ESCITIL 10 MG tbl flm 30x1x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 76994
Registračné číslo 30/0383/09-S
Dátum registrácie 25.6.2009
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu EGIS Pharmaceuticals Ltd., Maďarsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antidepresíva (30)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N06 Psychoanaleptiká
N06A Antidepresíva
N06AB Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
N06AB10 Escitalopram

Na čo sa ESCITIL používa?

Escitil sa používa na liečbu depresie (veľké depresívne epizódy) a úzkostných porúch (ako sú panická porucha s agorafóbiou alebo bez agorafóbie /agorafóbia je strach byť sám na miestach, kde nie je dostupná pomoc/, sociálna úzkostná porucha, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantno-kompulzívna porucha).
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Príležitostne: tlak v žalúdku, nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, vetry, mäkká stolica alebo hnačky, ktoré sú väčšinou ľahkého charakteru a často počas/po ukončení liečby rýchlo slabnú, pseudomembranózna enterokolitída (ťažké, pretrvávajúce, niekedy krvavo-hlienovité hnačky a kŕčovité bolesti brucha počas liečby a po nej) - treba okamžite prerušiť liečbu a začať vhodnú liečbu (napr. vankomycínom perorálne
4x 250 mg denne; lieky inhibujúce peristaltiku sú kontraindikované). Občas: alergické reakcie vo forme kožných vyrážok a svrbenia, urtikárie, veľmi zriedkavo opuchy (Quinkeho behavý edém, opuchy kĺbov) a horúčky vyvolané liekom. Výnimočne: anafylaktický šok. Veľmi zriedkavo: poruchy srdcového rytmu, napr. ventrikulárna tachykardia. Zriedkavo: tinitus, dočasná strata sluchu, príp. hluchota. Tieto poruchy závisia od koncentrácie a po infúziách erytromycínu alebo pri vysokých dávkach (4 g erytromycínu/deň a viac) sa vyskytujú skôr u pacientov so silne obmedzenou funkciou obličiek a/alebo pečene. Dlhodobé a opakované užívanie erytromycínu môže viesť k vytvoreniu povrchovej infekcie alebo kolónií s rezistentnými choroboplodnými zárodkami alebo kvasinkami.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ESCITIL 10 MG tbl flm 7x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 10x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 14x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 15x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 20x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 1,46
ESCITIL 10 MG tbl flm 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 49x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 50x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 56x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 2,62
ESCITIL 10 MG tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 84x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 90x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 98x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 100x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 200x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 500x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 49x1x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 100x1x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 7x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 10x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 14x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 15x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 20x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 28x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 30x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 49x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 50x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 56x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,00
ESCITIL 15 MG tbl flm 60x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 84x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 90x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 98x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 100x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 200x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 500x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 30x1x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 49x1x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 100x1x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 7x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 10x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 14x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 15x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 20x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 28x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,00
ESCITIL 20 MG tbl flm 30x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 49x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 50x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 56x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 60x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 84x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 90x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 98x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 100x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 200x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 500x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 30x1x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 49x1x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 100x1x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 7x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 14x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 10x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 15x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 20x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 28x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 30x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 49x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 50x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 56x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 60x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 84x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 90x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 98x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 100x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 200x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 500x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 30x1x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 49x1x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 100x1x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.