FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 3x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liekové a iné interakcie Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 05288
Registračné číslo EU/1/08/496/010
Dátum registrácie 3.11.2010
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Hexal AG, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 30 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L03 Imunomodulátory
L03A Imunostimulanciá (zmena WHO)
L03AA Faktory stimulujúce kolónie hematopoetických buniek
L03AA02 Filgrastim

Na čo sa FILGRASTIM HEXAL používa?

HEXAL stimuluje kostnú dreň, aby tvorila viacej bielych krviniek.
K zníženiu počtu bielych krviniek (neutropénia) môže dôjsť z viacerých dôvodov a znižuje schopnosť tela bojovať s infekciou. Filgrastim HEXAL stimuluje kostnú dreň, aby rýchlo tvorila nové biele krvinky.

Filgrastim HEXAL sa môže používať:
 • na zvýšenie počtu bielych krviniek po liečbe chemoterapiou, aby sa pomohlo zabrániť infekciám;
 • na zvýšenie počtu bielych krviniek po transplantácii kostnej drene, aby sa pomohlo zabrániť infekciám;
 • pred vysoko dávkovou chemoterapiou na prinútenie kostnej drene produkovať viac kmeňových buniek , ktoré možno odobrať a podať vám späť po skončení liečby. Tieto možno získať od vás alebo od darcu. Kmeňové bunky sa potom vrátia do kostnej drene a budú tvoriť krvinky;
 • na zvýšenie počtu bielych krviniek, ak trpíte závažnou chronickou neutropéniou, aby sa pomohlo zabrániť infekciám;
 • u pacientov s pokročilou infekciou HIV, čím sa pomôže znížiť riziko infekcií.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Oznámte svojmu lekárovi okamžite počas liečby:
 • ak máte alergickú reakciu vrátane slabosti, poklesu krvného tlaku, sťaženého dýchania, opuchu
tváre (anafylaxie), kožnej vyrážky, svrbivej vyrážky (urtikárie), opuchu tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla (angioedém) a dýchavičnosti (dyspnoe). U pacientov s rakovinou je častá
precitlivenosť.
 • ak máte kašeľ, horúčku a ťažkosti s dýchaním (dyspnoe), pretože to môže byť príznak syndrómu respiračnej tiesne dospelých (ARDS). ARDS je menej častý u pacientov s rakovinou;
 • ak cítite bolesť v ľavej hornej časti brucha, bolesť pod ľavým hrudným košom alebo bolesť
v hornej časti ramena, pretože tieto môžu súvisieť s problémami so slezinou [zväčšenie sleziny
(splenomegália) alebo ruptúra (prasknutie) sleziny].
 • ak sa liečite na závažnú chronickú neutropéniu a máte krv v moči (hematúria). Váš lekár vám bude pravidelne vyšetrovať moč, ak sa u vás objaví tento vedľajší účinok alebo ak vám zistia v moči bielkoviny (proteinúria).
 • ak máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo kombináciu nasledujúcich
vedľajších účinkov:
 • opuchy alebo zdureniny, ktoré môžu byť spojené s menej častým močením, ťažkosti s dýchaním, opuch brucha a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tieto príznaky sa zvyčajne vyvíjajú rýchlo.
Môžu to byť príznaky menej často sa vyskytujúceho (môže postihovať až 1 zo 100 osôb)
ochorenia nazývaného „syndróm kapilárneho presakovania“, ktorý spôsobuje vytekanie krvi z malých krvných ciev do tela a vyžaduje okamžitú lekársku starostlivosť.

Veľmi častým vedľajším účinkom používania filgrastímu je bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť), ktorú možno tlmiť užívaním štandardných liekov na úľavu od bolesti (analgetiká). U pacientov podstupujúcich transplantáciu kmeňových buniek alebo kostnej drene sa môže vyskytnúť reakcia štepu proti hostiteľovi (Graft versus Host Disease, GvHD) – to je reakcia darcovských buniek proti organizmu pacienta, ktorý prijal transplantát; príznaky a príznaky zahŕňajú vyrážky na dlaniach rúk a chodidlách nôh a vredy a ranky v ústach, črevách, pečeni, pokožke alebo očiach, pľúcach, vagíne a kĺboch. Veľmi často sa pozoruje u normálnych darcov kmeňových buniek zvýšený počet bielych krviniek (leukocytóza) a zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré znižujú schopnosť krvi zrážať sa (trombocytopénia), tieto účinky bude váš lekár sledovať.

