CUPRYMINA 925 MBQ/ML RÁDIOFARMACEUTICKÝ PREKURZOR, ROZTOK pra ras 1x1ml/925 MBq - 3ml/2770 MBq (liek.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 2554A
Registračné číslo EU/1/12/784/001
Dátum registrácie 23.8.2012
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu A.C.O.M. -ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA -S.R., Taliansko
Účinné látky
Indikačná skupina Vária I (87)
Doba použiteľnosti 24 hod.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
Z zatiaľ nepriradený

Na čo sa CUPRYMINA používa?

Liek Cuprymina nie je liek a nie je určený na samostatné používanie.

Liek Cuprymina je druh lieku, ktorý sa nazýva rádiofarmaceutický prekurzor. Obsahuje liečivo chlorid meďnatý (64Cu). Meď 64Cu je rádioaktívna forma chemickej látky medi, ktorá emituje žiarenie potrebné na určité procedúry, ktoré vám môžu byť poskytované.

Liek Cuprymina sa používa na rádioaktívne označovanie, ide o metódu, pri ktorej sa látka označuje (rádioaktívne) rádioaktívnou zlúčeninou. Liek Cuprymina sa používa na označovanie určitých liekov, ktoré boli vyvinuté osobitne na použitie s liečivom chlorid meďnatý (64Cu). Tieto lieky fungujú ako nosiče, ktoré prenesú rádioaktivitu na potrebné miesta. Môžu to byť látky, ktoré sú určené na rozpoznávanie určitého typu bunky v tele vrátane nádorových buniek.

Používanie liekov označených meďou 64Cu zahŕňa vystavenie malým množstvám rádioaktivity. Váš lekár a lekár so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny usúdili, že klinické prínosy, ktoré získate procedúrou s použitím rádiofarmaka, prevažujú riziko z ožiarenia.

Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov lieku, ktorý má byť rádioaktívne označený liekom Cuprymina.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Po podaní lieku rádioaktívne označeného liekom Cuprymina sa bude uvoľňovať určité množstvo ionizujúceho žiarenia (rádioaktivity), ktoré môže viesť k určitému riziku rakoviny a vzniku dedičných chýb. Vo všetkých prípadoch majú byť riziká spojené s ožiarením nižšie než riziká samotného ochorenia.

Viac informácií sa nachádza v písomnej informácii pre používateľov konkrétneho lieku, ktorý má byť rádioaktívne označený.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára so špecializáciou v odbore nukleárnej medicíny. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.