
Zriedkavé:
Sčervenanie

Poruchy tráviaceho traktu
Časté:
Vracanie, žalúdočná nevoľnosť.
Menej časté:
Dyspepsia (porucha trávenia)
Zriedkavé:
Hnačka, bolesť brucha, sťažené prehĺtanie, zápal jazyka, zápal hrubého a tenkého čreva, pseudomembranózna kolitída (typ zápalu hrubého čreva), hnačka spôsobená C. difficile a zápalové lézie v oblasti genitálii (s nadmerným rastom kmeňa Candida), zápal pažeráka a vredy v pažeráku (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zriedkavé:
Abnormálna funkcia pečene, hepatitída (zápal pečene), pečeňová toxicita

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Veľmi časté:
Fotosenzitívna reakcia kože
Časté:
Vyrážky vrátane makulopapulárnych a erytematóznych vyrážok
Zriedkavé:
Exfoliatívna dermatitída (zápalové ochorenie kože na takmer celom povrchu tela, prejavujúce sa začervenaním a šupinatením), multiformný erytém (ochorenie kože prejavujúce sa vyrážkami), Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (život ohrozujúce ochorenie prejavujúce sa odlupovaním kože po celom tele), foto-onycholýza (typ fototoxickej reakcie, zvyčajne spôsobenej liekmi) (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Zriedkavé:
Bolesť kĺbov a svalov

Poruchy obličiek a močových ciest
Zriedkavé:
Zvýšená hladina močoviny v krvi

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.