DOLMINA 50 tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

trácii Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Čo obsahuje Dolmina 50?

Liečivo: diclofenacum natricum (sodná soľ diklofenaku) 50 mg v 1 filmom obalenej tablete.
Pomocné látky: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, bezvodý koloidný oxid kremičitý, povidón, prášková celulóza, magnéziumstearát, hypromelóza, metakrylátový kopolymér, acetyltrietylcitrát, makrogol, mastenec, oxid titaničitý (E 171), oxid železitý žltý (E 172), oxid železitý červený (E 172), hydroxid sodný.


1. Čo je liek Dolmina 50 a na čo sa používa?
Dolmina 50 je liek, ktorý zmierňuje zápal a bolesť, znižuje horúčku, ktorá sprevádza zápalové ochorenia. Dolmina 50 rovnako znižuje stuhnutosť svalov a opuch kĺbov, a tak napomáha zlepšeniu ich činnosti.
Dolminu 50 užívajú dospelí, mladiství a deti s telesnou hmotnosťou väčšou ako 40 kg
pri zápalových a degeneratívnych ochoreniach pohybového ústrojenstva, pri bolestiach po operácii a pri poranení a pri bolestiach iného pôvodu, napr. hlavy, zubov, chrbta, kĺbov, na tlmenie menštruačných bolestí alebo pri gynekologických zápaloch.


2. Skôr ako užijete Dolminu 50
· Neužívajte liek Dolmina 50:
- ak ste precitlivený(á) na niektorú zložku lieku, na salicyláty, napr. kyselinu acetylsalicylovú alebo iné protizápalové lieky, ktorá sa prejavuje ako priedušková astma alebo žihľavka;
- trpíte vredom žalúdka alebo dvanástnika, pečeňovou porfýriou, poruchami krvotvorby,
- tehotné ženy v treťom trimestri tehotenstva.
Liek nesmú užívať chorí so závažnou srdcovou nedostatočnosťou.
Liek nie je určený deťom s telesnou hmotnosťou menšou ako 40 kg.

· Zvláštna opatrnosť pri užívaní lieku Dolmina 50 je potrebná:
Pri niektorých ochoreniach je potrebná zvláštna opatrnosť pri užívaní tohto lieku. Informujte preto vášho lekára o všetkých ochoreniach, na ktoré trpíte a o všetkých liekoch, ktoré užívate. Zvlášť závažné dôvody musia byť pre užívanie tohto lieku pacientmi so závažným poškodením obličiek, pri prekonanom vredovom postihnutí tráviaceho ústrojenstva, pacientmi s vysokým krvným tlakom alebo opuchmi, alergiami a niektorými ochoreniami spojovacieho tkaniva (tzv. kolagenózy), v prvom a druhom trimestri tehotenstva a počas dojčenia.
Lieky ako je Dolmina 50 môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.
Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, diabetes, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o vašej liečbe s vaším lekárom alebo lekárnikom.
Dolmina 50 môže spôsobiť problémy s otehotnením. Po prerušení užívania dôjde k úprave. Pokiaľ chcete otehotnieť alebo máte problémy s otehotnením, musíte informovať lekára.
Počas liečby nie je vhodné piť alkoholické nápoje.

Užívanie iných liekov
Účinky lieku Dolmina 50 a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Dolmina 50 môže zvýšiť účinok digoxínu, lítia, liekov užívaných proti zrážaniu krvi, na liečbu cukrovky a niektorých protizápalových liekov. Dolmina 50 môže znížiť účinok močopudných liekov.
Informujte preto vášho lekára o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe užívate alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis aj bez neho. Bez súhlasu lekára neužívajte súčasne s liekom Dolmina 50 žiadny voľnopredajný liek.
Ak vám bude ďalší lekár predpisovať nejaký iný liek, informujte ho, že už užívate Dolmina 50.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Dolmina 50 sa nesmie užívať v treťom trimestri tehotenstva. Ak to nie je jednoznačne nevyhnutné, Dolmina 50 sa nemá podávať ani počas prvého a druhého trimestra tehotenstva. Ak Dolminu 50 užíva žena, ktorá sa snaží otehotnieť, alebo počas prvého a druhého trimestra tehotenstva, má užívať nízke dávky a liečba má byť čo najkratšia.
Dolmina 50 prechádza do materského mlieka, avšak v tak malom množstve, že pravdepodobnosť ovplyvnenia dojčeného dieťaťa je len malá. Užívanie Dolminy 50 v priebehu dojčenia však musí vždy posúdiť a rozhodnúť lekár. Ak považuje lekár liečbu Dolminou 50 v priebehu dojčenia za nevyhnutnú, mala by trvať čo najkratšiu dobu a dojčenie by malo nasledovať vždy až za niekoľko hodín po podaní. Pri akýchkoľvek zmenách v prejavoch dieťaťa je potrebné sa včas poradiť s pediatrom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Pozornosť nie je ovplyvnená.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Dolmina 50:
Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o vašej neznášanlivosti niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojím lekárom ešte pred začiatkom liečby.


