ECOBEC 250 µG EASI-BREATHE aer ora 200x250 µg/1 dávka (obal Al tlak.+aplik.)

SPC
athe
- keď ste alergický (precitlivený) na beklometazóndipropionát alebo na niektorú z pomocných látok tohto lieku.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Ecobecu Easi-Breathe
- keď trpíte tuberkulózou pľúc alebo keď ste prekonali toto ochorenie,
- keď ste tehotná alebo keď v krátkej dobe plánujete otehotnieť,
- keď ste dojčiaca matka.

Ak sa u Vás počas používania tohto lieku vyskytne vyššie uvedené ochorenie alebo stav, prosím, informujte o tom svojho lekára.
Ecobec 250 μg Easi-Breathe nie je určený na použitie u detí.

Používanie iných liekov
Nie sú známe žiadne interakcie spojené s používaním Ecobecu Easi-Breathe.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Ak počas liečby Ecobecom Easi-Breathe otehotniete, čo najskôr o tom informujte svojho lekára.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Ecobec Easi-Breathe nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.


3. ako používať ECOBEC EASI-BREATHE

Vždy používajte Ecobec Easi-Breathe presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

ECOBEC 100 mg Easi-Breathe:
Deti vo veku od 2 do 12 rokov zvyčajne inhalujú 1 dávku 2‑krát až 4‑krát denne (so štvorhodinovým časovým odstupom).
Dospelí a deti staršie ako 12 rokov zvyčajne inhalujú 1 dávku 3‑krát až 4‑krát denne, alebo 2 dávky dvakrát denne.

ECOBEC 250 mg Easi-Breathe:
Dospelí zvyčajne inhalujú 2 dávky dvakrát denne alebo 1 dávku 4‑krát denne (so štvorhodinovým časovým odstupom).

Tento liek musíte používať pravidelne a musíte dodržiavať dávky, ktoré Vám odporučil Váš lekár.

Neprerušte liečbu bez toho, že by ste sa o tom poradili so svojím lekárom, dokonca ani vtedy, ak sa budete cítiť lepšie.

Ak sa domnievate, že účinok Ecobecu Easi-Breathe je príliš silný alebo príliš slabý, informujte o tom svojho lekára.

Ecobec Easi-Breathe je určený na dlhodobú liečbu a nie na liečbu akútneho záchvatu dýchavičnosti. Pri liečbe týmto liekom sú potrebné pravidelné lekárske kontroly. Ak používate kortikoidy, ktorých účinok sa prejavuje na celom tele (systémové kortikoidy), je potrebné, aby ste o tom informovali svojho lekára, ktorý rozhodne o Vašej ďalšej liečbe.

Ak ste začali používať Ecobec Easi-Breathe namiesto systémových kortikoidov, vždy musíte so sebou nosiť špeciálnu kartu.

Po prerušení liečby systémovými kortikoidmi a následnom prechode na liečbu Ecobecom Easi-Breathe sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti (alergická nádcha, ekzém) alebo celkové príznaky (únava, bolesť kĺbov, celková slabosť). Ak sa u Vás vyskytnú niektoré z týchto ťažkostí, vždy o tom informujte svojho lekára.

Návod na používanie inhalátora

Dôležité
Skôr ako použijete Váš inhalátor, pozorne si, prosím, prečítajte túto písomnú informáciu pre používateľov a postupujte podľa návodu. Ak si nie ste istý ako alebo kedy používať Váš inhalátor, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
Neprestaňte používať Váš inhalátor, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár. Ak Vám Váš lekár odporučí, aby ste prestali používať Váš inhalátor, vráťte všetky inhalátory, ktoré Vám zostali, Vášmu lekárnikovi.

Ecobec Easi-Breathe môže byť dodávaný spolu s malým predlžovacím nadstavcom. Tento predlžovací nadstavec môžete používať spolu s Ecobecom Easi-Breathe na zmiernenie niektorých vedľajších účinkov ako sú bolesť v hrdle alebo zachrípnutie, ktoré sú spôsobené usadením veľkých kvapiek lieku v zadnej časti hrdla. Predlžovací nadstavec nemá významný vplyv na množstvo lieku, ktoré sa dostane do Vašich pľúc.

používanie inhalátora bez predlžovacieho nadstavca (A)

Ecobec Easi-Breathe je vytvorený tak, aby ho bolo možné ľahko používať. Je to dychom aktivovaný inhalátor. To znamená, že uvoľní dávku iba vtedy, keď sa nadýchnete.

