ALYMSYS 25 MG/ML KONCENTRÁT NA INFÚZNY ROZTOK con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas gravidity Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia

Cena

Max. predajná cena:

574,77 €

Úhrada poisťovne:

574,77 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Аmbulantný liek (А)*
Vývoj cien
ALYMSYS 032021 cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: ONK
Súhlas revízneho lekára: Áno
Kód 7304D
Registračné číslo EU/1/20/1509/002
Dátum registrácie 26.3.2021
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Mabxience Research SL, Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 30 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XC Monoklonálne protilátky
L01XC07 Bevacizumab

Na čo sa ALYMSYS 032021 používa?

Alymsys obsahuje liečivo bevacizumab, čo je humanizovaná monoklonálna protilátka (druh bielkoviny, ktorú zvyčajne produkuje imunitný systém na pomoc v boji proti infekcii alebo rakovine). Bevacizumab sa selektívne viaže na bielkovinu, ktorá sa nazýva ľudský vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF) nachádzajúci sa vo výstelke krvných a lymfatických ciev v tele. Bielkovina VEGF spôsobuje rast krvných ciev v nádoroch, ktoré poskytujú nádoru živiny a kyslík. Keď sa bevacizumab naviaže na VEGF, zabraňuje rastu nádorov zablokovaním rastu krvných ciev, ktoré nádoru poskytujú živiny a kyslík.

Alymsys je liek, ktorý sa používa u dospelých pacientov na liečbu pokročilej rakoviny hrubého čreva alebo konečníka. Alymsys sa podáva v kombinácii s chemoterapeutickou liečbou obsahujúcou liek, ktorý sa nazýva fluórpyrimidín.

Alymsys sa používa u dospelých pacientov aj na liečbu rakoviny prsníka s tvorbou metastáz (nových ložísk rakoviny). Keď sa používa u pacientov s rakovinou prsníka, podáva sa s chemoterapeutickými liekmi, ktoré sa nazývajú paklitaxel alebo kapecitabín.

Alymsys sa používa u dospelých pacientov aj na liečbu pokročilého nemalobunkového karcinómu (rakoviny) pľúc. Alymsys sa bude podávať spolu s chemoterapiou s obsahom platiny.

Alymsys sa používa u dospelých pacientov aj na liečbu pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc, keď majú rakovinové bunky špecifické mutácie proteínu zvaného receptor pre epidermálny rastový faktor (EGFR). Alymsys bude podávaný v kombinácii s erlotinibom.

Alymsys sa používa u dospelých pacientov aj na liečbu pokročilej rakoviny obličiek. Keď sa používa u pacientov s rakovinou obličiek, podáva sa spolu s iným druhom lieku, ktorý sa nazýva interferón.

Alymsys sa používa u dospelých pacientov tiež na liečbu pokročilého epiteliálneho karcinómu vaječníkov, Fallopiovej trubice alebo primárneho peritoneálneho karcinómu. Pri použití u pacientov s epiteliálnym karcinómom vaječníkov, Fallopiovej trubice alebo primárnym peritoneálnym karcinómom sa bude podávať v kombinácii s karboplatinou a paklitaxelom.

Alymsys sa bude podávať v kombinácii s karboplatinou a gemcitabínom alebo s karboplatinou a paklitaxelom u tých dospelých pacientov s pokročilým epiteliálnym karcinómom vaječníkov, Fallopiovej trubice alebo primárnym peritoneálnym karcinómom, ktorých ochorenie sa objavilo znovu v priebehu minimálne 6 mesiacov po poslednom podaní chemoterapie obsahujúcej liek s liečivom platina.

