DICYNONE 500 KAPSULY cps dur 30x500 mg (blis.PVC/PVDC)

SPC
akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je DICYNONE 500 a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete DICYNONE 500
3. Ako užívať DICYNONE 500
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať DICYNONE 500
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DICYNONE 500 A NA ČO SA POUŽÍVA

Dospelí
DICYNONE 500 je antihemoragikum, ktoré je schopné znižovať znížiť krvácavosť (čas krvácania) a krvné straty.
DICYNONE 500 Vám môže predpísať Váš lekár na prevenciu a liečbu kapilárnej hemorágie (krvácanie z malých ciev) akéhokoľvek pôvodu a miesta.
DICYNONE 500 môže tiež lekár predpísať ženám, ktoré majú veľmi silné alebo dlhotrvajúce menštruačné krvácanie, ktoré môžu aj nemusia mať zavedené vnútromaternicové teliesko.


2. SKÔR AKO UŽIJETE DICYNONE 500

Neužívajte DICYNONE 500
- keď ste alergický (precitlivený) na etamsylát alebo na niektorú z ďalších zložiek DICYNONU 500.
- keď máte akútnu porfýriu (ochorenie charakterizované poruchou syntézy hemoglobínu). V tomto prípade to oznámte lekárovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní DICYNONU 500
Kým začnete užívať Dicynone 500 na menštruačné problémy, lekár musí vykonať starostlivé gynekologické vyšetrenie.

Dicynone 500 nie je určený pre deti.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


Tehotenstvo a dojčenie
Keďže sa nevykonali v tomto prípade žiadne špecifické štúdie, spýtajte sa lekára alebo lekárnika.
O dojčení sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať DICYNONE 500.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.


3. AKO UŽÍVAŤ DICYNONE 500

Vždy užívajte DICYNONE 500 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Obvyklá dávka je 1 kapsula 2 až 3-krát denne. Liek sa užíva s jedlom a zapíja sa malým množstvom vody. Dĺžka liečby závisí od dosiahnutých výsledkov.

Pred chirurgickým zákrokom: 1 kapsula 1 hodinu pred zákrokom.
Po chirurgickom zákroku: 1 kapsula každých 4-6 hodín, kým trvá riziko krvácania.
Menštruačné krvácanie: 1 kapsula 3-krát denne s jedlom a zapiť malým množstvom vody. Liečba trvá 10 dní a začína 5 dní pred očakávaným nástupom menštruácie.

Ak máte pocit, že účinok lieku DICYNONE 500 je príliš silný alebo príliš slabý, oznámte to lekárovi alebo lekárnikovi.
Nikdy neprerušujte liečbu bez toho, aby ste sa spýtali lekára alebo lekárnika.

Ak sa Dicynone 500 podáva na zníženie nadmerného alebo dlhodobého menštruačného krvácania a nepozoruje sa zlepšenie, lekár musí vylúčiť možnú patologickú príčinu.


Ak užijete viac DICYNONU 500 ako máte
Oznámte to lekárovi alebo lekárnikovi.


Ak zabudnete užiť DICYNONE 500
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Spýtajte sa lekára alebo lekárnika, ktorý Vám odporučí, čo ďalej.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY'

Tak ako všetky lieky, DICYNONE 500 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

DICYNONE 500 môže spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú bolesť brucha, nevoľnosť, bolesť hlavy a kožné vyrážky. V prípade výskytu jedného alebo viacerých vedľajších účinkov sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe. Nikdy neprerušujte liečbu bez toho, aby to odporučil lekár alebo lekárnik.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DICYNONE 500

Uchovávajte pri teplote do 30°C, v pôvodnom obale.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte DICYNONE 500 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo DICYNONE 500 obsahuje

- Liečivo je etamsylatum (etamsylát) 500 mg v 1 kapsule.
- Ďalšie zložky sú acidum stearicum (kyselina stearová), ferri oxidum rubrum E172 (červený oxid železitý), titanii dioxidum E171 (oxid titaničitý), gelatina (želatína).

Ako vyzerá DICYNONE 500 a obsah balenia

Veľkosť balenia: 20, 30 a 60 kapsúl

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

OM PHARMA S.A., Amadora - Lisboa, Portugalsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2009.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.