ESPEROCT 1500 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x1500 IU + 1x4 ml solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Max. predajná cena:

1154,47 €

Úhrada poisťovne:

915,00 €

Pacient platí:

239,47 €(20,74%)
Ambulantný liek s doplatkom (AS)*
Vývoj cien
ESPEROCT cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: HEM
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 2192D
Registračné číslo EU/1/19/1374/003
Dátum registrácie 20.6.2019
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Novo Nordisk A/S, Dánsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká) (16)
Doba použiteľnosti 30 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B02 Antihemoragiká (hemostatiká)
B02B Vitamín K a iné hemostatiká
B02BD Koagulačné faktory
B02BD02 Koagulačný faktor VIII

Na čo sa ESPEROCT používa?

Esperoct sa používa na liečbu a prevenciu krvácania u ľudí vo veku 12 rokov a starších s hemofíliou A (vrodeným nedostatkom faktora VIII).

U ľudí s hemofíliou A, faktor VIII chýba alebo nefunguje správne. Esperoct nahradí tento nefungujúci alebo chýbajúci faktor VIII a pomáha tvorbe krvných zrazenín v mieste krvácania.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Alergické reakcie (precitlivenosť)
Ak sa objavia závažné a náhle alergické reakcie (anafylaktické reakcie), podávanie injekcie okamžite ukončite. Musíte okamžite vyhľadať lekára alebo lekársku pohotovosť, ak máte niektoré z prejavov alergickej reakcie, ako sú:
 • ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním
 • sipot
 • zvieranie hrudníka
 • sčervenanie a/alebo opuch pier, jazyka, tváre alebo rúk
 • vyrážka, žihľavka, pupence alebo svrbenie
 • bolesť hlavy, nevoľnosť alebo vracanie.

Vznik „inhibítorov FVIII“ (protilátok)
Ak ste predtým absolvovali viac než 150 dní liečby faktorom VIII, môžu sa u vás vytvoriť inhibítory (protilátky) (môže to postihnúť menej ako 1 osobu zo 100). Ak k tomu dôjde, váš liek môže prestať správne účinkovať a môže sa u vás vyskytnúť pretrvávajúce krvácanie. V takom prípade musíte okamžite vyhľadať svojho lekára. Pozri „Vznik „inhibítorov FVIII“ (protilátok)“ v časti 2.

Pri používaní Esperoctu boli pozorované tieto vedľajšie účinky

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
 • kožné reakcie na mieste podania injekcie
 • svrbenie (pruritus)
 • začervenanie kože (erytém)
 • vyrážka.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • alergické reakcie (precitlivenosť). Tieto vedľajšie účinky sa môžu stať závažnými a mohli by byť život ohrozujúce, viac informácií sa nachádza vyššie v časti „Alergické reakcie (precitlivenosť)“
 • inhibítory (protilátky) faktora VIII u pacientov predtým liečených faktorom VIII.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.