LINOLA FETT crm der 1x100 g (tuba Al)

na svojho lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Linola Fett a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Linola Fett
3. Ako používať Linola Fett
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Linola Fett
6. Ďalšie informácie1. Čo je Linola Fett a na čo sa používa

Linola Fett je krém na ošetrovanie kožných ochorení na suchej pokožke.

Krém Linola Fett je určený na podporné použitie v prípade miernych až stredne ťažkých foriem atopického ekzému (neurodermatitídy) v subakútnom až chronickom štádiu.


2. Skôr ako použijete Linola Fett

Nepoužívajte Linola Fett
- keď ste alergický (precitlivený) na nenasýtené mastné kyseliny (mastné kyseliny C18:2), búrske oriešky alebo sóju, lanolín, cetostearylalkohol, butylhydroxytoluén alebo na niektorú z ďalších zložiek Linola Fett.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Linola Fett
- keď sa Linola Fett používa v oblasti pohlavných orgánov alebo v oblasti konečníka pri súbežnom používaní kondómov. Pevnosť v ťahu, a tým aj spoľahlivosť kondómov sa môže znížiť, pretože Linola obsahuje parafín (vazelínu).

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Nie sú známe žiadne interakcie medzi Linola Fett a inými liekmi.

Používanie Linola Fett s jedlom a nápojmi
Nie sú známe žiadne interakcie.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Tehotenstvo
Počas tehotenstva neexistujú žiadne konkrétne obmedzenia týkajúce sa používania.

Dojčenie
Ak dojčíte, Linola Fett sa nesmie používať v oblasti prsníkov, aby boli dojčatá chránené pred absorbovaním zložiek krému v priebehu dojčenia.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Linola Fett
Tento liek obsahuje lanolín, cetostearylalkohol, butylhydroxytoluén a rafinovaný a hydrogenovaný arašidový olej.

Lanolín, cetostearylalkohol, arašidový olej a butylhydroxytoluén môžu spôsobiť lokálne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu). Butylhydroxytoluén môže spôsobiť podráždenie očí a slizníc. Arašidový olej môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť závažné alergické reakcie.


3. AKO POUŽÍVAŤ LINOLA FETT

Vždy používajte Linola Fett presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pokyny na dávkovanie, spôsob podávania a dĺžku používania

Zvyčajná dávka je:
Linola Fett nanášajte na suchú pokožku rovnomerne podľa potreby niekoľkokrát denne. Zvyčajne postačuje nanášanie dvakrát denne.

Spôsob použitia:
Linola Fett sa nanáša rovnomerne na suchú pokožku.

Dĺžka používania:
Linola Fett sa používa až do zlepšenia stavu pokožky a/alebo podľa pokynov lekára. Znášanlivosť Linola Fett sa preukázala počas obdobia 4 týždňov.

Ak použijete viac Linola Fett ako máte
Pokračujte v liečbe so zvyčajným množstvom.

Ak zabudnete použiť Linola Fett
Nepoužívajte dvojnásobné množstvo Linola Fett, aby ste nahradili vynechanú jednotlivú dávku, ale pokračujte v obvyklej liečbe.

Ak prestanete používať Linola Fett
Porozprávajte sa s Vaším lekárom, akým spôsobom pokračovať, pretože je ohrozená úspešnosť liečby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, Linola Fett môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Významné vedľajšie účinky alebo príznaky, ktoré si treba všímať, a čo treba spraviť, ak sa u Vás vyskytnú.

Ak spozorujete niektorý z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte používať Linola Fett a čo najskôr to prediskutujte so svojím lekárom.

V zriedkavých prípadoch (menej ako 1 z 1 000, ale viac ako 1 z 10 000 liečených pacientov) môže arašidový olej spôsobiť miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo závažné alergické reakcie.

Ďalšie možné vedľajšie účinky
Medzi časté vedľajšie účinky (menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 liečených pacientov) patria miestne kožné reakcie (napr. kontaktná dermatitída) so sčervenením a bodavou bolesťou alebo svrbením pokožky.'

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LINOLA FETT

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a tube.

Uchovávajte pri teplote do 30°C.
Neuchovávať v chladničke alebo mrazničke.

Informácie o čase použiteľnosti po otvorení
Po otvorení je čas použiteľnosti Linola Fett 12 mesiacov.
Nepoužívajte Linola Fett, ak došlo k podstatnej zmene stavu/kvality krému.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Linola Fett obsahuje

- Liečivo je:100 g krému (emulzia typu voda v oleji) obsahuje 0,815 g nenasýtených mastných kyselín (mastné kyseliny C18:2).
- Ďalšie zložky sú: cera microcrystallina (mikrokryštalický vosk), butylbenzylpropionaIdehydum (butylbenzylpropionaIaIdehyd), decylis oleas (decyloleát), cera alba (biely vosk), adeps solidus (tuhý tuk), aqua purificata (čistená voda), adeps lanae (vosk z ovčej vlny), aluminii tristearas (alumíniumtristearát), sorbitani stearas (sorbitanstearát), arachidis oleum hydrogenatum (hydrogénovaný podzemnicový olej), arachidis oleum (podzemnicový olej), alcohol cetylstearylicus (cetylalkohol a stearylalkohol), magnesii stearas (magnéziumstearát), paraffinum solidum (tvrdý parafín), paraffinum liquidum (tekutý parafín), vaselinum album (biely vazelín), alcoholes adipis lanae (Ianalkol),betacarotenum (betakarotén), helianthi oleum raffinatum (slnečnicový olej rafinovaný).

Ako vyzerá Linola Fett a obsah balenia

Krém má belavú farbu a ľahko sa nanáša.
Separácia oleja alebo štruktúrovanie, ku ktorým občas dochádza, nezhoršia účinnosť Linola Fett.

Balenie krému v tubách po 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 250 g, 2 x 250 g.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56
33611 Bielefeld
Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2010.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
LINOLA FETT crm der 1x250 g (tuba Al) Vp n/a
LINOLA FETT crm der 1x50 g (tuba Al) Vp 5,54
LINOLA FETT crm der 1x75 g (tuba Al) Vp 9,80
LINOLA FETT crm der 1x150 g (tuba Al) Vp n/a
LINOLA FETT crm der 2x250 g (tuba Al) Vp n/a
LINOLA FETT ŐLBAD add bal 2x400 ml (fľ.PE) Vp 10,50
LINOLA FETT ŐLBAD add bal 1x250 ml (fľ.PE) Vp n/a
LINOLA FETT ŐLBAD add bal 1x500 ml (fľ.PE) Vp 9,50
LINOLA FETT ŐLBAD add bal 1x400 ml (fľ.PE) Vp 1,79
LINOLA FETT ŐLBAD add bal 1x200 ml (fľ.PE) Vp 2,41

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.