FOXIEMO 10 MG sol iru 1x0,267 ml/10 mg (striek.inj.skl.napl.s ihlou)

SPC
Nepodávať mladistvým do 16r. Nepodávať mladistvým do 18r. Nepodávať deťom do 3r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Prísny zákaz počas dojčenia Prísny zákaz počas gravidity Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Max. predajná cena:

11,67 €

Úhrada poisťovne:

11,67 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Plne hradený ZP (I)*
Vývoj cien
FOXIEMO 042021 cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: DER, GIT, REU
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 6933D
Registračné číslo 29/0071/21-S
Dátum registrácie 14.4.2021
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu easyMed s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Antireumatiká. Antiflogistiká. Antiuratikáriá (29)
Doba použiteľnosti 18 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L04 Imunosupresíva (zmena WHO)
L04A Imunosupresíva (zmena WHO)
L04AX Iné imunosupresíva (zmena WHO)
L04AX03 Metotrexát

Na čo sa FOXIEMO 042021 používa?

Metotrexát je liečivo s týmito vlastnosťami:
  • spomaľuje rast určitých buniek v tele, ktoré sa rýchlo rozmnožujú,
  • znižuje aktivitu imunitného systému (vlastný obranný mechanizmus tela),
  • má protizápalové účinky.

FOXIEMO injekčný roztok je určený na liečbu:
  • aktívnej reumatoidnej artritídy u dospelých pacientov,
  • polyartritických foriem závažnej, aktívnej juvenilnej idiopatickej artritídy, keď je odpoveď na nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) nedostatočná,
  • závažnej nezvládnuteľnej invalidizujúcej psoriázy, ktorá dostatočne nereaguje na iné druhy liečby, ako fototerapia, PUVA (kombinovaná liečba psoralénom a ultrafialovým žiarením A) a retinoidy, a závažnej psoriatickej artritídy u dospelých pacientov,
  • miernej až stredne závažnej Crohnovej choroby u dospelých pacientov, keď nie je možná primeraná liečba inými liekmi.

Reumatoidná artritída (RA) je chronické ochorenie spojivových tkanív charakterizované zápalom synoviálnych membrán (membrán v kĺboch). Tieto membrány produkujú tekutinu, ktorá pôsobí ako mazivo v mnohých kĺboch. Zápal spôsobuje zhrubnutie membrány a opuch kĺbu.

Juvenilná artritída sa týka detí a dospievajúcich mladších ako 16 rokov. Polyartritické formy sú indikované, keď je postihnutých 5 alebo viac kĺbov počas prvých 6 mesiacov ochorenia.

Psoriatická artritída je druh artritídy s psoriatickými léziami na koži a nechtoch, najmä na kĺboch prstov na rukách a nohách.

Psoriáza je bežné chronické kožné ochorenie charakterizované červenými fľakmi, ktoré sú pokryté hrubými, suchými, striebristými, priľnavými šupinami.

FOXIEMO injekčný roztok upravuje a spomaľuje postup ochorenia.

Crohnova choroba je typ zápalového ochorenia čriev, ktoré môže postihnúť ľubovoľnú časť tráviaceho traktu a spôsobovať príznaky, ako sú bolesť brucha, hnačka, vracanie alebo pokles hmotnosti.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Nižšie sú uvedené častosti výskytu, ktoré sú definované nasledovne:

Častosť výskytu, ako aj stupeň závažnosti vedľajších účinkov závisí od veľkosti dávky a častosti podávania. Keďže závažné vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť aj pri nízkych dávkach, je dôležité, aby ste boli pravidelne sledovaný vaším lekárom. Váš lekár vykoná vyšetrenia na kontrolu anomálií vznikajúcich v krvi (ako napríklad nízky počet bielych krviniek, nízky počet krvných doštičiek, lymfóm) a zmien v obličkách a pečeni.

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov, pretože môže ísť o závažný, možno život ohrozujúci vedľajší účinok, ktorý vyžaduje okamžitú špecifickú liečbu:
 pretrvávajúci suchý, neproduktívny kašeľ, dýchavičnosť a horúčka; môžu byť prejavmi zápalu pľúc (pneumónie) [častosť výskytu: časté],
 vypľúvanie alebo vykašliavanie krvi,
 príznaky poškodenia pečene, ako napríklad zožltnutie pokožky a očných bielkov; metotrexát môže spôsobiť chronické poškodenie pečene (cirhóza pečene), tvorbu zjazveného tkaniva v pečeni (fibróza pečene), tukovú degeneráciu pečene [častosť výskytu: menej časté], zápal pečene (akútna hepatitída) [častosť výskytu: zriedkavé] a zlyhanie pečene [častosť výskytu: veľmi zriedkavé],

