EBILFUMIN 30 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 10x30 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 1r. Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 0359B
Registračné číslo EU/1/14/915/001
Dátum registrácie 22.5.2014
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Actavis Group PTC ehf, Island
Účinné látky
Indikačná skupina Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám) (15)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J05 Antivirotiká pre systémovú aplikáciu
J05A Priamo pôsobiace antivirotiká
J05AH Inhibítory neuraminidázy
J05AH02 Oseltamivir

Na čo sa EBILFUMIN používa?

Ebilfumin užívajú zvyčajne dospelí a dospievajúci, dojčatá a deti vo veku 1 rok a staršie.
 • Ebilfumin je predpisovaný na liečbu chrípky. Môžete ho užiť, ak máte príznaky chrípky, a vírus chrípky sa šíri vo vašom okolí.
 • Ebilfumin môže byť, v závislosti od konkrétneho prípadu, predpísaný aj na prevenciu chrípky, napr.: ak ste boli v kontakte s niekým, kto má chrípku.
 • Ebilfumin sa môže za výnimočných okolností predpísať na preventívnu liečbu – napríklad
v prípade globálnej epidémie chrípky (pandémie chrípky) a v prípade, že sezónna vakcína proti chrípke neposkytuje dostatočnú ochranu.

Počas pandémie chrípky môžu Ebilfumin užívať aj deti mladšie ako 1 rok. O tom, či sa môže Ebilfumin používať u detí v tomto veku, rozhoduje lekár na základe závažnosti ochorenia spôsobeného chrípkovým vírusom a zdravotného stavu dieťaťa za predpokladu prospechu z liečby.

Ebilfumin obsahuje oseltamivir, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory neuraminidázy. Tieto lieky zabraňujú šíreniu chrípkového vírusu dovnútra tela. Pomáhajú zmierniť príznaky alebo zabrániť vzniku príznakov chrípkovej vírusovej infekcie.

Chrípka je infekcia spôsobená vírusom. Prejavy chrípky často charakterizuje náhla horúčka (viac ako
37,8 ºC), kašeľ, nádcha alebo upchaný nos, bolesť hlavy, bolesť svalov a mimoriadna vyčerpanosť. Tieto príznaky môžu byť zapríčinené inými infekciami. Pravá chrípková infekcia sa vyskytuje len
v období každoročného vypuknutia nákazy (epidémií), keď sa chrípkové vírusy šíria v okolí. Mimo obdobia nákazy sú príznaky podobné chrípke zvyčajne zapríčinené iným typom ochorenia.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Po uvedení oseltamiviru na trh boli zriedkavo pozorované nasledujúce závažné vedľajšie účinky:
 • anafylaktické a anafylaktoidné reakcie: závažné alergické reakcie s opuchom tváre a kože, svrbivé vyrážky, nízky krvný tlak a ťažkosti s dýchaním
 • poruchy pečene (fulminantná hepatitída, poruchy pečeňových funkcií a žltačka): zožltnutie kože a očných bielok, zmena farby stolice, zmeny v správaní
 • angioneurotický edém: náhly nástup závažného opuchu kože, predovšetkým v oblasti hlavy a krku vrátane očí a jazyka spolu s ťažkosťami s dýchaním
 • Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza: komplikovaná až život ohrozujúca alergická reakcia, závažný zápal vonkajšej prípadne vnútornej vrstvy kože,
spočiatku s horúčkou, bolesťou v hrdle, slabosťou, kožnými vyrážkami vedúcimi k tvorbe
pľuzgierov, odlupovaniu, odlučovaniu väčších plôch kože, možné ťažkosti s dýchaním a nízky krvný tlak
 • krvácanie do tráviaceho traktu: pretrvávajúce krvácanie z hrubého čreva alebo vypľúvanie krvi
 • neuropsychiatrické poruchy, ako sú uvedené nižšie
Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Vedľajšie účinky Ebilfuminu hlásené s najväčšou frekvenciou (veľmi časté a časté) sú nevoľnosť a vracanie, bolesť žalúdka, žalúdočná nevoľnosť, bolesť hlavy a olesť. Tieto vedľajšie účinky sa väčšinou vyskytnú len po prvej dávke lieku a počas liečby ustúpia. Frekvencia týchto účinkov sa zníži, ak sa liek užíva s jedlom.

