RUPAFIN 10 MG TABLETY tbl 15x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Rupafin a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Rupafin
3. Ako užívať Rupafin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Rupafin
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RUPAFIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Rupatadín je antihistaminikum.

Rupafin zmierňuje príznaky alergickej rinitídy ako je kýchanie, tečúci nos, svrbenie očí a nosa.

Rupafin sa tiež používa na zmiernenie príznakov spojených s urtikáriou (alergická kožná vyrážka) ako je svrbenie a vyrážky (ohraničené začervenanie kože a opuch).


2. SKÔR AKO UŽIJETE RUPAFIN

Nepoužívajte Rupafin
- Keď ste alergický (precitlivený) na rupatadín alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku Rupafinu.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rupafinu
Ak trpíte obličkovou alebo pečeňovou nedostatočnosťou, poraďte sa so svojím lekárom. Použitie Rupafinu 10 mg tablety sa v súčasnosti neodporúča u pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene.Tento liek nie je určený na použitie u detí mladších ako 12 rokov.
Ak ste starší ako 65 rokov, poraďte sa so svojím lekárom.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate Rupafin, neužívajte lieky, ktoré obsahujú ketokonazol alebo erytromycín.

Používanie Rupafinu s jedlom a nápojmi
Rupafin sa nemá používať v kombinácii s grapefruitovou šťavou, pretože to môže spôsobiť zvýšenie hladiny Rupafinu v organizme.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Rupafin počas tehotenstva a dojčenia, iba ak Vám bol určený Vaším lekárom.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri odporúčanej dávke sa nepredpokladá, že by Rupafin mal vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Avšak, ak začínate užívať Rupafin, sledujte, ako na Vás liečba pôsobí, predtým, ako budete viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých pomocných látkach Rupafinu
Tento liek obsahuje laktózu.
Ak Vám Váš lekár povedal, že máte neznášate niektoré cukry, kontaktujte Vášho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO POUŽÍVAŤ RUPAFIN

Rupafin používajte vždy presne tak, ako Vám to povedal Váš lekár. Ak nie ste si istý, môžete to skontrolovať s Vašim lekárom alebo lekárnikom.

Rupafin je pre dospievajúcich (nad 12 rokov a starší) a dospelých. Obvyklá dávka je jedna tableta (10 mg rupatadínu) raz za deň s jedlom alebo bez jedla. Prehltnite tabletu s dostatočným množstvom tekutín (napr. pohárom vody).

Váš lekár Vám povie, ako dlho bude liečba Rupafinom trvať.

Ak použijete viac Rupafinu, ako máte

Ak ste náhodne užili vyššiu dávku Vášho lieku, okamžite to povedzte Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť Rupafin
Zoberte si dávku lieku akonáhle je to možné, a potom pokračujte v užívaní tabliet v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Rupafin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1 zo 100 pacientov) sú ospalosť, bolesť hlavy, závraty, suchosť v ústach, pocit slabosti a únava. Menej časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 zo 100, ale u viac ako 1 z 1000 pacientov) sú zvýšená chuť do jedla, podráždenosť, ťažkosti s koncentráciou, krvácanie z nosa, suchosť v nose, bolesť hrdla, kašeľ, suchosť v hrdle, nádcha, nevoľnosť, bolesť brucha, hnačka, tráviace ťažkosti, vracanie, zápcha, vyrážka, bolesť chrbta, bolesť kĺbov, bolesť svalov, smäd, celková nevoľnosť, horúčka, abnormálne funkčné pečeňové testy a zvýšenie telesnej hmotnosti.'

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RUPAFIN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Rupafin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na blistri. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte blistre vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Rupafin obsahuje

- Liečivo je rupatadín. Každá tableta obsahuje 10 mg rupatadínu (ako fumarát).
- Ďalšími zložkami sú predželatinizovaný kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, červený oxid železitý (E-172), žltý oxid železitý (E-172), monohydrát laktózy a stearát horečnatý.

Ako vyzerá Rupafin a obsah balenia
Rupafin sú okrúhle, slabo lososovo ružové tablety balené po jednotlivých dávkach v blistroch obsahujúcich 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 a 100 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
J. Uriach & Cía., S.A.
Av. Camí Reial, 51-57
E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Rupatall 10 mg Tablets Belgicko, Luxembursko
Rinialer 10 mg Tablets Portugalsko, Malta
Rupafin 10 mg Tablets Rakúsko, Cyprus, Estónsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Írsko,
Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španielsko, Veľká Británia
Stamix 10 mg Tablets Francúzsko
Tamalis 10 mg Tablets Maďarsko, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2011.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.