HERZUMA 420 MG PRÁŠOK NA INFÚZNY KONCENTRÁT plc ifc 1x420 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 9717C
Registračné číslo EU/1/17/1257/002
Dátum registrácie 20.9.2018
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Celltrion Healthcare Hungary Kft., Maďarsko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 48 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XC Monoklonálne protilátky
L01XC03 Trastuzumab

Nežiaduce účinky

Počas infúzie Herzumy sa môže objaviť triaška, horúčka a ďalšie príznaky podobné chrípke. Uvedené účinky sú veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb). Ďalšie príznaky v súvislosti s podaním infúzie sú: nevoľnosť (nauzea), vracanie, bolesť, zvýšené svalové napätie a tras, bolesť hlavy, závraty, poruchy dýchania, sipot (ťažké dýchanie), zvýšenie alebo zníženie krvného tlaku, poruchy srdcového rytmu (palpitácie, búšenie srdca alebo nepravidelný tep), opuch tváre a pier, vyrážka a pocit únavy. Niektoré z týchto príznakov môžu byť závažné, u niekoľkých pacientov došlo i k úmrtiu (pozri časť 2
„Upozornenia a opatrenia“).

K uvedeným účinkom dochádza prevažne pri prvej intravenóznej infúzii („kvapkaní” do žily) a v priebehu prvých pár hodín od začiatku podávania infúzie. Prejavy sú zvyčajne prechodné. Počas infúzie a najmenej 6 hodín od začiatku prvej infúzie a 2 hodiny od začiatku nasledujúcich infúzií budete pod dohľadom lekára alebo zdravotnej sestry. Ak dôjde k niektorej reakcii, lekár alebo sestra spomalí alebo ukončí podávanie infúzie a môže vám podať lieky na potlačenie vedľajších účinkov. Po úprave príznakov je možné v podávaní infúzie pokračovať.

Občas sa stáva, že príznaky sa začnú prejavovať neskôr ako po 6 hodinách od začiatku podávania infúzie. Ak sa vám to stane, ihneď vyhľadajte lekára. Niekedy sa príznaky zmiernia a neskôr opäť zhoršia.

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré priamo nesúvisia s infúziou, sa môžu objaviť kedykoľvek počas liečby Herzumou. Niekedy sa vyskytujú závažné srdcové ťažkosti počas liečby a príležitostne po skončení liečby. Medzi ne patrí oslabenie srdcového svalu, ktoré môže viesť k zlyhaniu srdca, zápal (opuchnutie, sčervenanie a bolestivosť) výstelky okolo srdca a poruchy srdcového rytmu. Môže to vyvolávať také príznaky ako:
 • dýchacie ťažkosti (vrátane ťažkostí, objavujúcich sa v noci),
 • kašeľ,
 • zadržiavanie tekutín (opuchy) v nohách alebo rukách,
 • palpitácie (búšenie srdca alebo nepravidelný tep).

Lekár vám bude počas liečby a po nej pravidelne kontrolovať srdcovú činnosť, avšak ak si všimnete
niektorý z vyššie spomínaných príznakov, mali by ste mu to hneď oznámiť.

Ak budete mať niektorý z vyššie uvedených príznakov keď ukončíte liečbu Herzumou, navštívte
svojho lekára a povedzte mu, že ste boli predtým liečený Herzumou.

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • infekcie
 • hnačka
 • zápcha
 • pálenie záhy (dyspepsia)
 • slabosť
 • kožná vyrážka
 • bolesť na hrudi
 • bolesť brucha
 • bolesť kĺbov
 • nízky počet červených a bielych krviniek (ktoré pomáhajú bojovať s infekciou) občas s horúčkou
 • bolesť svalov
 • konjunktivitída (zápal očných spojoviek)
 • slzenie očí
 • krvácanie z nosa
 • výtok z nosa
 • vypadávanie vlasov
 • triaška
 • návaly horúčavy
 • závrat
 • ochorenie nechtov
 • úbytok telesnej hmotnosti
 • nechutenstvo
 • nespavosť (insomnia)
 • zmenené vnímanie chuti
 • nízky počet krvných doštičiek
 • modriny
 • necitlivosť alebo mravčenie v prstoch na rukách a nohách
 • začervenanie, opuch alebo ranky v ústach a/alebo v hrdle
 • bolesť, opuch, začervenanie alebo mravčenie v prstoch na rukách a nohách
 • dýchavičnosť
 • bolesť hlavy
 • kašeľ
 • vracanie
 • nauzea (nutkanie na vracanie).

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • alergické reakcie
 • infekcie hrdla
 • infekcie močového mechúra a kože
 • pásový opar
 • zápal prsníka
 • zápal pečene
 • poruchy funkcie obličiek
 • zvýšené svalové napätie alebo tenzia
(hypertónia)
 • bolesť v rukách a/alebo v nohách
 • vyrážka (svrbivá)
 • ospanlivosť (somnolencia)
 • hemoroidy
 • svrbenie kože
 • sucho v ústach a suchá koža
 • znížená tvorba sĺz
 • potenie
 • pocit slabosti a choroby
 • úzkosť
 • depresia
 • poruchy myslenia
 • astma
 • infekcia pľúc
 • poruchy funkcie pľúc
 • bolesť chrbta
 • bolesť šije
 • bolesť kostí
 • akné
 • kŕče v nohách.


Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
 • hluchota
 • hrboľatá vyrážka
 • infekcia krvi

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
 • slabosť
 • žltačka
 • zápal alebo zjazvenie pľúc

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené pri použití Herzumy (frekvencia sa nedá odhadnúť
z dostupných údajov):
 • nezvyčajná alebo zhoršená zrážanlivosť krvi
 • anafylaktické reakcie
 • vysoké hladiny draslíka
 • opuch mozgu
 • opuch alebo krvácanie očného pozadia
 • šok
 • opuch výstelky srdca
 • pomalý pulz
 • nepravidelnosti srdcového rytmu
 • dychová tieseň
 • zlyhávanie dýchania
 • náhle hromadenie tekutiny v pľúcach
 • náhle zúženie dýchacích ciest
 • veľmi nízka hladina kyslíka v krvi
 • ťažkosti s dýchaním vo vodorovnej polohe
 • porucha/zlyhávanie funkcie pečene
 • opuch tváre, pier a hrdla
 • zlyhávanie funkcie obličiek
 • nezvyčajne nízka hladina tekutiny okolo plodu v maternici
 • nedostatočný vývoj pľúc plodu v maternici
 • nedostatočný vývoj obličky plodu v maternici

Niektoré z týchto účinkov môžu byť spôsobené nádorom. Ak dostávate Herzumu v kombinácii s
chemoterapiou, niektoré môže vyvolávať chemoterapia.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.