KINERET 100 MG/0,67 ML INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 1x0,67 ml /100 mg (striek.inj.napl.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 8106A
Registračné číslo EU/1/02/203/005
Dátum registrácie 8.3.2002
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Biovitrum AB (pub) , Švédsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antireumatiká. Antiflogistiká. Antiuratikáriá (29)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L04 Imunosupresíva (zmena WHO)
L04A Imunosupresíva (zmena WHO)
L04AC Inhibítory receptoru interleurkínu
L04AC03 Anakinra

Na čo sa KINERET používa?

Kineret (imunosupresívum) je typ cytokínu, ktorý sa používa pri liečbe reumatoidnej artritídy.

Kineret sa používa iba na liečbu dospelých (vo veku 18 a viac rokov). Kineret sa používa na liečbu príznakov a symptómov reumatoidnej artritídy v kombinácii s iným liečivom, nazývaným metotrexát. Kineret je určený pacientom, ktorých odozva na liečbu samotným metotrexátom nie je na kontrolu reumatoidnej artritídy dostatočná.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak sa objaví niektorý z nasledujúcich, okamžite to oznámte svojmu lekárovi:
 • Závažné infekcie, napr. pneumónia (infekcia hrudníka) alebo kožné infekcie sa môžu vyskytnúť počas liečby Kineretom. Symptómy môžu zahŕňať horúčku, kašeľ alebo sčervenanie a bolestivosť kože.
 • Závažné alergické reakcie sú menej časté. Avšak akýkoľvek z nasledujúcich symptómov môže poukazovať na alergickú reakciu na Kineret, takže okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Kineret si už nepodávajte.
 • Opuch tváre, jazyka alebo hrdla
 • Ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním
 • Náhly pocit rýchleho pulzu alebo potenie
 • Svrbivá pokožka alebo vyrážka

Frekvencia možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná použitím nasledujúceho pravidla:
 • Veľmi časté (postihujú viac ako 1 užívateľa z 10)
 • Časté (postihujú 1 až 10 užívateľov zo 100)
 • Menej časté (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1000)

Veľmi časté vedľajšie účinky sú:
 • sčervenanie, opuch, tvorba modrín alebo svrbenie v mieste vpichu. To je väčšinou miernej až strednej povahy a vyskytuje sa obvykle na začiatku liečby.
 • bolesti hlavy.

Časté vedľajšie účinky sú:
 • neutropénia (znížený počet bielych krviniek) stanovená po krvnom teste. Pokles bielych krviniek môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku infekcie. Príznaky infekcie môžu zahŕňať
horúčku a bolesť hrdla.
 • závažné infekcie, napr. pneumónia (infekcia hrudníka) alebo kožné infekcie. Symptómy môžu zahŕňať horúčku, kašeľ alebo sčervenanie a bolestivosť kože.

Menej časté vedľajšie účinky sú:
 • závažné alergické reakcie vrátane opuchu tváre, jazyka alebo hrdla, ťažkostí s prehĺtaním alebo dýchaním, náhly pocit rýchleho pulzu alebo potenia a svrbivá pokožka alebo vyrážka.

LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.