Dôležité

Skôr ako použijete Váš inhalátor, pozorne si, prosím, prečítajte túto písomnú informáciu pre používateľov a postupujte podľa návodu. Pri nižšie uvedených krokoch 3 a 4 sa neponáhľajte. Je dôležité, aby ste začali vdychovať tak pomaly, ako sa len dá, tesne pred použitím Vášho inhalátora. Precvičujte si to pred zrkadlom pri niekoľkých prvých použitiach. Ak uvidíte nad inhalátorom alebo po stranách úst vychádzať „aerosól“, musíte znovu začať od kroku 2.

Otvorenie

Inhalátor otvoríte tak, že odklopíte kryt, ktorý je nasadený cez náustok.


Closed - Zatvorený
Open - Otvorený
Air Holes - Vzduchové otvory
Top - Horná časť
Cap - Kryt

Pri prvom použití inhalátora a tiež ak ste inhalátor nepoužívali dlhší čas, skontrolujte, či funguje. Inhalátor skontrolujete tak, že z neho odskrutkujete hornú časť, aby ste videli kovovú nádobku, ktorá je vo vnútri.
Odklopte kryt, potraste inhalátorom a vystreknite aerosól stlačením nádobky prstom alebo palcom.
Zaklopte kryt a nasaďte späť hornú časť.

1. Pred použitím inhalátorom silno potraste.2. Držte inhalátor kolmo a otvorte ho tak, že odklopíte kryt, ktorý je nasadený cez náustok.3. Normálne vydýchnite čo najviac ako je to možné bez námahy. Potom vložte náustok pevne medzi pery. Držte inhalátor kolmo a uistite sa, že rukou neupchávate vzduchové otvory. Nadychujte sa pomaly a hlboko cez náustok. Neprestaňte sa nadychovať, keď inhalátor
vstrekne dávku do úst. Pokračujte až dovtedy, kým neurobíte hlboký nádych.4. Vyberte inhalátor z úst a zadržte dych na 10 sekúnd alebo čo najdlhšie ako je to možné bez námahy. Pomaly vydýchnite.5. Po použití držte inhalátor kolmo a ihneď zaklopte kryt.

6. Ak potrebujete užiť viac ako jednu inhaláciu, zaklopte kryt, pred užitím ďalšej inhalácie počkajte aspoň jednu minútu a potom zopakujte postup od kroku 1.
7. Po každej inhalácii si ústa dôkladne vypláchnite vodou, vykloktajte a vypľujte ju. Pomôže Vám to zabrániť vzniku aft (biele škvrny v ústach a hrdle spôsobené kvasinkami).
8. Je veľmi dôležité, aby ste inhalátor udržiavali čistý, hlavne oblasť náustka, aby sa zabránilo hromadeniu usadenín z aerosólu. Odporúča sa umyť ho jedenkrát týždenne.

Ak inhalátor nebude riadne fungovať, čo je nepravdepodobné, môžete odskrutkovať hornú časť inhalátora a stlačiť nádobku ručne.

používanie inhalátora s predlžovacím nadstavcom (B)

Ecobec Easi-Breathe je vytvorený tak, aby ho bolo možné ľahko používať. Je to dychom aktivovaný inhalátor. To znamená, že uvoľní dávku iba vtedy, keď sa nadýchnete.

Dôležité

Pri nižšie uvedených krokoch 3 a 4 sa neponáhľajte. Je dôležité, aby ste začali vdychovať tak pomaly, ako sa len dá, tesne pred použitím Vášho inhalátora. Precvičujte si to pred zrkadlom pri niekoľkých prvých použitiach. Ak uvidíte nad inhalátorom alebo po stranách úst vychádzať „aerosól“, musíte znovu začať od kroku 2.

