GRASTOFIL 48 MU/0,5 ML INJEKČNÝ/INFÚZNY ROZTOK NAPLNENÝ V INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol ijf 1x0,5 ml/48 MU (striek.inj.napl.skl.)

SPC
Liekové a iné interakcie Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 7810A
Registračné číslo EU/1/13/877/003
Dátum registrácie 18.10.2013
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Accord Healthcare S.L.U, Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 30 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L03 Imunomodulátory
L03A Imunostimulanciá (zmena WHO)
L03AA Faktory stimulujúce kolónie hematopoetických buniek
L03AA02 Filgrastim

Na čo sa GRASTOFIL používa?

Grastofil patrí do skupiny proteínov nazývaných cytokíny a je veľmi podobný prirodzenému proteínu (faktoru stimulujúcemu kolónie granulocytov [G-CSF]) vytváranému vlastným telom.

Filgrastím stimuluje kostnú dreň (tkanivo, v ktorom sa tvoria nové krvinky) na produkovanie väčšieho počtu bielych krviniek, ktoré pomáhajú bojovať proti infekciám.

Grastofil je užitočný v niekoľkých rôznych prípadoch, ako sú:
 • chemoterapia
 • transplantácia kostnej drene
 • závažná chronická neutropénia (nízky počet určitého typu bielych krviniek)
 • neutropénia (nízky počet určitého typu bielych krviniek) u pacientov s infekciou HIV
 • mobilizácia kmeňových buniek v periférnej krvi (na stimuláciu prechodu kmeňových buniek do krvného obehu, aby sa dali odobrať a použiť pri transplantácii kostnej drene).
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Počas liečby povedzte ihneď svojmu lekárovi:
 • ak máte alergickú reakciu vrátane slabosti, poklesu krvného tlaku, sťaženého dýchania, opuchu tváre (anafylaxia), kožnej vyrážky, svrbivej vyrážky (urtikária), opuchu tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla (angioedém) a dýchavičnosti (dyspnoe). U pacientov s nádorovým ochorením je
častá precitlivenosť.
 • ak máte kašeľ, horúčku a sťažené dýchanie (dyspnoe), pretože to môže byť znak syndrómu respiračnej tiesne dospelých (ARDS). ARDS je menej častý u pacientov s nádorovým ochorením.
 • ak máte bolesť v ľavej hornej časti brucha, bolesť pod ľavým hrudným rebrom alebo bolesť v hornej časti ramena, keďže to môže súvisieť s problémami so slezinou (splenomegália). Toto je veľmi časté u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou, časté u pacientov s HIV a menej
časté u zdravých darcov kmeňových buniek.
 • ak sa liečite na závažnú chronickú neutropéniu a máte krv v moči (hematúria). Ak sa u vás vyskytne tento vedľajší účinok alebo ak máte v moči bielkoviny (proteinúria), váš lekár môže
pravidelne vyšetrovať váš moč.
 • Ak máte niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo kombináciu nasledujúcich vedľajších účinkov: opuch alebo zdurenie, ktoré môžu súvisieť so zriedkavejším vylučovaním vody, dýchacie ťažkosti, abdominálny opuch a pocit plnosti a celkový pocit únavy. Tieto
príznaky sa vyvíjajú v rýchlom tempe. Môžu to byť príznaky zriedkavého stavu (schopné
ovplyvniť 1 z 1 00 ľudí), označovaného ako syndróm kapilárneho presakovania, ktorý spôsobuje presakovanie krvi z drobných krvných ciev do vášho tela a vyžaduje si bezodkladnú lekársku
pomoc.

Veľmi častým vedľajším účinkom používania Grastofilu je bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť), ktorú možno utíšiť užívaním štandardných liekov na úľavu bolesti (analgetiká). U pacientov podstupujúcich transplantáciu kmeňových buniek alebo kostnej drene sa môže vyskytnúť reakcia štepu proti hostiteľovi (GvHD) – toto je reakcia buniek darcu voči pacientovi, ktorý dostal transplantát; znaky a príznaky zahŕňajú vyrážky na dlaniach rúk a chodidlách nôh a vredy a ranky v ústach, črevách, pečeni, pokožke alebo očiach, pľúcach, pošve a kĺboch. Veľmi často sa pozoroval u zdravých darcov kmeňových buniek zvýšený počet bielych krviniek (leukocytóza) a pokles počtu trombocytov, čo znižuje schopnosť zrážania krvi (trombocytopénia) a váš lekár to bude sledovať.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky (pozorované u viac než 1 z 10 ľudí, ktorí používajú Grastofil):
u pacientov s nádorovým ochorením
 • zmeny chemického zloženia krvi
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • znížená chuť do jedla
 • bolesť hlavy
 • bolesť v ústach a hrdle (orofaryngálna bolesť)
 • kašeľ
 • hnačka
 • vracanie
 • zápcha
 • nevoľnosť
 • kožná vyrážka
 • neobvyklé vypadávanie alebo rednutie vlasov (alopécia)
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)
 • celková slabosť (asténia)
 • únava (vyčerpanosť)
 • bolestivosť a opuch slizníc zažívacieho traktu od úst po konečník (zápal slizníc)
 • dýchavičnosť (dyspnoe)

