KOGENATE BAYER plv iol 1x500 IU (1x skl. liek.- powder+1x skl.naplnená striek.-solv.+1x adaptér pre liek.)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Max. predajná cena:

337,11 €

Úhrada poisťovne:

317,95 €

Pacient platí:

19,16 €(5,68%)
Ambulantný liek s doplatkom (AS)*
Vývoj cien
KOGENATE BAYER cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: HEM
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 36433
Registračné číslo EU/1/00/143/008
Dátum registrácie 7.8.2006
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Bayer AG, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Substitutio sanguinis (a krvné deriváty) (75)
Doba použiteľnosti 30 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B02 Antihemoragiká (hemostatiká)
B02B Vitamín K a iné hemostatiká
B02BD Koagulačné faktory
B02BD02 Koagulačný faktor VIII

Na čo sa KOGENATE BAYER používa?

KOGENATE Bayer 250 IU obsahuje liečivo rekombinantný ľudský faktor VIII (alfaoktokog). KOGENATE Bayer sa používa na liečbu a profylaxiu krvácania u dospelých, dospievajúcich a detí
všetkých vekových kategórií s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII).
Tento liek neobsahuje von Willebrandov faktor, a preto sa nemá používať na von Willebrandovu chorobu.

Každé balenie KOGENATE Bayer 250 IU obsahuje injekčnú liekovku s prepúšťacím zariadením Bio- Set a naplnenú injekčnú striekačku so samostatným piestom a tiež venepunkčnú sadu (na podanie injekcie do žily), dva tampóny napustené alkoholom, dva suché tampóny a dve náplasti.
Injekčná liekovka obsahuje suchý biely až slabo žltý prášok alebo tabletu. Naplnená injekčná striekačka obsahuje vodu na injekciu, ktorá sa použije na rozpustenie obsahu injekčnej liekovky.

Injekčná liekovka s práškom obsahuje 250 IU (medzinárodných jednotiek) alfaoktokogu. Po rozpustení s vodou na injekciu obsahuje každá injekčná liekovka 100 IU/ml alfaoktokogu.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Najzávažnejšími vedľajšími účinkami sú reakcie z precitlivenosti alebo anafylaktický šok
(zriedkavý vedľajší účinok).
Ak dôjde k alergickej alebo anafylaktickej reakcii, musí byť injekcia/infúzia okamžite zastavená.
Obráťte sa okamžite na svojho lekára.
Celkovým zoznam možných vedľajších účinkov: Veľmi časté:
môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
 • tvorba neutralizačných protilátok proti faktoru VIII (inhibítory) u predtým neliečených pacientov

Časté:
môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
 • vyrážka / svrbivá vyrážka
 • miestne reakcie, kde si picháte liek (napr. pocit pálenia, prechodné sčervenenie).

Menej časté:
môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
 • tvorba neutralizačných protilátok proti faktoru VIII (inhibítory) u predtým liečených pacientov

Zriedkavé:
môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
 • reakcie precitlivenosti vrátane závažnej náhlej alergickej reakcie (medzi ktoré môžu patriť žihľavka, nevoľnosť, urtikária, angioedém, triaška, návaly tepla, bolesť hlavy, letargia, sipot alebo ťažkosti s dýchaním, nepokoj, tachykardia, brnenie alebo anafylaktický šok, zvieranie v hrudnej oblasti/ celkový pocit nepohody, závrat a nevoľnosť, i mierne znížený krvný tlak, ktorý môže spôsobiť, že sa budete cítiť mdlo pri vstávaní)
 • horúčka.

Neznáme:
frekvenciu nemožno stanoviť z dostupných údajov
 • dysgeúzia

Ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledovných príznakov počas injekcie/infúzie:
 • zvieranie v hrudnej oblasti/celkový pocit nepohody
 • závrat
 • mierna hypotenzia (mierne znížený krvný tlak, ktorý môže spôsobiť, že sa budete cítiť mdlo pri vstávaní)
 • nevoľnosť
môže to znamenať prvé príznaky precitlivenosti a anafylaktickej reakcie.
Ak dôjde k alergickej alebo anafylaktickej reakcii, musí byť injekcia/infúzia okamžite zastavená. Prosím, obráťte sa okamžite na svojho lekára.

Protilátky (inhibítory)
Tvorba neutralizačných protilátok proti faktoru VIII (inhibítory) je známa komplikácia pri liečbe pacientov s hemofíliou A. Váš lekár bude možno chcieť vykonať testy, aby skontroloval tvorbu inhibítora.

Počas klinických štúdií sa u žiadneho pacienta nevytvorili klinicky významné titre protilátok proti stopovému množstvu myšacej bielkoviny a škrečej bielkoviny prítomné v lieku. U niektorých pacientov s predispozíciou existuje možnosť alergických reakcií na substancie obsiahnuté v tomto lieku, napr. stopové množstvá myšacej a škrečej bielkoviny.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.