Closed - Zatvorený
Open - Otvorený
Air Holes - Vzduchové otvory
Top - Horná časť
Cap - Kryt

Pri prvom použití inhalátora a tiež ak ste inhalátor nepoužívali dlhší čas, skontrolujte, či funguje. Inhalátor skontrolujete tak, že z neho odskrutkujete hornú časť, aby ste videli kovovú nádobku, ktorá je vo vnútri.

Odklopte kryt, potraste inhalátorom a vystreknite aerosól stlačením nádobky prstom alebo palcom.

Zaklopte kryt a nasaďte späť hornú časť.

1. Pred použitím inhalátorom silno potraste.2. Potom držte inhalátor kolmo a otvorte ho tak, že odklopíte kryt, ktorý je nasadený cez náustok a nasaďte predlžovací nadstavec pevne na náustok inhalátora.
3. Normálne vydýchnite čo najviac ako je to možné bez námahy. Vložte náustok predlžovacieho nadstavca medzi pery. Držte inhalátor kolmo a uistite sa, že rukou neupchávate vzduchové otvory. Nadychujte sa pomaly a hlboko cez predlžovací nadstavec. Neprestaňte sa nadychovať, keď inhalátor vstrekne dávku do úst. Pokračujte až dovtedy, kým neurobíte hlboký nádych.4. Vyberte inhalátor a predlžovací nadstavec z úst a zadržte dych na 10 sekúnd alebo čo najdlhšie ako je to možné bez námahy. Pomaly vydýchnite.5. Po použití držte inhalátor kolmo, zložte predlžovací nadstavec a zaklopte kryt.

6. Ak potrebujete užiť viac ako jednu inhaláciu, pred užitím ďalšej inhalácie počkajte aspoň jednu minútu a potom zopakujte vyššie uvedený postup od kroku 1.

7. Po každej inhalácii si ústa dôkladne vypláchnite vodou, vykloktajte a vypľujte ju. Pomôže Vám to zabrániť vzniku aft (biele škvrny v ústach a hrdle spôsobené kvasinkami).

8. Je veľmi dôležité, aby ste inhalátor a predlžovací nadstavec udržiavali čistý, hlavne oblasť náustka, aby sa zabránilo hromadeniu usadenín z aerosólu. Odporúča sa umyť ho jedenkrát týždenne.

Ak inhalátor nebude riadne fungovať, čo je nepravdepodobné, môžete odskrutkovať hornú časť inhalátora a stlačiť nádobku ručne.

čistenie inhalátora


Inhalátor musíte udržiavať čistý, hlavne náustok. Týmto zabránite hromadeniu usadenín z aerosólu.
čistite inhalátor aspoň jedenkrát týždenne.

A. Odskrutkujte hornú časť inhalátora. Táto horná časť musí byť vždy suchá.B. Vyberte kovovú nádobku. Nedávajte kovovú nádobku do vody.C. Prepláchnite základnú časť inhalátora teplou vodou a vysušte ju (nechajte ju vyschnúť cez noc, ak je to možné). Nepoužívajte veľmi horúcu vodu.D. Vložte kovovú nádobku späť do inhalátora a zaklopte kryt. Naskrutkujte hornú časť inhalátora späť na jeho základnú časť. Neumývajte hornú časť inhalátora. Nepoužívajte žiadne ohrievacie teleso na vysušenie základnej časti inhalátora.'Text Box: Ak náustok nenecháte riadne vyschnúť, spôsobí to upchatie inhalátora.

Ak potrebujete použiť inhalátor skôr, ako je suchý, straste všetku vodu z dolnej časti inhalátora a vložte späť kovovú nádobku. Skontrolujte, či inhalátor funguje streknutím dvakrát do vzduchu tak, ako je to vyššie opísané. Odskrutkujte hornú aj dolnú časť inhalátora a užite Vašu zvyčajnú dávku. Po užití Vašej zvyčajne dávky znovu umyte a vysušte inhalátor tak, ako je to vyššie opísané.

Ak použijete viac Ecobecu Easi-Breathe ako máte
Je dôležité aby ste užili dávku tak, ako je uvedené na obale alebo podľa pokynov Vášho lekára.
Nezvyšujte alebo znižujte dávku bez porady s lekárom.
Ak občas použijete vyššie množstvo lieku, nemusíte sa obávať výskytu nežiaducich účinkov. Ak však pravidelne používate vyššie dávky lieku, čo najskôr o tom informujte svojho lekára.