 príznaky alergie, ako napríklad kožná vyrážka vrátane začervenanej svrbiacej pokožky, opuchov rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (čo môže spôsobiť problémy pri prehĺtaní alebo dýchaní) a pocitu, že odpadnete; môžu to byť prejavy závažných alergických reakcií alebo anafylaktického šoku [častosť výskytu: zriedkavé],
 príznaky poškodenia obličiek, ako napríklad opuchy rúk, členkov alebo chodidiel alebo zmeny častosti močenia alebo pokles či neprítomnosť moču; môžu to byť prejavy zlyhania obličiek [častosť výskytu: zriedkavé],
 príznaky infekcií, napr. horúčka, zimnica, bolestivosť, bolesť hrdla; metotrexát môže spôsobiť, že budete náchylnejší na infekcie. Zriedkavo sa môžu vyskytnúť závažné infekcie, ako napríklad určité typy zápalu pľúc (Pneumocystis carinii pneumonia) alebo otrava krvi (sepsa),
 závažná hnačka, vracanie krvi a čierna alebo dechtová stolica; tieto príznaky môžu naznačovať zriedkavú závažnú komplikáciu v tráviacom trakte spôsobenú metotrexátom, napr. vredy v tráviacom trakte,
 príznaky súvisiace s blokádou (oklúzia) krvných ciev uvoľnenou krvnou zrazeninou (tromboembolická príhoda), ako napr. slabosť na jednej strane tela (cievna mozgová príhoda) alebo bolesť, opuch, začervenanie a nezvyčajné teplo v jednej nohe (trombóza hlbokých žíl); metotrexát môže spôsobiť tromboembolické príhody [častosť výskytu: zriedkavé],
 horúčka a závažné zhoršenie vášho celkového stavu alebo náhla horúčka sprevádzaná bolesťou hrdla alebo úst, alebo problémy pri močení; metotrexát môže spôsobiť výrazný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza) a závažný útlm kostnej drene,
 neočakávané krvácanie, napr. krvácanie ďasien, krv v moči, vracanie krvi alebo podliatiny, môžu to byť prejavy závažného poklesu počtu krvných doštičiek spôsobené závažnými epizódami útlmu kostnej drene [častosť výskytu: veľmi zriedkavé],
 závažná kožná vyrážka alebo pľuzgiere na koži (môže postihnúť aj ústa, oči alebo pohlavné orgány); môžu to byť prejavy veľmi zriedkavého stavu nazývaného Stevensov-Johnsonov syndróm alebo syndróm spálenej pokožky (toxická epidermálna nekrolýza).
Môžu sa objaviť ďalšie vedľajšie účinky: Veľmi časté:
 zápal ústnej sliznice, poruchy trávenia, nevoľnosť, strata chuti do jedla,
 vzostup hladín pečeňových enzýmov (typ bielkovín).

Časté:
 vredy v ústach, hnačka,
 vyrážka, sčervenanie kože, svrbenie,
 bolesť hlavy, únava, ospalosť,
 znížená krvotvorba so zníženým počtom bielych a/alebo červených krviniek a/alebo krvných doštičiek (leukopénia, anémia, trombocytopénia).

Menej časté:
 zápal hrdla, zápal čriev, vracanie,
 zvýšená citlivosť na svetlo, vypadávanie vlasov, zvýšený počet reumatických uzlíkov, pásový opar, zápal ciev, vyrážka na koži pripomínajúca herpes, žihľavka,
 vznik cukrovky (diabetes mellitus),
 závrat, zmätenosť, depresia,
 znížený sérový albumín,
 zníženie počtu krviniek a krvných doštičiek,
 zápal a vred močového mechúra alebo vagíny (pošvy), znížená funkcia obličiek, poruchy močenia,
 bolesť kĺbov, bolesť svalov, osteoporóza (rednutie kostí).

Zriedkavé:
 zvýraznené zafarbenie kože, akné, modré bodky na koži v dôsledku cievneho krvácania,
 alergický zápal ciev, horúčka, začervenanie očí, infekcia, zhoršenie hojenia rán, pokles počtu protilátok v krvi,
 poruchy zraku,
 zápal srdcového vaku, hromadenie tekutiny v srdcovom vaku,
 nízky tlak krvi,
 tvorba zjazveného tkaniva v pľúcach (pľúcna fibróza), dýchavičnosť a priedušková astma, hromadenie tekutín v pľúcnom vaku,
 porucha elektrolytov.

Veľmi zriedkavé:
 masívne krvácanie, akútne toxické rozšírenie čreva (toxický megakolón),
 zvýraznené zafarbenie nechtov, zápal kože v okolí nechtov, hlboká infekcia vlasových vačkov (furunkulóza), viditeľné zväčšenie malých krvných ciev,
 miestne poškodenie (tvorba sterilného abscesu, zmeny v tukovom tkanive) v mieste podania injekcie po podaní do svalu alebo pod kožu,
 porucha videnia, bolesť, strata sily alebo tŕpnutie, alebo pocit mravčenia, menšia citlivosť na podnety ako zvyčajne, zmeny vnímania chuti (kovová pachuť), kŕče, ochrnutie, silná bolesť hlavy s horúčkou,
 retinopatia (nezápalové ochorenie očí),
 strata chuti na sex, impotencia, zväčšenie prsníkov u mužov, porucha tvorby spermií, poruchy menštruácie, vaginálny (pošvový) výtok,
 zväčšenie lymfatických uzlín (lymfóm),
 lymfoproliferatívne ochorenia (nadmerný rast bielych krviniek).

Neznáme:
 leukoencefalopatia (ochorenie bielej mozgovej hmoty),
 krvácanie z pľúc,
 začervenanie a odlupovanie kože,
 opuch,
 poškodenie kostí čeľuste (sprievodný prejav nadmerného rastu bielych krviniek).

Subkutánna aplikácia (pod kožu) metotrexátu je v mieste podania dobre tolerovaná. Boli pozorované iba mierne miestne kožné reakcie, ktoré počas liečby slabli.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.