RUPAFIN 1 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x120 ml (fľ.PET+peror.striek.)

SPC
kárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Rupafin a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Rupafin
3. Ako užívať Rupafin
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Rupafin
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RUPAFIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Rupafin obsahuje účinnú látku rupatadín, ktorý je antihistaminikum.

Rupafin perorálny roztok zmierňuje príznaky alergickej nádchy, ako je kýchanie, tečúci nos, upchatý nos, svrbenie očí a nosa u detí vo veku od 6 do 11 rokov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE RUPAFIN

Nepoužívajte Rupafin
- Keď ste alergický (precitlivený) na rupatadín alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku Rupafinu.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rupafinu
Ak trpíte obličkovou alebo pečeňovou nedostatočnosťou, poraďte sa so svojím lekárom. Použitie Rupafinu 10 mg tablety sa v súčasnosti neodporúča u pacientov s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene.Tento liek nie je určený na použitie u detí mladších ako 6 rokov alebo s hmotnosťou nižšou ako 25 kg.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Ak užívate Rupafin, neužívajte lieky, ktoré obsahujú ketokonazol alebo erytromycín.

Používanie Rupafinu s jedlom a nápojmi
Rupafin sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
Rupafin sa nemá používať v kombinácii s grepovou šťavou, pretože to môže spôsobiť zvýšenie hladiny Rupafinu v organizme.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Rupafin počas tehotenstva a dojčenia, iba ak Vám bol určený Vaším lekárom.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pri odporúčanej dávke sa nepredpokladá, že by Rupafin mal vplyv na Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak však začínate užívať Rupafin, sledujte, ako na Vás liečba pôsobí, predtým, ako budete viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých pomocných látkach Rupafinu
Tento liek obsahuje sacharózu, môže škodiť zubom.
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte Vášho lekára predtým, ako začnete užívať tento liek.

Tento liek obsahuje metylparabén, môže spôsobovať alergické reakcie (pravdepodobne oneskorené).


3. AKO POUŽÍVAŤ RUPAFIN

Rupafin používajte vždy presne tak, ako Vám to povedal Váš lekár. Ak si nie ste istý, môžete to skontrolovať s Vaším lekárom alebo lekárnikom.

Rupafin perorálny roztok je určený na vnútorné použitie.

Dávkovanie u detí s hmotnosťou viac ako 25 kg: 5 ml (5 mg rupatadínu) perorálneho roztoku raz denne, s jedlom alebo bez jedla.

Váš lekár Vám povie, ako dlho bude liečba Rupafinom trvať.
Návod na použitie:
- Fľašu otvoríte stlačením uzáveru a jeho pootočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Vezmite striekačku, vložte ju do perforovanej zátky a otočte fľašu hore dnom.
- Naplňte striekačku odporúčanou dávku.
- Aplikujte priamo z dávkovacej striekačky.
- Po použití striekačku umyte.

Ak použijete viac Rupafinu, ako máte

Ak ste náhodne užili vyššiu dávku Vášho lieku, okamžite to povedzte Vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak zabudnete použiť Rupafin
Zoberte si dávku lieku ihneď, ako je to možné, a potom pokračujte v užívaní tabliet v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Rupafin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1 zo 100 pacientov) sú ospalosť, bolesť hlavy a infekcie horných dýchacích ciest.
Menej časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 zo 100, ale u viac ako 1 z 1000 pacientov) sú závraty, chrípka a ekzém.
Okrem vedľajších účinkov uvedených vyššie, boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinku pri podávaní tabliet rupatadínu 10 mg u dospelých a dospievajúcich (nad 12 rokov).
Časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 z 10, ale u viac ako 1 zo 100 pacientov) sú závraty, suchosť v ústach, pocit slabosti a únava. Menej časté vedľajšie účinky (u menej ako 1 zo 100, ale u viac ako 1 z 1000 pacientov) sú zvýšená chuť do jedla, podráždenosť, ťažkosti s koncentráciou, krvácanie z nosa, suchosť v nose, bolesť hrdla, kašeľ, suchosť v hrdle, nádcha, nevoľnosť, bolesť brucha, hnačka, tráviace ťažkosti, vracanie, zápcha, vyrážka, bolesť chrbta, bolesť kĺbov, bolesť svalov, smäd, celková nevoľnosť, horúčka, abnormálne funkčné pečeňové testy a zvýšenie telesnej hmotnosti.'

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RUPAFIN

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Rupafin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Čas použiteľnosti po prvom otvorení je rovnaký ako dátum exspirácie uvedený na obale a na fľaši.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Rupafin obsahuje

- Liečivo je rupatadín. Každý ml obsahuje 1 mg rupatadínu (ako fumarát).
- Ďalšími zložkami sú propylénglykol, bezvodá kyselina citrónová, bezvodý fosforečnan disodný, sacharín sodný, sacharóza, metylparabén (E218), chinolínová žlť (E104), banánová aróma, čistená voda.

Ako vyzerá Rupafin a obsah balenia
Rupafin je jasnožltý perorálny roztok.
Rupafin je zabalený v plastovej fľaši jantárovej farby s perforovanou zátkou a detským bezpečnostným uzáverom. Každá fľaša obsahuje 120 ml roztoku Rupafinu. Balenie obsahuje 5 ml dávkovaciu striekačkou s vyznačenými dávkami po 0,25 ml.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
J. Uriach & Cía., S.A.
Av. Camí Reial, 51-57
E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona)
Španielsko

Výrobca
Italfarmaco S.A.
San Rafael, 3
Pol. Ind. Alcobendas
E-28108 Alcobendas
Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:
Rupatall 1 mg/ml oral solution Belgicko, Luxembursko
Rinialer 1 mg/ml oral solution Portugalsko, Malta
Rupafin 1 mg/ml oral solution Rakúsko, Cyprus, Estónsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Slovinsko, Slovenská republika, Španielsko, Veľká Británia
Wystamm 1 mg/ml oral solution Francúzsko
Tamalis 1 mg/ml oral solution Maďarsko, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 02/2012.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.