LINOLA FETT ŐLBAD add bal 1x200 ml (fľ.PE)

jší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Linola-Fett Ölbad a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Linola-Fett Ölbad
3. Ako používať Linola-Fett Ölbad
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Linola-Fett Ölbad
6. Ďalšie informácie1. ČO JE Linola-Fett Ölbad A NA ČO SA POUŽÍVA

Linola-Fett Ölbad je olejové, tekuté kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na kožu počas kúpania, umývania alebo sprchovania.
Linola-Fett Ölbad sa používa na podpornú liečbu suchých alebo šúpajúcich sa kožných ochorení (napr. psoriázy (lupienky) alebo atopického ekzému (endogénneho ekzému).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Linola-Fett Ölbad

Nepoužívajte Linola-Fett Ölbad
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na niektorú z ďalších zložiek Linola-Fett Ölbad.
- keď máte horúčkovitý stav, tuberkulózu alebo závažné ochorenie srdca a obehového systému, napr. vysoký tlak krvi. V takýchto prípadoch sa vôbec nesmiete kúpať. Linola-Fett Ölbad sa preto v takomto prípade nesmie použiť.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Linola-Fett Ölbad
- Linola-Fett Ölbad sa nesmie dostať do kontaktu s očami, pretože to môže vyvolať štípanie.  
- V dôsledku toho, že olejový film pokrýva kožu, povrch vane a sprchovej vaničky je zvýšené riziko pošmyknutia.

Použitie detí

Nie sú žiadne osobitné obmedzenia na používanie.

Používanie iných liekov

Súbežné používanie mydla a syntetických detergentov znižuje účinok Linola-Fett Ölbad.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Nie sú žiadne osobitné obmedzenia na používanie.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nevyžaduje sa žiadna zvláštna opartnosť.


3. AKO POUŽÍVAŤ Linola-Fett Ölbad

Vždy používajte Linola-Fett Ölbad presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Linola-Fett Ölbad je kúpeľové aditívum, ktoré sa používa na kožu.

Pokiaľ Vám lekár nepredpísal inak, kúpeľ s obsahom Linola-Fett Ölbad sa má spravidla používať každé 2-3 dni v závislosti od typu a rozsahu kožného ochorenia.
 
Do vody sa majú pridať nasledovné množstvá Linola-Fett Ölbad:
- Na celkový kúpeľ: do vody sa pridá 30 - 40 ml Linola-Fett Ölbad
- Na čiastočný kúpeľ: do vody v umývadle alebo lavóry sa pridajú 2 ml Linola-Fett Ölbad.

Pri sprchovaní sa na mokré telo nanesie 20 ml Linola-Fett Ölbad a rýchlo sa zmyje osprchovaním.

Po okúpaní alebo osprchovaní sa má pokožka jemne osušiť uterákom. Úplné vysušenie a tretie kože znižuje liečebný účinok.

Musíte sa tiež presvedčiť, či teplota kúpeľa / vody na sprchovanie nepresahuje 36 °C, pretože pri vyšších teplotách sa hydratačný účinok znižuje. Ak máte tiež svrbenie teplota nemá presiahnuť 32 °C alebo má byť čo najnižšia akú ste schopný tolerovať.
Ďalej nesmiete prekročiť čas kúpania 20 minút. U dojčiat a malých detí zvyčajne postačuje niekoľkominútový kúpeľ.

Dĺžka používania
Tento liek sa používa celkovo 4 týždne počas kúpania alebo sprchovania v závislosti od typu a rozsahu kožného ochorenia.
Ak máte pocit, že účinok Linola-Fett Ölbad je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak použijete viac Linola-Fett Ölbad ako máte
Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania. Aby ste sa však vyhli akémukoľvek neželanému použitiu lieku, musíte dodržiavať návod na dávkovanie pri jeho nasledujúcom používaní.

Ak zabudnete použiť Linola-Fett Ölbad
Neužívajte dvojnásobnú dávku Linola-Fett Ölbad, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho pokračujte vo Vašej liečbe odporúčanou dávkou.

Ak prestanete používať Linola-Fett Ölbad
Prediskutujte s lekárom čo spraviť v prípade, že je úspešnosť Vašej liečby riziková.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Linola-Fett Ölbad môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Významné vedľajšie účinky alebo znaky, na ktoré treba dávať pozor, a čo robiť ak sa vyskytnú:
Ak sa vyskytnú akékoľvek nasledovné vedľajšie účinky, ukončite používanie Linola-Fett Ölbad a čo najskôr vyhľadajte svojho lekára.

Menej časté (u menej ako 1 z 100, no u viac ako 1 z 1 000 liečených pacientov): kožné reakcie vo forme kontaktného ekzému alebo je možná kontaktná dermatitída (zápal kože).'
Zriedkavé (u menej ako 1 z 1 000, no u viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov): môžu sa vyskytnúť alergické rekcie.

Iné možné vedľajšie účinky

Časté (u menej ako 1 z 10, no u viac ako 1 zo 100 liečených pacientov): môže sa vyskytnúť sčervenenie, pálenie a svrbenie kože.
Menej časté (u menej ako 1 z 100, no u viac ako 1 z 1 000 liečených pacientov): môžu sa vyskytnúť pupene a malé pľuzgieriky.
Zriedkavé (u menej ako 1 z 1 000, no u viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov): je možná folikulitída (zápal vlasových vačkov).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Linola-Fett Ölbad

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Linola-Fett Ölbad po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na fľaši. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Po otvorení balenia spotrebujte do: 12 mesiacov


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Linola-Fett Ölbad obsahuje


Liečivá: parafinum liquidum (tekutý parafín) 48 g, estera lipidoacida mixta (zmes esterov mastných kyselín) 44 g, lipidoalcoholum ethoxylata et propyloxylata (ethoxylované a propoxylované alkoholy C10-16) 1,0 g, lipidoalcoholum ethoxylatum (ethoxylované alkoholy C10-16) 6 g v 100 g roztoku
Ďalšia zložka je parfume Savanne (parfum Savanne) 1 g.

Ako vyzerá Linola-Fett Ölbad a obsah balenia

Linola-Fett Ölbadje priehľadné, žltkasté kúpeľové aditívum. Je balená v plastových fľašiach.
Balenia obsahujú200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 2x 400 ml kúpeľového aditíva na použitie na kožu.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
D-33611 Bielefeld
Nemecko
Tel.: +49 (0)521 8808 05
Fax: +49 (0)521 8808 334
E-mail: info@wolff-arzneimittel.de

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2011.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
LINOLA FETT crm der 1x100 g (tuba Al) Vp n/a
LINOLA FETT crm der 1x250 g (tuba Al) Vp n/a
LINOLA FETT crm der 1x50 g (tuba Al) Vp 5,54
LINOLA FETT crm der 1x75 g (tuba Al) Vp 9,80
LINOLA FETT crm der 1x150 g (tuba Al) Vp n/a
LINOLA FETT crm der 2x250 g (tuba Al) Vp n/a
LINOLA FETT ŐLBAD add bal 2x400 ml (fľ.PE) Vp 10,50
LINOLA FETT ŐLBAD add bal 1x250 ml (fľ.PE) Vp n/a
LINOLA FETT ŐLBAD add bal 1x500 ml (fľ.PE) Vp 9,50
LINOLA FETT ŐLBAD add bal 1x400 ml (fľ.PE) Vp 1,79

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.