Alymsys sa bude podávať v kombinácii s topotekánom alebo pegylovaným lipozomálnym doxorubicínom u tých dospelých pacientov s pokročilým epiteliálnym karcinómom vaječníkov, Fallopiovej trubice alebo primárnym peritoneálnym karcinómom, ktorých ochorenie sa objavilo znovu skôr ako 6 mesiacov po poslednom podaní chemoterapie obsahujúcej liek s liečivom platina.
Alymsys sa tiež používa na liečbu dospelých pacientov s pretrvávajúcim, rekurentným alebo metastatickým karcinómom krčka maternice. Alymsys bude podávaný v kombinácii s paklitaxelom a cisplatinou alebo alternatívne s paklitaxelom a topotekánom u pacientov, u ktorých nie je vhodná liečba platinou.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Alergické reakcie
Ak budete mať alergickú reakciu, okamžite informuje svojho lekára alebo zdravotnícky personál. Medzi prejavy môžu patriť ťažkosti s dýchaním alebo bolesť na hrudi. Môžete tiež pozorovať sčervenenie alebo návaly horúčavy na koži alebo vyrážku, zimnicu a tras, pocit nevoľnosti (nauzea), alebo nevoľnosť (vracanie).

Ak máte ktorýkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov, ihneď vyhľadajte pomoc.

Závažné vedľajšie účinky, ktoré môžu byť veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb),
zahŕňajú:
 • vysoký krvný tlak,
 • pocit necitlivosti alebo mravčenia v rukách alebo nohách,
 • znížený počet krviniek v krvi vrátane bielych krviniek, ktoré pomáhajú bojovať proti infekciám
(čo môže byť spojené s horúčkou) a buniek, ktoré pomáhajú zrážaniu krvi,
 • pocit slabosti a nedostatku energie,
 • únava,
 • hnačka, nevoľnosť, vracanie a bolesť brucha.

Závažné vedľajšie účinky, ktoré môžu byť časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb), zahŕňajú:
 • perforácia (prederavenie) čreva,
 • krvácanie, vrátane krvácania do pľúc u pacientov s nemalobunkovým nádorom pľúc,
 • upchatie tepien krvnou zrazeninou,
 • upchatie žíl krvnou zrazeninou,
 • upchatie ciev v pľúcach krvnou zrazeninou,
 • upchatie žíl v dolných končatinách krvnou zrazeninou,
 • zlyhávanie srdca
 • problémy s hojením rán po operácii,
 • sčervenanie, ošupovanie, citlivosť, bolesť, alebo tvorba pľuzgierov na prstoch alebo chodidlách,
 • znížený počet červených krviniek v krvi,
 • nedostatok energie,
 • poruchy žalúdka a čriev,
 • bolesť svalov a kĺbov, svalová slabosť,
 • sucho v ústach spolu so smädom a/alebo znížené množstvo moču alebo tmavý moč,
 • zápal sliznice úst a čriev, pľúc a dýchacích ciest, pohlavných orgánov a močových ciest,
 • rany v ústnej dutine a pažeráku (trubice, ktorá vedie z úst do žalúdka), ktoré môžu byť bolestivé a spôsobovať problémy pri prehĺtaní,
 • bolesť vrátane bolesti hlavy, bolesť chrbta a bolesť v oblasti panvy a konečníka,
 • nahromadenie hnisu v určitom mieste,
 • infekcia, zvlášť infekcia v krvi alebo v močovom mechúre,
 • nedostatočné prekrvenie mozgu alebo mozgová príhoda,
 • ospalosť,
 • krvácanie z nosa,
 • zrýchlený tep srdca (pulz),
 • upchatie (nepriechodnosť) čriev,
 • neobvyklé výsledky vyšetrenia moču (bielkovina v moči),
 • dýchavičnosť alebo nízka hladina kyslíka v krvi,
 • infekcie kože alebo hlbších vrstiev pod kožou,
 • fistula: nezvyčajné trubicové spojenie medzi vnútornými orgánmi a kožou alebo inými tkanivami, ktoré zvyčajne nie sú spojené, vrátane spojenia medzi pošvou a črevom u pacientok s nádorom krčka maternice.