u zdravých darcov kmeňových buniek
 • pokles počtu trombocytov, čo znižuje schopnosť zrážania krvi (trombocytopénia)
 • zvýšenie počtu bielych krviniek (leukocytóza)
 • bolesť hlavy
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)

u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)
 • nízky počet červených krviniek (anémia)
 • zmeny chemického zloženia krvi
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • bolesť hlavy,
 • krvácanie z nosa (epistaxa)
 • hnačka
 • zväčšenie pečene (hepatomegália)
 • kožná vyrážka
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)
 • bolesť kĺbov (artralgia)

u pacientov s HIV
 • bolesť svalov alebo kostí (muskuloskeletálna bolesť)

Časté vedľajšie účinky (pozorované u viac než 1 zo 100 ľudí, ktorí používajú Grastofil):
u pacientov s nádorovým ochorením
 • alergická reakcia (precitlivenosť na liek)
 • nízky krvný tlak (hypotenzia)
 • bolesť pri močení (dyzúria)
 • bolesť na hrudi
 • vykašlávanie krvi (hemoptýza)

u zdravých darcov kmeňových buniek
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • dýchavičnosť (dyspnoe)
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)

u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou
 • pokles počtu trombocytov, čo znižuje schopnosť zrážania krvi (trombocytopénia)
 • zmeny chemického zloženia krvi
 • zápal krvných ciev v koži (dermálna vaskulitída)
 • neobvyklé vypadávanie alebo rednutie vlasov (alopécia)
 • ochorenie spôsobujúce rednutie kostí, čo ich oslabuje, zvyšuje ich krehkosť a pravdepodobnosť
zlomenia (osteoporóza)
 • krvi v moči (hematúria)
 • bolesť v mieste podania injekcie

u pacientov s HIV
 • zväčšenie sleziny (splenomegália)

Menej časté vedľajšie účinky (pozorované u viac než 1 z 1,000 ľudí, ktorí používajú Grastofil)
u pacientov s nádorovým ochorením
 • silná bolesť v kostiach, na hrudi, bruchu alebo kĺboch (kríza kosáčikovitej anémie)
 • odmietnutie transplantovanej kostnej drene (reakcia štepu proti hostiteľovi)
 • bolesť a opuch kĺbov podobný dne (pseudodna)
 • závažný zápal pľúc spôsobujúci ťažkosti s dýchaním (syndróm akútnej respiračnej tiesne)
 • pľúca nefungujúce tak, ako by mali, čo spôsobuje dýchavičnosť (respiračné zlyhanie)
 • opuch a/alebo tekutina v pľúcach (pľúcny edém)
 • zápal pľúc (intersticiálne ochorenie pľúc)
 • abnormálna röntgenová snímka pľúc (pľúcna infiltrácia)
 • modrofialovo sfarbené, vystúpené, bolestivé rany na končatinách a niekedy aj na tvári a krku spojené s horúčkou (Sweetov syndróm)
 • zápal krvných ciev v koži (dermálna vaskulitída)
 • zhoršenie reumatoidnej artritídy
 • neobvyklá zmena moču
 • bolesť
 • poškodenie pečene spôsobené upchatím malých žíl v pečeni (veno-okluzívne ochorenie)
 • krvácanie z pľúc (pľúcne krvácanie)
 • zmena spôsobu, akým vaše telo reguluje tekutiny vo vašom tele, ktorá môže spôsobiť opuch

u zdravých darcov kmeňových buniek
 • ruptúra sleziny
 • náhla alergická reakcia ohrozujúca život (anafylaktická reakcia)
 • zmeny chemického zloženia krvi
 • krvácanie do pľúc (pľúcne krvácanie)
 • vykašlávanie krvi (hemoptýza)
 • abnormálna röntgenová snímka pľúc (pľúcna infiltrácia)
 • nedostatočná absorpcia kyslíka v pľúcach (hypoxia)
 • zvýšenie hladiny určitých enzýmov v krvi
 • zhoršenie reumatoidnej artritídy

u pacientov so závažnou chronickou neutropéniou
 • nadbytok bielkovín v moči (proteinúria)
 • ruptúra sleziny

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.