ACYLPYRIN S VITAMÍNOM C tbl eff 12 (tuba PP biela)

SPC
/>- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je ACYLPYRIN + C a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete ACYLPYRIN + C
3. Ako užívať ACYLPYRIN + C
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať ACYLPYRIN + C
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ACYLPYRIN + C A NA ČO SA POUŽÍVA

ACYLPYRIN + C patrí do skupiny liekov nazývaných analgetiká antipyretiká. Liečivo kyselina acetylsalicylová uľavuje od bolesti a znižuje horúčku. Kyselina askorbová podporuje obranné reakcie organizmu a urýchľuje prekonanie chrípkovývch ochorení.
Liek sa používa na zníženie horúčky a zmiernenie bolesti pri chrípke a prechladnutí. Môže sa tiež použiť na liečbu miernej a strednej bolesti (napr. bolesti hlavy, zubov, bolesti chrbta, menštruačnej bolesti).
Liek môžu užívať bez odporúčania lekára dospelí a mladiství od 16 rokov.
Deti od 9 rokov a mladiství do 16 rokov môžu užívať kyselinu acetylsalicylovú len na základe odporúčania lekára.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ACYLPYRIN + C

Neužívajte ACYLPYRIN + C
- keď ste alergický (precitlivený) na kyselinu acetylsalicylovú a kyselinu askorbovú alebo na niektorú z ďalších zložiek ACYLPYRINu + C
- keď máte vredovú chorobu žalúdka a čriev
- keď máte sennú nádchu alebo iné alergické ochorenie
- keď máte závažné ochorenie pečene
- keď máte plánovaný chirurgický zákrok spojený s väčším krvácaním
- keď ste tehotná (v tretej tretine tehotenstva)
- pri veku do 16 rokov a súčasne prebiehajúcom horúčkovitom ochorení

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ACYLPYRINu + C
- keď ste tehotná alebo dojčíte (liek sa môže podávať v prvej a druhej tretine tehotenstva a počas dojčenia iba na základe odporúčania lekára)
- keď užívate iné lieky s obsahom kyseliny askorbovej (vitamínu C) poraďte sa o vhodnosti použitia ACYLPYRINu + C s lekárom

U detí a mladistvých do 16 rokov s vírusovým ochorením (napr. chrípka alebo chrípke podobné infekcie horných dýchacích ciest, ovčie kiahne) existuje v súvislosti s užívaním kyseliny acetylsalicylovej vyššie riziko rozvoja Reyovho syndrómu. Reyov syndróm je život ohrozujúci stav, ktorý bez včasnej diagnózy a liečby končí smrťou. Príznaky sa môžu objaviť buď v priebehu ochorenia alebo (najčastejšie) až v štádiu rekonvalescencie, t.j. po odoznení akutných príznakov ochorenia. Môže sa objaviť: vytrvalé vracanie, hnačka, poruchy dýchania (nepravidelné, zrýchlené), strata energie, únava, ospalosť, netečnosť, strnulosť, pohľad „do prázdna“ alebo naopak, podráždené alebo agresívne správanie, vzrušenosť, zmätenosť, kŕče, delírium. Ak sa u dieťaťa alebo mladistvého vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, je potrebné okamžite vyhľadať lekára.

Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidové antireumatiká), ktoré môžu poškodiť plodnosť u žien. Po prerušení užívania dôjde k úprave.

Užívanie iných liekov
Pred použitím ASA, informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate. Ak užívate ASA pravidelne, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek iný liek (vrátanie liekov, ktoré nie sú na predpis lekára).
ACYLPYRIN + C sa nesmie užívať súbežne so sulfónamidmi, kvôli možnému poškodeniu obličiek.
Súbežné užívanie ACYLPYRINu + C s liekmi ovplyvňujúcimi zrážavosť krvi (napr. warfarín) sa zvyšuje riziko vzniku krvácania.
Súbežné užívanie ACYLPYRINu + C s liekmi proti bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo nesteroidové protizápalové lieky) môže spôsobiť krvácanie do žalúdka a čreva.
Kyselina acetylsalicylová (liečivo ACYLPYRINu + C) zvyšuje účinok súbežne užívaných perorálnych antidiabetík a metotrexátu používaného pri liečbe nádorových ochorení alebo reumatoidnej artritíde.
Súbežné užívanie ACYLPYRINu + C s liekmi na odvodnenie a proti vysokému krvnému tlaku (diuretiká a ACE inhibitory) môže spôsobiť závažné poškodenie obličiek.
Účinok liečby môže byť rovnako ovplyvnený, ak sa ACYLPYRIN + C súčasne používa s liekmi určenými k liečbe dny (probenecid) a pri liečbe neprijatia orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus).
Kyselina askorbová obsiahnutá v lieku zvyšuje vstrebávanie penicilínu z čreva.

