NUWIQ 250 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x250 IU+1x2,5 ml solv.+adapter inj.liek. (liek.inj.skl.+striek.inj.skl.napl.)

SPC
Nepodávať deťom do 2r. Liek obsahuje cukry Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Max. predajná cena:

170,22 €

Úhrada poisťovne:

158,97 €

Pacient platí:

11,25 €(6,61%)
Ambulantný liek s doplatkom (AS)*
Vývoj cien
NUWIQ cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: HEM
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 3428B
Registračné číslo EU/1/14/936/001
Dátum registrácie 22.7.2014
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Octapharma AB, Švédsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká) (16)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B02 Antihemoragiká (hemostatiká)
B02B Vitamín K a iné hemostatiká
B02BD Koagulačné faktory
B02BD02 Koagulačný faktor VIII

Na čo sa NUWIQ používa?

Nuwiq obsahuje liečivo ľudský rekombinovaný koagulačný faktor VIII (simoctocog alfa).

Faktor VIII je potrebný na tvorbu krvných zrazenín a zastavenie krvácania. U pacientov s hemofíliou typu A (vrodený nedostatok faktora VIII) chýba alebo dobre nefunguje faktor VIII.

Nuwiq nahrádza chýbajúci faktor VIII a používa sa na liečbu a prevenciu krvácania u pacientov s hemofíliou typu A a môže sa používať u všetkých vekových skupín.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Mali by ste poznať skoré príznaky alergických reakcií. V prípade výskytu závažných, náhlych alergických (anafylaktických) reakcií (veľmi zriedkavé, až 1 z 10 000) je nutné injekciu ihneď zastaviť. Ak si všimnete niektorý z nasledovných symptómov, musíte sa ihneď obrátiť na svojho lekára:
  • vyrážka, žihľavka, podliatiny, celkové svrbenie,
  • napuchnutie pier a jazyka,
  • ťažkosti s dýchaním, chrčanie, zvieranie v hrudi (tlak v hrudi),
  • celkový pocit, že sa necítite dobre,
  • závrat a strata vedomia.

Tieto príznaky môžu predstavovať prvotné príznaky anafylaktického šoku. Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, injekciu ihneď zastavte a obráťte sa na svojho lekára. Závažné príznaky si vyžadujú neodkladné ošetrenie.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)

Tŕpnutie alebo necitlivosť (parestéza), bolesť hlavy, zápal miesta vpichu, bolesť na mieste vpichu, bolesť chrbta, závrat, sucho v ústach.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
Precitlivenosť, horúčka.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
Inhibítory faktora VIII u predtým neliečených pacientov.

U detí, ktoré zatiaľ neboli liečené liekmi s faktorom VIII, sa inhibičné protilátky môžu vytvárať veľmi často (viac než 1 z 10 pacientov) (pozri časť 2). Riziko je však menej časté (menej ako 1 zo 100 pacientov) u pacientov, ktorí boli faktorom VIII liečení v minulosti (viac ako 150 dní od liečby). Vaše lieky alebo lieky vášho dieťaťa v takom prípade nemusia správne účinkovať a u vás alebo vášho dieťaťa sa môže objaviť trvalé krvácanie. V takom prípade musíte okamžite vyhľadať svojho lekára.

Vedľajšie účinky spojené so zariadením na centrálny žilový prístup (CVAD):
katétrová infekcia, všeobecná (systémová) infekcia a lokálna krvná zrazenina v mieste zavedenia katétra.

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.