HULIO 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.plast.)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Nepodávať deťom do 2r. Nepodávať deťom do 4r. Nepodávať deťom do 6r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

454,47 €

Úhrada poisťovne:

454,47 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Plne hradený ZP (I)*
Vývoj cien
HULIO cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: DER, GIT, OPH, REU
Súhlas revízneho lekára: Áno
Kód 9174C
Registračné číslo EU/1/18/1319/002
Dátum registrácie 17.9.2018
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Mylan S.A.S, Francúzsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L04 Imunosupresíva (zmena WHO)
L04A Imunosupresíva (zmena WHO)
L04AB Inhibítory tumor nekrotizujúceho alfa faktora (TNF-alfa)
L04AB04 Adalimumab

Na čo sa HULIO používa?

Hulio obsahuje liečivo adalimumab, liek, ktorý pôsobí na imunitný (ochranný) systém vášho tela. Hulio je určené na liečbu nasledujúcich zápalových ochorení:
– polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída u detí vo veku 2 – 17 rokov;
– artritída spojená s entezitídou u detí vo veku 6 – 17 rokov;
– Crohnova choroba u detí vo veku 6 – 17 rokov,
– ložisková psoriáza u detí vo veku 4 – 17 rokov;
– hidradenitis suppurativa u dospievajúcich vo veku 12 – 17 rokov;
– chronická neinfekčná uveitída u detí vo veku 2 – 17 rokov, ktorá postihuje prednú časť oka.

Aktívna zložka Hulia adalimumab je monoklonálna protilátka. Monoklonálne protilátky sú bielkoviny, ktoré sa viažu na špecifický cieľ v tele.

Cieľom adalimumabu je ďalšia bielkovina nazývaná tumor nekrotizujúci faktor (TNFα), ktorý je prítomný vo zvýšených hladinách pri zápalových ochoreniach uvedených vyššie. Tým, že sa Hulio naviaže na TNFα, zníži zápalový proces pri týchto ochoreniach.

Polyartikulárna juvenilná idiopatickáartritídaaartritídaspojenásentezitídou

Polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída a artritída spojená s entezitídou sú zápalové ochorenia kĺbov, ktoré sa zvyčajne prvýkrát objavujú v detstve.

Hulio sa používa na liečbu polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy u detí a dospievajúcich vo veku 2 až 17 rokov a artritídy spojenej s entezitídou u detí a dospievajúcich vo veku 6 až 17 rokov. Vaše dieťa môže najprv dostať iné lieky modifikujúce chorobu, ako je metotrexát. Ak tieto lieky nemajú dostatočný účinok, vaše dieťa dostane na liečbu jeho/jej polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy alebo artritídy spojenej s entezitídou Hulio.

Crohnova chorobaupediatrickýchpacientov

Crohnova choroba je zápalové ochorenie čreva.

Hulio sa používa na liečbu Crohnovej choroby u detí vo veku 6 až 17 rokov. Vaše dieťa môže najprv dostať iné lieky. Ak tieto lieky nemajú dostatočný účinok, vaše dieťa dostane na zmiernenie prejavov a príznakov jeho/jej Crohnovej choroby Hulio.

Ložisková psoriázaupediatrickýchpacientov

Ložisková psoriáza je zápalové kožné ochorenie, ktoré spôsobuje červené, zlupujúce, zrohovatené ložiská na koži pokryté striebristými šupinami. Ložisková psoriáza môže postihnúť aj nechty, čo spôsobí, že sa drobia, zhrubnú a oddeľujú od nechtového lôžka, čo môže byť bolestivé. Predpokladá sa, že psoriáza je spôsobená problémom s imunitným systémom organizmu, ktorý vedie k zvýšenej tvorbe kožných buniek.

Hulio sa používa na liečbu ťažkej ložiskovej psoriázy u detí a dospievajúcich vo veku od 4 do 17 rokov, u ktorých lieky podávané na pokožku a liečba UV žiarením neúčinkovali veľmi dobre alebo nie sú u nich vhodné.