Užívanie ACYLPYRINu + C s jedlom a nápojmi
ACYLPYRIN + C sa má užívať po jedle. Šumivú tabletu rozpustite v pohári vody a vypite.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
ACYLPYRIN + C sa nesmie užívať v tretej tretine tehotenstva. V prvej a druhej tretine tehotenstva sa môže liek užívať iba na odporúčanie lekára, ktorý zváži pomer prínosu a rizika liečby.

ACYLPYRIN + C sa môže ojedinele užiť počas dojčenia, pri pravidelnom užívaní vyšších dávok sa však musí dojčenie prerušiť, pretože kyselina acetylsalicylová prestupuje do materského mlieka.


3. AKO UŽÍVAŤ ACYLPYRIN + C

Ak lekár neodporučí inak, dospelí a mladiství majú užívať jednu tabletu v jednotlivej dávke. Dávka sa môže opakovať podľa potreby v 4-hodinových intervaloch. Maximálna denná dávka je 6 tabliet.
Ak Vám do 3 dní neklesne horúčka alebo do 5 dní neustúpia bolesti, alebo ak sa naopak zhoršia, alebo sa u Vás vyskytnú vedľajšie účinky, či iné nezvyčajné reakcie, poraďte sa s lekárom o ďalšom užívaní ACYLPYRINu + C. Bez porady s lekárom neužívajte liek dlhšie ako 7 dní, aj keď príznaky ochorenia ustupujú.'

Kyselina acetylsalicylová sa nesmie podávať deťom a mladistvým do 16 rokov v priebehu horúčkovitého ochorenia.
Deti od 9 rokov a mladiství do 16 rokov môžu užívať kyselinu acetylsalicylovú iba na odporúčanie lekára.
Dávkovanie vždy určí lekár.

Ak užijete viac ACYLPYRINu + C ako máte
alebo ak liek náhodne požije dieťa vyhľadajte lekára.
Predávkovanie sa môže prejaviť hučaním v ušiach, bolesťou hlavy, závratom, zmätenosťou. Závažnejšie predávkovanie sa prejavuje prehĺbeným dýchaním, nevoľnosťou, vracaním, kŕčmi až bezvedomím.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj ACYLPYRIN + C môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Pri užívaní ACYLPYRINu + C sa u Vás môžu vyskytnúť zažívacie ťažkosti, napr. pálenie záhy, nevoľnosť, vracanie.

Ojedinele sa môžu vyskytnúť alergické reakcie. Ak sa u Vás vyskytne kožná vyrážka, svrbenie, opuch, nádcha alebo dýchavičnosť, zvýšená tvorba podliatín alebo máte čiernu stolicu (prejavy zvýšenej krvácavosti) prerušte užívanie lieku a okamžite vyhľadajte lekára.

Zriedkavo, najmä pri užití vyšších dávok lieku, môže dôjsť k poškodeniu obličiek alebo k poruchám acidobázickej rovnováhy.
U detí a mladistvých do 16 rokov s vírusovým ochorením je vyššie riziko rozvoja Reyovho syndrómu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACYLPYRIN + C

Uchovávajte pri teplote do 25 °C
Chráňte pred svetlom

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte ACYLPYRIN + C po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ACYLPYRIN + C obsahuje

- Liečivá sú kyselina acetylsalicylová a kyselina askorbová.
Každá šumivá tableta obsahuje 320 mg kyseliny acetylsalicylovej a 200 mg kyseliny askorbovej
- Ďalšie zložky sú kyselina citrónová, hydrogénuhličitan sodný, monohydrát laktózy, draselná soľ acesulfamu, kyselina fumárová.

Ako vyzerá ACYLPYRIN + C a obsah balenia
ACYLPYRIN + C sú takmer biele mramorové okrúhle ploché tablety so skosenými hranami a drsným povrchom, ľahko pohlcujúce vlhkosť.
Obal: biela poplypropylénová tuba s bielym polyetylénovým uzáverom s vysušovadlom a bezpečnostným pásikom, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
Obsah balenia: 12 šumivých tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2010.
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.