EPTIFIBATIDE ACCORD 0,75 MG/ML INFÚZNY ROZTOK sol inf 1x100 ml/75 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 7949B
Registračné číslo EU/1/15/1065/001
Dátum registrácie 11.1.2016
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Accord Healthcare S.L.U, Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká) (16)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B01 Antitrombotiká
B01A Antikoagulanciá, antitrombotiká
B01AC Antiagreganciá trombocytov okrem heparínu
B01AC16 Eptifibatid

Na čo sa EPTIFIBATIDE ACCORD používa?

Eptifibatide Accord je inhibítor zhlukovania (agregácie) krvných doštičiek.
To znamená, že pomáha predchádzaniu tvorby krvných zrazenín.

Používa sa u dospelých s prejavmi vážnej nedostatočnosti srdca, definovanej ako spontánna a nedávna bolesť na hrudníku sprevádzaná elektrokardiografickými abnormalitami alebo biologickými zmenami. Zvyčajne sa podáva s aspirínom a nefrakcionovaným heparínom.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Veľmi časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí
  • menšie alebo väčšie krvácanie (napríklad krv v moči, krv v stolici, krv vo zvratkoch alebo krvácanie pri chirurgických zákrokoch).
  • anémia (znížený počet červených krviniek).

Časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí
  • zápal žily.

Menej časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí
  • zníženie počtu krvných doštičiek (krvné bunky nevyhnutné pre zrážanie krvi).
  • znížený prietok krvi mozgom.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí
  • vážne krvácanie (napríklad krvácanie vo vnútri brušnej dutiny, vo vnútri mozgu a do pľúc).
  • smrteľné krvácanie.
  • vážne zníženie počtu krvných doštičiek (krvné bunky nevyhnutné pre zrážanie krvi).
  • kožná vyrážka (ako je žihľavka).
  • náhla, vážna alergická reakcia.

Bezodkladne oznámte svojmu lekárovi, nemocničnému lekárnikovi alebo zdravotnej sestre,
ak spozorujete akékoľvek prejavy krvácania. Veľmi zriedkavo sa krvácanie stalo závažným a dokonca
smrteľným. Bezpečnostné opatrenia na predchádzanie takejto udalosti zahŕňajú krvné testy
a starostlivé sledovanie zdravotníckym pracovníkom, ktorý sa o vás stará.

Ak sa u vás rozvinie vážna reakcia z precitlivenosti alebo žihľavka, bezodkladne o tom povedzte svojmu lekárovi, nemocničnému lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Iné udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť u pacientov, ktorí potrebujú tento typ liečby, zahŕňajú také, ktoré súvisia so stavom, na ktorý sa liečite, a sú to rýchla alebo nepravidelná činnosť srdca, nízky krvný tlak, šok alebo zástava srdca.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.