3. Ako užívať Dolminu 50?
Vždy užívajte liek presne podľa pokynov svojho lekára.
Dávkovanie určuje vždy lekár podľa stavu a závažnosti ochorenia.
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov (s telesnou hmotnosťou nad 40 kg) zvyčajne užívajú 2 razy alebo 3 razy denne 1 filmom obalenú tabletu Dolmina 50.
Filmom obalené tablety sa užívajú počas jedla alebo po jedle (na zmiernenie dráždenia žalúdka), prehĺtajú sa celé, nerozhryzené, zapíjajú sa pohárom vody. Odstup medzi jednotlivými dávkami je najmenej 4 hodiny.
Ak máte pocit, že účinok lieku Dolmina 50 je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to svojmu lekárovi.

Ak ste užili Vy alebo niekto iný viac lieku DOLMINA 50 než ste mali:
Pri predávkovaní alebo ak dieťa náhodne požije viac filmom obalených tabliet, vyhľadajte lekára.

Zabudli ste užiť liek Dolmina 50
Pri vynechaní dávky užite liek alebo ho podajte dieťaťu ihneď, ako si spomeniete. Ak sa čas na predpokladané užitie ďalšej dávky približuje dávkovacej schéme, dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku.'


4. Možné vedľajšie účinky lieku Dolmina 50
Podobne ako všetky lieky, môže mať i liek Dolmina 50 nežiaduce účinky.
Nežiaduce účinky po diklofenaku bývajú väčšinou mierne a prechodné. Vyskytujú sa približne u 20 % pacientov.
Najmä na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť zažívacie problémy - bolesti brucha, nechutenstvo, poruchy trávenia, nútenie na vracanie, vracanie, hnačky, plynatosť.
Pokiaľ sa objaví krvácanie zo zažívacieho systému či aktivácia vredovej choroby s možnou tmavou stolicou či zvracaním tmavého žalúdočného obsahu, je potrebné liečbu ihneď prerušiť a navštíviť lekára.
Riziko vzniku zažívacích problémov (predovšetkým poškodenie žalúdočnej sliznice) je tým vyššie, čím je väčšia dávka a dĺžka podávania Dolminy 50. Boli tiež popísané prechodné bolesti hlavy, ľahké závraty, ospalosť, únava, malátnosť, nespavosť, zvýšenie pečeňových testov, zápal pečene či žltačka, poruchy krvotvorby, zadržiavanie tekutín a solí, príznaky z precitlivenosti - kožné vyrážky a svrbenie, žihľavka, vypadávanie vlasov či opuchy.
Zriedkavo sa môže objaviť krv v moči, zápal močového mechúra, porucha funkcie obličiek, poruchy citlivosti, poruchy pamäti, tras, kŕče, poruchy videnia, hučanie v ušiach, prechodné poruchy sluchu, dezorientácia, nočné mory, pocit úzkosti, nepokoj.
Veľmi zriedkavo, najmä u pacientov s astmou, môže dôjsť k ťažkej alergickej reakcii sprevádzanej opuchmi, dušnosťou, znížením krvného tlaku a s odstupom času zápalom ciev, ďalej k neinfekčnému zápalu mozgových blán (s príznakmi napr. stuhnutím šije, horúčkou a poruchami vedomia), najmä u pacientov s tzv. chorobami spojovacieho tkaniva.
Veľmi zriedkavé sú tiež zápal dutiny ústnej alebo jazyka, poškodenie sliznice pažeráka, zápal hrubého čreva, zhoršenie Crohnovej choroby, zápcha, zápal slinivky brušnej, kožná vyrážka s pľuzgiermi či začervenaním, ťažké formy kožných reakcií, búšenie srdca, zvýšenie krvného tlaku, zápal pľúc či bolesti na hrudi.
Lieky, ako je Dolmina 50, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.
Ak zaznamenáte akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. Uchovávanie lieku Dolmina 50
Uchovávajte v suchu, pri teplote 10 – 25 °C, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.


6. Ďalšie informácie
Ako vyzerá Dolmina 50 a obsah balenia:
Opis lieku: Dolmina 50 sú svetločervenohnedé okrúhle obojstranne vypuklé filmom obalené tablety s priemerom 8 mm.
Veľkosť balenia: 30 filmom obalených tabliet.

Táto písomná informácia pre používateľov bola schválená v marci 2011.


Logo ZentivaNeprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.