Ak zabudnete použiť Ecobec Easi-Breathe
Ak zabudnete použiť dávku, použite ju/aplikujte si ju len čo si na to spomeniete. Potom pokračujte v pôvodnej schéme používania/aplikovania lieku.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


4. možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, Ecobec Easi-Breathemôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Najčastejšie vedľajšie účinky zahŕňajú kandidózu (hubové ochorenie spôsobené kvasinkami) vyskytujúcu sa v ústnej dutine alebo v hrdle, pocit pálenia v ústnej dutine, zachrípnutie a kašeľ. Po každej inhalácii si ústa dôkladne vypláchnite vodou, vykloktajte a vodu vypľujte. Týmto znížite pravdepodobnosť napadnutia ústnej dutiny kvasinkami. Ak sa u Vás vyskytne niektorý z týchto vedľajších účinkov, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom, ale neprerušte liečbu, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár.

Menej často pozorované vedľajšie účinky sú alergické reakcie, napríklad náhla dýchavičnosť alebo pocit tlaku na hrudníku, svrbenie, opuch očných viečok, tváre, pier alebo krku, uzlíkové kožné vyrážky alebo žihľavka po celom tele. Ak sa u Vás krátko po aplikácii lieku vyskytne niektorý z alergických príznakov, prerušte používanie lieku a okamžite sa poraďte s lekárom.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa u niektorých pacientov môže vyskytnúť depresia, pocit úzkosti, nespavosť alebo poruchy správania zahŕňajúce podráždenie (hlavne u detí). Ak sa u Vás vyskytne niektorý z uvedených účinkov, informujte o tom svojho lekára.

Ak sa po aplikácii lieku Vaše dýchanie alebo dýchavičnosť náhle zhorší, prerušte liečbu a okamžite sa poraďte s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Môžu sa vyskytnúť systémové účinky inhalačných kortikosteroidov, hlavne pri dlhodobom užívaní vysokých dávok. Tieto môžu zahŕňať:
· útlm funkcie nadobličiek,
· spomalenie rastu u detí a mladistvých,
· zníženie hustoty kostných minerálov,
· kataraktu (sivý zákal),
· glaukóm (zelený zákal).

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
· Zachrípnutie, podráždenie hrdla
· Paradoxný bronchospazmus

Infekcie a nákazy:
· Kandidóza v ústach a hltane

Psychiatrické poruchy a ochorenia:
· Úzkosť, poruchy spánku, depresie, nepokoj, nervozita, prehnaná nabudenosť, poruchy správania zahŕňajúce hyperaktivitu a podráždenosť. Je pravdepodobné, že sa tieto účinky budú častejšie vyskytovať u detí.
 

Reakcie z precitlivenosti zahŕňajú:

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
· Vyrážka, žihľavka, svrbenie a erytém (začervenanie kože), opuch pier a tváre

Ochorenia oka:
· Opuch oka

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
· Opuch hrdla


5. ako uchovávať ECOBEC EASI-BREATHE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom.
Aerosól! Nádobka je pod stálym tlakom. Nezahadzujte ju do ohňa ani ju nelikvidujte silou, dokonca ani po spotrebovaní všetkého lieku. Zabráňte kontaktu s očami.
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
6. ďalšie informácie

Čo Ecobec Easi-Breathe obsahuje
- Účinná zložka je beklometazóndipropionát 100 µg (Ecobec Easi-Breathe 100 µg) 250 μg (Ecobec Easi-Breathe 250 μg ) v jednej dávke.
- Pomocné látky sú bezvodý etanol a norflurán.

Ako vyzerá Ecobec Easi-Breathe a obsah balenia
Popis lieku: číry roztok.
Tlaková nádobka s dávkovacím ventilom obsahujúca 200 dávok.
Súčasťou balenia môže byť predlžovací nádstavec.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava, Komárov
Česká republika

Výrobca:
NORTON Waterford (IVAX Pharmaceuticals Ireland), Waterford. Írsko

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
747 70 Opava, Komárov
Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v novembri 2011.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.