FASTUM GEL gel der 1x100 g (tuba Al)

sup> gel a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Fastum® gel
3. Ako používať Fastum® gel
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Fastum® gel
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE FASTUM® GEL A NA ČO SA POUŽÍVA

Protizápalový a protireumatický liek

Fastum® gel je určený na miestnu liečbu bolestivých ochorení kĺbov a svalov reumatického alebo traumatického pôvodu: pomliaždeniny, vyvrtnutia, natiahnutia svalov, stuhnutie šije, bolesti bedrových svalov (lumbago).


2. SKôR ako POužijete FASTUM® GEL

Prečítajte si pozorne pokyny v bode 3 (Ako používať Fastum® gel).

Nepoužívajte Fastum® gel
Fastum® gel nesmú používať pacienti, ktorí sú precitlivení na ketoprofén, aspirín (kyselina acetylsalicylová) alebo na iné protizápalové lieky, takzvané nesteroidové protizápalové lieky, fibráty (lieky znižujúce cholesterol) alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku Fastum gel, pretože precitlivenosť sa môže prejaviť ako kožné a dýchacie poruchy.
Fastum® gel nemajú používať pacienti, ktorým užívanie aspirínu alebo iných nesteroidových protizápalových liekov vyvolalo astmu, rinitídu alebo žihľavku.
· keď máte známu precitlivenosť (alergiu) na ketoprofén, kyselinu tiaprofénovú, fenofibrát, blokátory UV žiarenia alebo parfémy.
· keď sa u Vás vyskytne akákoľvek kožná reakcia, vrátane kožných reakcií po súbežnej aplikácii prípravkov obsahujúcich oktokrylén, ihneď prestaňte používať Fastum® gel (oktokrylén je jedna z pomocných látok viacerých kozmetických a hygienických produktov ako sú šampón, prípravky po holení, sprchové gély, pleťové krémy, rúže na pery, krémy proti starnutiu, odličovače make-upu, vlasové spreje, ktorá pôsobí ako slnečný filter za účelom oddialenia fotodegradácie – poškodenia vplyvom slnka).
· počas liečby a nasledujúce 2 týždne po jej ukončení nevystavujte ošetrované miesta slnečnému žiarenia alebo UV žiareniu zo solária.
Fastum® gel sa nemá aplikovať na otvorené rany, poškodenú kožu, ani v blízkosti očí.

Buďte zvlášť opatrní pri použití Fastum® gelu


Dlhodobé ošetrovanie prípravkami na vonkajšie použitie môže vyvolať precitlivenosť alebo lokálne podráždenie kože.
V takom prípade je potrebné prerušiť liečbu a začať vhodný spôsob liečby príznakov.Vystavenie miest, ktoré boli ošetrené Fastum® gelom slnku (aj nepriamemu) alebo UV žiareniu, môže vyvolať potenciálne závažné kožné reakcie (zvýšená citlivosť na svetlo). Preto je potrebné:
- chrániť ošetrované miesta oblečením počas liečby a dva týždne po jej ukončení, aby sa predišlo akémukoľvek riziku fotosenzitivity (zvýšená citlivosť na svetlo)
- po každej aplikácii Fastum® gelu si dôkladne umyť ruky.
FastumÒ gel sa nemá aplikovať na otvorené rany, poškodenú kožu, ani v blízkosti očí.

Ak sa po použití Fastum® gelu objaví akákoľvek kožná reakcia, liečbu ihneď prerušte.
Miesto, kde ste naniesli gél, neprekrývajte tesným (nepriedušným) obväzom alebo odevom.
Použitie väčšieho množstva môže mať celkové účinky, vrátane precitlivenosti a astmy.
Ďalšie celkové účinky nesteroidových protizápalových liečiv, ako sú poruchy trávenia a funkcie obličiek, závisia od prieniku liečiva kožou a teda od množstva použitého gélu, od veľkosti liečenej plochy, od celistvosti kože, dĺžky liečby a od používania obväzov a nepriedušných odevov.
Fastum® gel sa má používať s opatrnosťou u pacientov s vážnymi poruchami obličiek.

Používanie iných liekov
Nie sú známe žiadne interakcie medzi liekom Fastum® gel a inými liečivami.
Odporúča sa však sledovať krvný obraz pacientov, ktorí sa liečia liekmi na zníženie zrážavosti krvi (napr. warfarín).
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Ketoprofén sa počas tehotenstva a dojčenia nemá používať.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nie je známy vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO POUŽÍVAŤ FASTUM® GEL
Vždy používajte Fastum® gel presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie
Naneste tenkú vrstvu gélu na postihnuté miesto 1 alebo 2 krát denne.
Neprekročte predpísané množstvo.
Ak sa vyskytnú po použití kožné reakcie, poraďte sa s lekárom.
Ak po krátkodobom používaní nenastane očakávané zlepšenie, poraďte sa s lekárom.

Spôsob podávania

Naneste gél a ľahko ho masírujte do pokožky, aby sa uľahčilo jeho vstrebanie.
Po roztretí gélu si dôkladne umyte ruky.

Otvorenie hliníkovej tuby: odskrutkujte uzáver a hrotom na jeho opačnom konci prepichnite hliníkovú membránu.
Použitie tuby s dávkovačom: stlačte niekoľkokrát piest dávkovača alebo spodnú časť tuby, kým sa neobjaví gél. Odporúča sa používať vo vodorovnej polohe.

Ak použijete viac Fastum® gelu ako máte
Vzhľadom na nízke hladiny v plazme po lokálnej aplikácii FastumÒ gelu sa predávkovanie môže vylúčiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.'


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Fastum® gel môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia
u každého.
Rovnako ako u iných liekov na lokálne použitie sa môžu vyskytnúť reakcie na koži.
  • alergické kožné reakcie
  • závažné kožné reakcie pri vystavení slnečnému žiareniu.
  • zriedkavo sa vyskytli prípady závažnejších reakcií ako bulózny alebo flyktenózny ekzém, ktoré sa môžu rozšíriť aj mimo miesta aplikácie alebo môžu byť generalizované (postihujúce celé telo)
Popísané sú lokalizované kožné prejavy, ktoré sa môžu následne rozšíriť aj mimo miesta aplikácie, v zriedkavých prípadoch môžu byť vážne a generalizované: zápalové sčervenanie, pálenie, žihľavka, alergické kožné reakcie, zápal kože (dermatitída), kontaktný ekzém, reakcie z precitlivenosti na slnečné žiarenie, výsev pľuzgierov.
Dodržiavaním usmernení, ktoré sa nachádzajú v tejto písomnej informácii, sa znižuje riziko nežiaducich účinkov.

Nežiaduce účinky sú vo všeobecnosti prechodné. Pokiaľ sa však vyskytnú, odporúča sa poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ FASTUM® GEL

Tento liek nyvyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Fastum® gel po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Fastum® gel obsahuje

-Liečivo: v 1 g gélu sa nachádza 25 mg ketoprofénu (ketoprofenum)
- Ďalšie zložky sú: karbomér 940; etanol 96 %; silica kvetu citrónovníka horkého; levanduľová silica; trolamín; čistená voda.
Ako vyzerá Fastum® gel a obsah balenia
Tuba - 20 g, 30 g, 50 g a 100 g gélu.
Tuba s dávkovačom - 50 g a 100 g gélu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Via Sette Santi 3
50131 Florencia, Taliansko

Ak potrebujete akékoľvek informácie o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2011.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.