ADAXIB 100 MG cps dur 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas dojčenia Prísny zákaz počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

7,50 €

Úhrada poisťovne:

nie je

Pacient platí:

4,17 €
Vývoj cien
ADAXIB cena
Kód 9322C
Registračné číslo 29/0338/18-S
Dátum registrácie 11.10.2018
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Adamed Pharma S.A.,, Poľsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antireumatiká. Antiflogistiká. Antiuratikáriá (29)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
M MUSKULOSKELETÁLNY SYSTÉM
M01 Antiflogistiká a antireumatiká
M01A Nesteroidové protizápalové a protireumatické lieky
M01AH Koxiby
M01AH01 Celekoxib

Na čo sa ADAXIB používa?

ADAXIB je indikovaný u dospelých na zmiernenie prejavov a príznakov reumatoidnej artritídy, osteoartrózy a ankylozujúcej spondylitídy.

ADAXIB patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidové protizápalové lieky (NSAID), konkrétne do podskupiny známej ako inhibítory cyklooxygenázy-2 (COX-2). Váš organizmus produkuje prostaglandíny, ktoré môžu spôsobovať bolesť a zápal. Pri ochoreniach akými sú reumatoidná artritída a osteoartróza vaše telo tvorí väčšie množstvo týchto látok. ADAXIB účinkuje tak, že znižuje tvorbu prostaglandínov, a tým zmierňuje bolesť a zápal.

Mali by ste očakávať, že tento liek začne pôsobiť v priebehu niekoľkých hodín po podaní prvej dávky, taktiež sa môže stať, že sa jeho celkový účinok dostaví až o niekoľko dní.

Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa vyskytli u pacientov s artritídou užívajúcich ADAXIB.
Vedľajšie účinky označené hviezdičkou (*) uvedené nižšie sa vyskytli častejšie u pacientov užívajúcich celekoxib na prevenciu polypov hrubého čreva. Pacienti v týchto štúdiách užívali celekoxib vo vyšších dávkach dlhšiu dobu.

Prestaňte užívať kapsuly ADAXIB a informujte ihneď svojho lekára, ak máte:
 • alergickú reakciu, ako je kožná vyrážka, opuch tváre, piskoty alebo ťažkosti pri dýchaní;
 • srdcové problémy, ako je bolesť na hrudníku;
 • závažnú bolesť žalúdka alebo akékoľvek prejavy krvácania do žalúdka alebo čriev, ako sú čierna alebo krvou sfarbená stolica alebo vracanie krvi;
 • kožné reakcie, ako je vyrážka, pľuzgiere alebo odlupovanie kože;
 • zlyhanie pečene (príznaky môžu zahŕňať nauzeu – pocit na vracanie, hnačku, žltačku – vaša koža alebo očné bielka sa sfarbia dožlta).

Veľmi časté: môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
 • vysoký krvný tlak, vrátane zhoršenia už existujúceho vysokého krvného tlaku

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
 • srdcový záchvat (infarkt)*
 • nahromadenie tekutiny v tele s opuchmi členkov, nôh a/alebo rúk
 • infekcie močového traktu
 • dýchavičnosť*, sinusitída (zápal prinosových dutín, infekcia prinosových dutín, upchaté alebo bolestivé prinosové dutiny), upchatý nos alebo nádcha, bolesť hrdla, kašeľ, prechladnutie, príznaky podobné chrípke,
 • závraty, poruchy spánku
 • vracanie*, bolesť žalúdka, hnačka, porucha trávenia, vetry
 • vyrážka, svrbenie
 • stuhnutosť svalstva
 • ťažkosti s prehĺtaním*
 • bolesť hlavy
 • bolestivé kĺby
 • zhoršenie existujúcej alergie
 • náhodné zranenie

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
 • mozgová mŕtvica*
 • zlyhanie srdca, palpitácie (búšenie srdca), zrýchlenie srdcového tepu
 • nezvyčajné hodnoty pečeňových krvných testov
 • nezvyčajné hodnoty obličkových krvných testov
 • anémia (znížený počet červených krviniek v krvi, ktorý spôsobuje únavu alebo dýchavičnosť)
 • úzkosť, depresia, únava, ospanlivosť, pocit mravčenia (brnenie)
 • vysoké hladiny draslíka vo výsledkoch krvi (môžu spôsobiť nauzeu (pocit na vracanie), únavu svalovú slabosť alebo palpitácie)
 • zhoršené alebo rozmazané videnie, zvonenie v ušiach, bolesť v ústach a vriedky, problémy so sluchom*
 • zápcha, grganie, zápal žalúdka (porucha trávenia, bolesť žalúdka alebo vracanie), zhoršenie zápalu žalúdka alebo čriev
 • kŕče nôh
 • svrbivá vyrážka (žihľavka)
 • zápal oka
 • ťažkosti s dýchaním
 • tvorba modrín
 • bolesť hrudníka (celková bolesť nesúvisiaca so srdcom)
 • opuch tváre

Zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
 • vredy (krvácanie) v žalúdku, pažeráku alebo črevách; alebo prasknutie čreva (môže spôsobiť bolesť žalúdka, horúčku, nevoľnosť, vracanie, črevnú nepriechodnosť), tmavú alebo čiernu stolicu, zápal podžalúdkovej žľazy (môže viesť k bolesti žalúdka), zápal pažeráka
 • nízka hladina sodíka v krvi (stav známy ako hyponatrémia)
 • znížený počet bielych krviniek v krvi (ktoré pomáhajú chrániť telo pred infekciou a krvných doštičiek (zvýšená pravdepodobnosť krvácania alebo modrín)
 • problémy s koordinovaním svalových pohybov
 • pocit zmätenosti, zmeny vo vnímaní chuti
 • zvýšená citlivosť na svetlo
vypadávanie vlasov
 • halucinácie
krvácanie do oka
 • akútna reakcia, ktorá môže viesť k zápalu pľúc
 • nepravidelný tep srdca
 • sčervenanie
 • krvná zrazenina v krvných cievach v pľúcach. Príznaky môžu zahŕňať náhlu dýchavičnosť, ostrú bolesť pri dýchaní alebo kolaps.
 • krvácanie do žalúdka alebo čriev (môže viesť ku krvavej stolici alebo vracaniu), zápal čriev alebo hrubého čreva
 • závažné zápaly pečene (hepatitída). Príznaky môžu zahŕňať nauzeu (pocit nevoľnosti), hnačku, žltačku (žltá sfarbenie kože alebo očí), tmavý moč, bledú stolicu, mierne krvácanie, svrbenie alebo zimnicu.
 • akútne zlyhanie obličiek
 • poruchy menštruácie
 • opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla alebo ťažkosti s prehĺtaním

Veľmi zriedkavé: môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
 • závažné alergické reakcie (vrátane možného smrteľného anafylaktického šoku)
 • závažné kožné poruchy ako Stevensov-Johnsonov syndróm, exfoliatívna dermatitída a toxická epidermálna nekrolýza (môžu spôsobiť vyrážku, tvorbu pľuzgierov, odlupovanie kože) a akútna generalizovaná exantematózna pustulóza (príznaky zahŕňajú sčervenenie kože s opuchnutými oblasťami pokrytými mnohými malými pľuzgierikmi)
 • oneskorená alergická reakcia s možnými príznakmi, ako je vyrážka, opuch tváre, horúčka, opuch žliaz a nezvyčajné výsledky testov (napr. pečene, krvného obrazu (eozinofília, typ zvýšeného počtu bielych krviniek)
 • krvácanie v mozgu spôsobujúce smrť
 • meningitída (zápal tenkej vrstvy obklopujúcej mozog a miechu)
 • zlyhanie pečene, poškodenie pečene a závažný zápal pečene (fulminantná hepatitída) (niekedy smrteľná alebo vyžadujúca transplantáciu pečene). Príznaky môžu zahŕňať nauzeu (pocit nevoľnosti), hnačku, žltačku (žltá sfarbenie kože alebo očí), tmavý moč, bledá stolica, mierne krvácanie, svrbenie alebo zimnica.
 • problémy s pečeňou (ako je cholestáza a cholestatická hepatitída, ktoré môžu sprevádzať príznaky, ako sú zmena farby stolice, nevoľnosť a zožltnutie kože alebo očí)
 • zápal obličiek a iné problémy s obličkami (ako nefrotický syndróm a ochorenie obličkových vlásočníc (glomerulov) ktoré môže sprevádzať príznaky, ako je zadržiavanie vody (edém), spenený moč, únava a strata chuti do jedla)
 • zhoršenie epilepsie (častejšie a/alebo ťažšie záchvaty kŕčov)
 • uzáver tepny alebo žily v oku, vedúci k čiastočnej alebo úplnej strate zraku
 • zápal krvných ciev (môže spôsobiť horúčku, bolesť, tvorbu fialovočervených škvŕn na koži)
 • zníženie počtu bielych a červených krvných buniek a krvných doštičiek (čo môže spôsobiť únavu, ľahkú tvorbu modrín, časté krvácanie z nosa a zvýšené riziko vzniku infekcie)
 • svalová bolesť a slabosť
 • poruchy čuchu
 • strata vnímania chuti

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov
 • zníženie plodnosti u žien, po ukončení liečby sa zvyčajne vráti do pôvodného stavu

V klinických štúdiách nesúvisiacich s artritídou alebo inými artritickými stavmi sa pri užívaní celekoxibu v dávke 400 mg denne po dobu 3 rokov vyskytli nasledujúce vedľajšie účinky:

Časté: môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
 • ochorenia srdca: angína pektoris (bolesť na hrudníku)
 • problémy so žalúdkom: syndróm dráždivého čreva (môže zahŕňať bolesť žalúdka, hnačku, poruchy trávenia, plynatosť)
 • obličkové kamene (ktoré môžu zapríčiniť bolesť žalúdka alebo bolesť chrbta, krv v moči), problémy s močením
 • prírastok hmotnosti

Menej časté: môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
 • hlboká žilová trombóza (krvná zrazenina najčastejšie v dolnej končatine, spôsobujúca bolesť, opuch alebo začervenanie lýtka alebo ťažkosti s dýchaním)
 • žalúdočné problémy: žalúdočná infekcia (môže zapríčiniť podráždenie a vredy žalúdka a čriev),
 • zlomeniny dolných končatín
 • pásový opar, infekcia kože, ekzém (suchá svrbivá vyrážka), zápal pľúc (infekcia hrudníka (možný kašeľ, horúčka, ťažkosti s dýchaním))
 • plávajúce častice v oku zapríčiňujúce rozmazané alebo zhoršené videnie, závrat (vertigo) kvôli problémom s vnútorným uchom, bolestivé, zapálené alebo krvácajúce ďasná, vriedky v ústach,
 • nadmerné močenie počas noci, krvácanie zo zlatej žily/hemoroidov, zvýšený počet stolíc
 • tukové hrudky na koži alebo na iných miestach, ganglióm – uzlinová cysta (neškodný opuch na alebo okolo kĺbov a šliach na rukách alebo nohách), ťažkosti s rozprávaním, nezvyčajné alebo silné krvácanie z pošvy, bolesť prsníkov
 • vysoké hladiny sodíka v krvi
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.