DOXYHEXAL 200 TABS tbl 20x200 mg (blis.PP/Al)

lšie informácie


1. ČO JE Doxyhexal A NA ČO SA POUŽÍVA

Doxyhexal je antibiotikum na liečbu infekcie. Obsahuje liečivo doxycyklín, ktoré patrí do skupiny liečiv nazývané tetracyklíny.
Doxyhexal pôsobí tak, že zabíja baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie. Má široké spektrum účinku (pôsobí proti mnohým baktériám).

Doxyhexal sa používa na liečbu nasledovných infekcií:
- infekcie dýchacích ciest a infekcie v krčno-nosovo-ušnej oblasti,
- infekcie močového a pohlavného traktu,
- infekcie žalúdočno-črevného traktu,
- infekcie žlčových ciest,
- infekcie kože,
- boreliózy (infekcie vyvolané v prevažnej väčšine kliešťom),
- niektoré zriedkavo sa vyskytujúce infekcie (brucelióza, listerióza, ornitóza, bartenolóza, riketsióza),
- niektoré iné ochorenia, ako sú tropická sprue alebo morbus Whipple.

Doxyhexal sa nemá používať na liečbu dokázaných infekcií spôsobených stafylokokmi, streptokokmi a pneumokokmi.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Doxyhexal

Neužívajte Doxyhexal
- keď ste alergický (precitlivený) na tetracyklíny alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,
- keď máte závažnu poruchu funkcie pečene.

Liek nesmú užívať deti mladšie ako 8 rokov.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Doxyhexalu
- keď užívate hormonálnu antikoncepciu (pozri časť Užívanie iných liekov).

Počas užívania lieku sa nevystavujte slnečnému žiareniu a nechoďte do solária.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Niektoré lieky a potraviny obsahujúce vápnik, hliník, železo a horčík môžu zhoršiť vstrebávanie doxycyklínu. Týka sa to najmä mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov s obsahom vápnika, liekov znižujúcich kyselinu v žalúdku (antacidá), liekov obsahujúcich železo, aktívneho uhlia a cholestyramínu (liek na zníženie cholesterolu v krvi). Tieto druhy liekov a potravín sa majú požívať s odstupom 2-3 hodiny.

Účinok doxycyklínu môže byť ovplyvnený inými antibiotikami (napr. rifampicín, beta-laktámová antibiotiká), barbiturátmi (lieky tlmiace nervovú sústavu), antikonvulzívami (lieky na liečbu epilepsie), alkoholom.

Doxycyklín môže zosilniť účinok antidiabetík (lieky na liečbu cukrovky), antikoagulancií dikumarolového typu (lieky proti zrážaniu krvi). Ak užívate vyššie uvedené lieky, Váš lekár Vám bude pravidelne kontrolovať krvný obraz a hladinu cukru v krvi alebo Vám upraví dávkovanie lieku.

Doxycyklín sa nemá užívať súčasne s cyklosporínom A (liečivo používané na potlačenie imunity), lebo môže zvýšiť jeho toxický účinok.

Ak sa užíva doxycyklín súbežne s teofylínom (alkaloid), môže sa zvýšiť výskyt vedľajších účinkov na žalúdočno-črevný trakt.

Počas užívania doxycyklínu, môže byť účinnosť hormonálnej antikoncepcie znížená. Ak užívate antikoncepčné tablety, povedzte to svojmu lekárovi. Môže Vám odporučiť, aby ste používali navyše nehormonálnu metódu antikoncepcie (napr. kondóm).

Ak Vám idú robiť niektoré laboratórne vyšetrenia krvi alebo moču, oznámte lekárovi, že užívate Doxyhexal. Výsledky testov môžu byť skreslené.

Užívanie Doxyhexalu s jedlom a nápojmi
Mlieko, mliečne výrobky, džúsy s obsahom vápnika a iné potraviny obsahujúce vápnik, železo, hliník alebo horčík môžu ovplyvniť vstrebávanie doxycyklínu. Preto dodržujte 2-3- hodinové odstupy medzi užitím doxycykínu a požitím týchto potravín alebo nápojov.
Počas užívania lieku sa nesmie piť alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, nesmiete užívať tento liek.
Ak otehotniete počas užívania Doxyhexalu, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek môže spôsobiť prechodnú krátkozrakosť, ktorá môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ Doxyhexal

Vždy užívajte Doxyhexal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Veľkosť dávky a dávkovací režim Vám určí Váš lekár na základe telesnej hmotnosti, veku, závažnosti a typu infekcie.

Zvyčajná dávka je:
Dospelí s telesnou hmotnosťou viac ako 70 kg: 1 tableta Doxyhexalu 200 Tabs alebo 2 tablety Doxyhexalu Tabs denne.

Dospievajúci s telesnou hmotnosťou viac ako 50 mg a dospelí sa telesnou hmotnosťou menej ako 70 kg: Prvý deň 1 tableta Doxyhexalu 200 Tabs alebo 2 tablety Doxyhexalu Tabs. Nasledovné dni sa užíva 1 tableta Doxyhexalu Tabs alebo ½ tablety Doxyhexalu 200 Tabs denne. Pri závažnejších infekciách určí dávkovanie lekár.