Závažné vedľajšie účinky s neznámou častosťou (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov) zahŕňajú:
 • závažné infekcie kože alebo hlbších vrstiev pod kožou a to najmä, ak ste mali prederavenie črevnej steny alebo problémy s hojením rán,
 • alergické reakcie (prejavy môžu zahŕňať ťažkosti s dýchaním, sčervenenie tváre, vyrážku, nízky krvný tlak alebo vysoký krvný tlak, nízka hladina kyslíka v krvi, bolesť na hrudi alebo nevoľnosť/vracanie),
 • negatívny účinok na plodnosť u žien (ďalšie odporúčania pozri v častiach nižšie pod zoznamom vedľajších účinkov),
 • porucha mozgu s príznakmi ako záchvat (kŕče), bolesť hlavy, zmätenosť a poruchy zraku (posteriórny reverzibilný encefalopatický syndróm alebo PRES),
 • príznaky, ktoré poukazujú na zmeny v normálnej funkcii mozgu (bolesť hlavy, poruchy zraku, zmätenosť alebo záchvat) a vysoký krvný tlak,
 • zväčšenie a oslabenie steny krvnej cievy alebo trhlina v stene krvnej cievy (aneuryzmy a arteriálne disekcie),
 • upchatie veľmi malých ciev v obličkách,
 • nezvyčajne vysoký krvný tlak v krvných cievach pľúc, ktorý spôsobuje, že pravá strana srdca pracuje viac ako zvyčajne,
 • prederavenie nosovej prepážky (chrupavky, ktorá rozdeľuje nosové dierky)
 • prederavenie žalúdka alebo čriev,
 • otvorená rana alebo prederavenie sliznice žalúdka alebo tenkého čreva (prejavy môžu zahŕňať bolesť brucha, pocit plnosti, čiernu dechtovitú stolicu alebo krv v stolici alebo v zvratkoch),
 • krvácanie z dolnej časti hrubého čreva,
 • lézie v ďasnách s odkrytou čeľustnou kosťou, ktoré sa nehoja a môžu byť spojené s bolesťou a zápalom okolitého tkaniva (ďalšie odporúčania pozri v častiach nižšie pod zoznamom vedľajších účinkov),
 • prederavenie žlčníka (príznaky a prejavy môžu zahŕňať bolesť brucha, horúčku a nevoľnosť/vracanie).
Ak máte ktorýkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov, čo najskôr vyhľadajte pomoc. Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) vedľajšie účinky, ktoré nie sú závažné, sú:
 • zápcha,
 • strata chuti do jedla,
 • horúčka,
 • problémy s očami (vrátane zvýšenej tvorby sĺz),
 • porucha reči,
 • zmena vnímania chuti,
 • nádcha,
 • suchá koža, šupinatenie a zápal kože, zmena sfarbenia kože,
 • strata telesnej hmotnosti,
 • krvácanie z nosa.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb) vedľajše účinky, ktoré nie sú závažné, sú:
 • zmeny hlasu a chrapľavosť.

U pacientov starších ako 65 rokov je zvýšené riziko výskytu nasledovných vedľajších účinkov:
 • výskyt krvných zrazenín v cievach, ktoré môžu spôsobiť mozgovú mŕtvicu alebo srdcový infarkt,
 • pokles počtu bielych krviniek v krvi a krvných doštičiek, ktoré pomáhajú zrážaniu krvi,
 • hnačka,
 • nevoľnosť,
 • bolesť hlavy,
 • únava,
 • vysoký krvný tlak.

Alymsys môže tiež spôsobiť zmeny v laboratórnych testoch, ktoré vykonáva lekár. Tieto zahŕňajú znížený počet bielych krviniek v krvi zvlášť neutrofilov (druh bielej krvinky, ktorá pomáha chrániť pred infekciami), prítomnosť bielkovín v moči, zníženú hladinu draslíka, sodíka alebo fosforu (minerál) v krvi, zvýšenú hladinu krvného cukru, zvýšenú hladinu krvnej alkalickej fosfatázy (enzým), zvýšenenú hodnotu kreatinínu v sére (bielkovina, ktorá sa vyšetruje krvným testom, aby sa zistilo, či vaše obličky pracujú správne); zníženú hladinu hemoglobínu (nachádza sa v červených krvinkách, ktoré prenášajú kyslík), čo môže byť závažné.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.