Hidradenitis suppurativaudospievajúcichpacientov

Hidradenitis suppurativa (niekedy označovaná ako akné inversa) je dlhodobé a často bolestivé zápalové kožné ochorenie. Príznaky môžu zahŕňať bolestivé uzlíky (hrčky) a abscesy (vriedky), z ktorých môže vytekať hnis. Najčastejšie postihuje konkrétne oblasti kože, ako je oblasť pod
prsníkmi, podpazušie, vnútorná strana stehien, slabiny a zadok.
V postihnutých oblastiach môže dôjsť aj k zjazveniu.

Hulio sa používa na liečbu hidradenitis suppurativa u dospievajúcich vo veku od 12 rokov. Hulio môže znížiť počet uzlíkov a abscesov, ako aj bolesť, ktorá je s týmto ochorením často spojená. Pacienti
môžu najprv dostávať iné lieky. Ak tieto lieky nemajú dostatočný účinok, pacienti dostanú Hulio.

Chronická neinfekčnáuveitída,postihujúcaprednúčasťoka

Neinfekčná uveitída je zápalové ochorenie postihujúce niektoré časti oka. Tento zápal vedie k zhoršeniu videnia a/alebo prítomnosti zákalu oka (čierne bodky alebo jemné čiarky, ktoré sa pohybujú v zornom poli). Hulio pôsobí tak, že tento zápal znižuje.

Hulio sa používa na liečbu detí a dospievajúcich vo veku od 2 do 17 rokov s chronickou neinfekčnou uveitídou so zápalom postihujúcim prednú časť oka.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ihneď vyhľadajte lekársku starostlivosť, ak sa u vášho dieťaťa objavia akékoľvek príznaky alergickej reakcie alebo srdcového zlyhávania:
 • silná vyrážka, žihľavka;
 • opuchnutá tvár, ruky alebo nohy;
 • problémy s dýchaním alebo prehĺtaním;
 • bledá pleť, závrat, pretrvávajúca horúčka, ľahká tvorba modrín alebo ľahko sa spúšťajúce krvácanie.

Povedzte lekárovi čo najskôr, ako je možné, ak sa u vás vyskytol niektorý z nasledujúcich príznakov:
 • prejavy a príznaky infekcie, ako je horúčka, pocit choroby, rany, problémy so zubami, pálenie pri močení, slabosť, únava či kašeľ;
 • príznaky problémov s nervovou sústavou, ako napríklad tŕpnutie, necitlivosť, dvojité videnie alebo slabosť v ruke či nohe;
 • príznaky rakoviny kože, ako napríklad opuch alebo otvorená rana, ktoré sa nehoja;
 • prejavy a príznaky naznačujúce krvné poruchy, také ako pretrvávajúca horúčka, tvorba modrín, krvácanie, bledosť.

Pri adalimumabe boli pozorované nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • reakcie v mieste podania injekcie (vrátane bolesti, opuchu, začervenania alebo svrbenia);
 • infekcie dýchacej sústavy (vrátane prechladnutia, nádchy, infekcie prinosových dutín, infekcie hrdla, zápalu pľúc);
 • abnormálne výsledky krvných testov;
 • bolesť hlavy;
 • bolesť brucha;
 • nevoľnosť a vracanie;
 • bolesť v kostiach a svaloch.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • akákoľvek infekcia (vrátane tuberkulózy, otravy krvi, chrípky, celulitídy, pásového oparu,
 • infekcií ucha, infekcií zubov, oparu na perách, infekcií pohlavnej sústavy, infekcií močových ciest, hubových infekcií, infekcií kĺbov);
 • nezhubné nádory;
 • rakovina kože;
 • mierne alergické reakcie (vrátane sezónnej alergie);
 • dehydratácia;
 • výkyvy nálady (vrátane depresie);
 • úzkosť;
 • poruchy spánku;
 • poruchy zmyslového vnímania, ako sú tŕpnutie, pichanie alebo znížená citlivosť;
 • migréna;
 • bolesť krku alebo chrbta;
 • poruchy zraku;
 • zápal alebo opuch oka či očného viečka;
 • vertigo (pocit točenia miestnosti);
 • kašeľ;
 • pocit rýchleho tlkotu srdca;
 • vysoký krvný tlak;
 • návaly tepla a sčervenanie kože;
 • zrážanie krvi;
 • astma;
 • krvácanie v žalúdku;
 • zlé trávenie, plynatosť, pálenie záhy;
 • prekyslenie/reflux;
 • suché oči, suché ústa;
 • svrbenie, zápal kože (vrátane ekzému);
 • zvýšené potenie;
 • vypadávanie vlasov;
 • vznik alebo zhoršenie psoriázy; (červená, šupinatá pokožka)
 • svalové spazmy;
 • svalové kŕče;
 • krv v moči;
 • ťažkosti s obličkami;
 • pomalé hojenie rán.