Zriedkavé avšak závažné účinky: vyžadujú okamžitú lekársku pomoc
(môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)
Počas liečby oseltamivirom boli hlásené zriedkavé príhody, ktoré zahŕňali:
 • kŕče a delírium (porucha vedomia) vrátane zmenenej hladiny vedomia
 • zmätenosť, nezvyčajné správanie
 • bludy, halucinácie, nepokoj, úzkosť, nočné mory
Tieto prejavy boli zaznamenané predovšetkým u detí a dospievajúcich pacientov a často mali náhly začiatok a rýchly rozvoj. Vo veľmi zriedkavých prípadoch mali za následok sebapoškodzovanie,
v niektorých prípadoch so smrteľnými následkami. Podobné neuropsychiatrické prejavy boli tiež zaznamenané u pacientov, ktorí neužívali oseltamivir.
 • U pacientov sa majú starostlivo sledovať zmeny správania, opísané vyššie, najmä u detí a dospievajúcich.
Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, hlavne u mladších ľudí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Dospelí a dospievajúci vo veku 13 rokov a starší

Veľmi časté vedľajšie účinky

(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
 • bolesť hlavy
 • nevoľnosť

Časté vedľajšie účinky
(môžu postihovať až 1 z 10 osôb)
 • zápal priedušiek
 • opar
 • kašeľ
 • závrat
 • horúčka
 • bolesť
 • bolesť končatín
 • nádcha
 • poruchy spánku
 • bolesť hrdla
 • bolesť žalúdka
 • únava
 • plnosť v hornej časti brucha
 • infekcie horných dýchacích ciest (zápal nosovej sliznice, hrdla a dutín)
 • podráždený žalúdok
 • vracanie

Menej časté vedľajšie účinky
(môžu postihovať až 1 zo 100 osôb)
 • alergické reakcie
 • zmenená hladina vedomia
 • kŕče
 • nepravidelnosť srdcového rytmu
 • mierne až závažné poruchy funkcie pečene
 • kožné reakcie (zápal kože, červené a svrbivé vyrážky, šupinatá koža)

Zriedkavé vedľajšie účinky
(môžu postihovať až 1 z 1 000 osôb)
 • trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek)
 • poruchy zraku

Deti vo veku 1 až 12 rokov

Veľmi časté vedľajšie účinky
(môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
 • kašeľ
 • upchaný nos
 • vracanie

Časté vedľajšie účinky
(môžu postihovať až 1 z 10 osôb)
 • zápal spojoviek (červené oči a výtok alebo bolesť oka)
 • zápal ucha a ďalšie ochorenia ucha
 • bolesť hlavy
 • nevoľnosť
 • nádcha
 • bolesť žalúdka
 • plnosť hornej časti brucha
 • podráždený žalúdok

Menej časté vedľajšie účinky
(môžu postihovať viac ako 1 zo 100 osôb)
 • zapálená koža
 • porucha tympanickej membrány (ušného bubienka).

Dojčatá vo veku do 1 roka
Hlásené vedľajšie účinky u dojčiat vo veku 1 až 12 mesiacov sú podobné ako účinky hlásené u väčších detí (vo veku 1 rok alebo starších).

Dojčatá vo veku do 1 mesiaca
O použití oseltamiviru u dojčiat mladších ako 1 mesiac nie sú dostupné žiadne informácie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Avšak,
 • ak ste vy alebo vaše dieťa opakovane chorí alebo
 • ak sa príznaky chrípky zhoršia alebo horúčka pretrváva, oznámte to čo najskôr svojmu lekárovi.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.