Deti od 8 rokov: Prvý deň 4 mg doxycyklínu na kg telesnej hmotnosti, nasledovné dni 2 mg doxycyklínu na kg telesnej hmotnosti.

Deti s telesnou hmotnosťou menej ako 50 kg a deti mladšie ako 8 rokov: Podávanie lieku sa neodporúča.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek: Váš lekár Vám určí presné dávkovanie. Obvykle nie je potrebná úprava dávky.

Dĺžka liečby
Dĺžku liečby určí Váš lekár. Obvyklá dĺžka liečby je 5-21 dní v závislosti os závažnosti infekcie a priebehu ochorenia.

Spôsob podávania
Ak lekár neurčil inak, tablety sa majú užívať pravidelne ráno s raňajkami alebo súčasne s inými jedlami. Užívanie lieku spolu s jedlom znižuje riziko žalúdočno-črevných ťažkostí.

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú sa s pohárom vody (nie mliekom alebo mliečnymi nápojmi) alebo sa môžu rozpustiť v pohári vody (cca 50 ml).

Ak užijete viac Doxyhexalu, ako máte
Ak ste užili viac Doxyhexalu, ako ste mali, poraďte sa ihneď so svojím lekárom.

Ak zabudnete užiť Doxyhexal
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Snažte sa užívať tablety presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.

Ak prestanete užívať Doxyhexal
Neprestaňte užívať liek, ak sa cítite lepšie. Liek musíte užívať tak dlho, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak liečbu ukončíte predčasne, niektoré baktérie sú schopné prežiť a infekcia sa môže vrátiť.
Ak ste však využívali všetky predpísané tablety a necítite zlepšenie, vyhľadajte svojho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Doxyhexal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.'

Často sa vyskytujúce vedľajšie účinky sú žalúdočno-črevné poruchy, ako pálenie záhy, nevoľnosť, ťažoba v žalúdku, vracanie, plynatosť, mastná stolica, mierna hnačka. Užívanie lieku s jedlom alebo po jedle môže znížiť výskyt týchto vedľajších účinkov.

Menej často sa môžu vyskytnúť alergické reakcie, ako sú vyrážka, začervenanie, žihľavka, svrbenie, opuch kože, slizníc a kĺbov, astma, anyfylaktický šok, bolesť hlavy, bolesť kĺbov, zápal ústnej dutiny a hltanu, zachrípnutosť, ťažkosti s prehĺtaním, poruchy krvi.

Po ožiarení slnkom sa môžu vyskytnúť fototoxické reakcie v dôsledku precitlivenosti, prejavujúce sa popáleninami, začervenaním, opuchom, tvorbou pľuzgierov. Počas užívania lieku sa nevystavujte slnečným lúčom ani nechoďte do solária.

Zriedkavo sa môžu objaviť vedľajšie účinky ako sú náhle ťažké reakcie z precitlivenosti (opuch tváre, jazyka, potiaže s dýchaním spôsobené zúžením dýchacích ciest, poruchy srdcovej činnosti, dýchavičnosť, pokles krvného tlaku). Tieto môžu viesť k šoku a zástave srdca. Ak sa u Vás objavia vyššie uvedené vedľajšie účinky, ihneď vyhľadajte najbližšiu pohotovosť.

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú zriedkavo sú poruchy funkcie obličiek, poruchy citlivosti, zmeny v krvnom obraze, bolesť svalov a kĺbov, nervozita a úzkosť.
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť pseudomembranózna enterokolitída (špecifický zápal tenkého a hrubého čreva), záchvaty.

Počas liečby doxycyklínom sa môže vyskytnú kandidóza (kvasinková infekcia) na koži a slizniciach (na sliznici úst, čriev a pohlavných orgánoch), zápal vonkajších pohlavných orgánov a pošvy (vulvovaginitída) a svrbenie v oblasti konečníka (pruritus ani).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Doxyhexal

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne teplotné podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Doxyhexal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Doxyhexal obsahuje

- Liečivo je doxycyclin (doxycyklín).
Doxyhexal Tabs: Každá tableta obsahuje 104,1 mg monohydrátu doxycyklínu, čo zodpovedá 100 mg doxycyklínu.
Doxyhexal 200 Tabs: Každá tableta obsahuje 208,2 mg monohydrátu doxycyklínu, čo zodpovedá 200 mg doxycyklínu.
- Ďalšie zložky sú cellulosum microcristallinum (mikrokryštalická celulóza), magnesii stearas (magnéziumstearát), carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), povidonum (povidón), ricini oleum hydrogenatum (hydrogenovaný ricínový olej), silica colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý bezvodý).

Ako vyzerá Doxyhexal a obsah balenia
Doxyhexal sú matne žlté, okrúhle tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
HEXAL AG
Industriestrasse 25
83607 Holzkirchen
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 06/2009.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.