Veľmi časté vedľajšie účinky (pozorované u viac ako 1 z 10 osôb užívajúcich Filgrastim HEXAL)

u pacientov s rakovinou
 • zmeny v chemickom zložení krvi
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • znížená chuť do jedla
 • bolesť hlavy
 • bolesť v ústach a hrdle (orofaryngálna bolesť)
 • kašeľ
 • hnačka
 • vracanie
 • zápcha
 • nevoľnosť
 • kožná vyrážka
 • neobvyklé vypadávanie alebo rednutie vlasov (alopécia)
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)
 • celková slabosť (asténia)
 • únava (vyčerpanosť)
 • bolestivosť a opuch výstelky tráviaceho traktu, ktorá sa tiahne od úst až po konečník (zápal
sliznice))
 • dýchavičnosť (dyspnoe)

u normálnych darcov kmeňových buniek
 • zníženie počtu krvných doštičiek, čo znižuje schopnosť zrážania krvi (trombocytopénia)
 • zvýšenie počtu bielych krviniek (leukocytóza)
 • bolesť hlavy
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)

u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)
 • nízky počet červených krviniek (anémia)
 • zmeny v chemickom zložení krvi
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • bolesť hlavy
 • krvácanie z nosa (epistaxa)
 • hnačka
 • zväčšenie pečene (hepatomegália)
 • kožná vyrážka
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)
 • bolesť kĺbov (artralgia)

u pacientov s HIV
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)

Časté vedľajšie účinky (pozorované u viac ako 1 zo 100 osôb užívajúcich Filgrastim HEXAL)

u pacientov s rakovinou
 • alergická reakcia (precitlivenosť na liek)
 • nízky krvný tlak (hypotenzia)
 • bolesť pri močení (dyzúria)
 • bolesť na hrudi
 • vykašľávanie krvi (hemoptýza)

u normálnych darcov kmeňových buniek
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • dýchavičnosť (dyspnoe)
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)

u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou
 • ruptúra (prasknutie) sleziny
 • zníženie počtu krvných doštičiek, čo znižuje schopnosť zrážania krvi (trombocytopénia)
 • zmeny v chemickom zložení krvi
 • zápal krvných ciev v koži (dermálna vaskulitída)
 • neobvyklé vypadávanie alebo rednutie vlasov (alopécia)
 • ochorenie spôsobujúce rednutie kostí, čo ich oslabuje, zvyšuje ich krehkosť a pravdepodobnosť
zlomenia (osteoporóza)
 • krv v moči (hematúria)
 • bolesť v mieste podania injekcie

u pacientov s HIV
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)

Menej časté vedľajšie účinky (pozorované u viac ako 1 z 1 000 osôb užívajúcich Filgrastim
HEXAL)

u pacientov s rakovinou
 • ruptúra (prasknutie) sleziny
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)
 • silná bolesť v kostiach, hrudi, bruchu alebo kĺboch (kríza kosáčikovitej anémie)
 • odmietnutie transplantovanej kostnej drene (reakcia štepu proti hostiteľovi)
 • bolesť a opuch kĺbov podobný dne (pseudodna)
 • závažný zápal pľúc spôsobujúci ťažkosti s dýchaním (syndróm akútnej respiračnej tiesne)
 • dýchavičnosť spôsobená poruchou funkcie pľúc (respiračné zlyhanie)
 • opuch a/alebo tekutina v pľúcach (pľúcny edém)
 • zápal pľúc (intersticiálne ochorenie pľúc)
 • nezvyčajná röntgenová snímka pľúc (pľúcna infiltrácia)
 • modrofialovo sfarbené, vystúpené, bolestivé rany na končatinách a niekedy aj na tvári a krku spojené s horúčkou (Sweetov syndróm)
 • zápal krvných ciev v koži (dermálna vaskulitída)
 • zhoršenie reumatoidnej artritídy
 • neobvyklá zmena moču
 • bolesť
 • poškodenie pečene spôsobené upchatím malých žíl v pečeni (veno-okluzívne ochorenie)
 • krvácanie z pľúc (pľúcne hemorágia)
 • zmena spôsobu, akým vaše telo reguluje množstvo tekutín vo vašom tele a môže spôsobiť
opuch

u normálnych darcov kmeňových buniek
 • ruptúra (prasknutie) sleziny
 • náhla alergická reakcia ohrozujúca život (anafylaktická reakcia)
 • zmeny v chemickom zložení krvi
 • krvácanie z pľúc (pľúcne hemorágia)
 • vykašľávanie krvi (hemoptýza)
 • nezvyčajná röntgenová snímka pľúc (pľúcna infiltrácia)
 • nedostatočné vstrebávanie kyslíka v pľúcach (hypoxia)
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • zhoršenie reumatoidnej artritídy

u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou
 • nadbytok bielkovín v moči (proteinúria)

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 3x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 5x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 10x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 1x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 5x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 30 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 10x0,5 ml/30 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 10x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. bez ochr.krytu ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 3x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 5x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a
FILGRASTIM HEXAL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ ALEBO INFÚZNY ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol irs 10x0,5 ml/48 MU (striek.inj.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.