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
 • rakovina lymfatického systému (lymfóm);
 • imunitné poruchy, ktoré môžu postihovať pľúca, kožu a lymfatické uzliny (najčastejšie ako stav nazývaný sarkoidóza);
 • zápal krvných ciev;
 • tremor;
 • poškodenie nervov;
 • mozgová príhoda;
 • dvojité videnie;
 • strata sluchu, hučanie v ušiach;
 • nepravidelný srdcový tep;
 • ochorenia pľúc, spôsobujúce dýchavičnosť (vrátane zápalu);
 • upchatie tepny v pľúcach;
 • nadmerné množstvo tekutiny okolo pľúc;
 • zápal pankreasu;
 • ťažkosti s prehĺtaním;
 • zápal žlčníka, žlčníkové kamene;
 • tuk v pečeni (nahromadenie tuku v pečeňových bunkách);
 • nočné potenie;
 • tvorba jaziev;
 • abnormálne narušenie svalov;
 • systémový lupus erythematosus (vrátane zápalu kože, srdca, pľúc, kĺbov a ďalších orgánových systémov);
 • nadmerné nočné močenie;
 • impotencia.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):
 • leukémia (nádorové ochorenie postihujúce krv a kostnú dreň);
 • skleróza multiplex;
 • nervové poruchy (napr. zápal očného nervu a Guillainov-Barrého syndróm – stav, ktorý môže spôsobiť svalovú slabosť, abnormálne pocity, brnenie v rukách a hornej časti tela);
 • infarkt myokardu;
 • pľúcna fibróza (zjazvenie pľúc);
 • diera/trhlina v čreve;
 • zápal pečene;
 • zápal krvných ciev v koži;
 • Stevensov-Johnsonov syndróm;
 • zápalová kožná vyrážka;
 • syndróm podobný lupusu.

Neznáme (frekvenciu nie je možné odhadnúť z dostupných údajov):
 • hepatosplenický T-bunkový lymfóm (zriedkavá rakovina krvi);
 • karcinóm z Merkelových buniek (typ rakoviny kože);
 • zlyhanie pečene;
 • zhoršenie kožnej vyrážky so svalovou slabosťou.

Alternatívy lieku podľa ceny

Názov lieku V Pacient
HUMIRA 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.skl.napln.) Rx 0,00
HUMIRA 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 2x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero) Rx 0,00
HUMIRA 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 6x0,4 ml/40 mg (napl.skl.pero) Rx 0,00
AMGEVITA 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK NAPLNENÝ V INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.skl.napl.) Rx 0,00
AMGEVITA 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK NAPLNENÝ V INJEKČNOM PERE sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero inj.skl.napl.-SureClick) Rx 0,00
HUMIRA 80 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 1x0,8 ml/80 mg (striek.skl.napl.) Rx 0,00
HUMIRA 80 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 1x0,8 ml/80 mg (napl.skl.pero) Rx 0,00
HUMIRA 20 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 2x0,2 ml/20 mg (striek.inj.napl.skl.) Rx 0,00
HUMIRA 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 2x0,4 ml/40 mg (striek.skl.napln. s ochr.krytom ihly) Rx 0,00
HUMIRA 80 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 1x0,8 ml/80 mg (striek.skl.napl. s ochr.krytom ihly) Rx 0,00
HYRIMOZ 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) Rx 0,00
HYRIMOZ 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero napl.skl.) Rx 0,00
HULIO 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 2x0,8 ml/40 mg (pero napl.plast.) Rx 0,00
IDACIO 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.) Rx 0,00
IDACIO 40 MG INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl. v pere - Physioject) Rx 0,00
IDACIO 40 MG/0,8 ML INJEKČNÝ ROZTOK NA PEDIATRICKÉ POUŽITIE sol inj 1x0,8 ml/40 mg (liek.inj.skl.) Rx 0,00
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.