JIVI 250 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 30x250 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 6498D
Registračné číslo EU/1/18/1324/006
Dátum registrácie 22.11.2018
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Bayer AG, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká) (16)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B02 Antihemoragiká (hemostatiká)
B02B Vitamín K a iné hemostatiká
B02BD Koagulačné faktory
B02BD02 Koagulačný faktor VIII

Na čo sa JIVI 112018 používa?

Jivi sa používa na liečbu a prevenciu krvácania u predtým liečených dospelých a dospievajúcich pacientov s hemofíliou A (dedičný nedostatok faktora VIII) vo veku od 12 rokov. Nie je určený na použitie u detí mladších ako 12 rokov.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Najzávažnejšími vedľajšími účinkami sú alergické reakcie alebo závažná alergická reakcia. Ak dôjde k takýmto reakciám, okamžite zastavte podávanie injekcie Jivi a ihneď sa poraďte so svojím lekárom. Nasledujúce príznaky môžu byť včasným varovaním pred týmito reakciami:
 • tlak v hrudi, prípadne celkový pocit nevoľnosti,
 • pálenie a štípanie v mieste podania,
 • žihľavka, sčervenanie,
 • pokles krvného tlaku, kvôli čomu môžete po postavení sa pociťovať mdloby,
 • nevoľnosť.

U pacientov, ktorí predtým dostávali liečbu faktorom VIII (viac ako 150 dní liečby), sa môžu menej často (menej ako u 1 zo 100 pacientov) tvoriť protilátky proti inhibítorom (pozri časť 2). Ak k tomu dôjde, váš liek môže prestať správne účinkovať a môže sa u vás vyskytnúť trvalé krvácanie. Ak sa to stane, okamžite sa skontaktujte s vašim lekárom.

Pri tomto lieku sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • bolesť hlavy.

Časté (môžu postihovať najviac 1 z 10 osôb):
 • bolesť brucha,
 • nevoľnosť, vracanie,
 • horúčka,
 • alergické reakcie (môžu sa prejavovať ako žihľavka, generalizovaná žihľavka, pocit tiesne na hrudníku, sipot, dýchavičnosť, nízky krvný tlak, skoré príznaky sú uvedené vyššie),
 • lokálne reakcie v mieste podania injekcie ako krvácanie pod kožou, silné svrbenie, opuch, pocit pálenia, dočasné sčervenanie,
 • závrat,
 • problémy so zaspávaním,
 • kašeľ,
 • vyrážka, sčervenanie kože.

Menej časté (môžu postihovať najviac 1 zo 100 osôb):
 • porucha chuti,
 • sčervenanie tváre,
 • svrbenie.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
JIVI 1000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x1000 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
JIVI 1000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 30x1000 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
JIVI 2000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 30x2000 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
JIVI 2000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x2000 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
JIVI 250 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x250 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
JIVI 3000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x3000 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
JIVI 3000 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 30x3000 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
JIVI 500 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 30x500 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
JIVI 500 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x500 IU + 2,5 solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.) Rx n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.