CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x500 mg (blis.PP/Al)

SPC
Užívať v rovnakom čase Nepodávať mladistvým do 18r. Liek je určeny dospelým a deťom Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

2,60 €

Úhrada poisťovne:

1,32 €

Pacient platí:

1,28 €(49,23%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
CIPROFLOXACIN SANDOZ cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 99946
Registračné číslo 42/0213/06-S
Dátum registrácie 17.5.2006
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Účinné látky
Indikačná skupina Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík) (42)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01 Antibakteriálne látky pre systémovú aplikáciu
J01M Chinolóny
J01MA Fluórchinolóny
J01MA02 Ciprofloxacín

Na čo sa CIPROFLOXACIN SANDOZ používa?

Ciprofloxacín Sandoz je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny fluorochinolónov.

Dospelí
Ciprofloxacín Sandoz sa používa na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií:
 • infekcie dýchacieho traktu,
 • dlhotrvajúce alebo opakujúce sa ušné infekcie alebo infekcie nosových dutín,
 • infekcie močového traktu,
 • infekcie semenníkov,
 • infekcie ženských pohlavných orgánov,
 • infekcie tráviaceho traktu a vnútrobrušné infekcie,
 • infekcie kože a mäkkých tkanív,
 • infekcie kostí a kĺbov,
 • liečba infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia),
 • prevencia infekcií u pacientov s veľmi nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia),
 • prevencia infekcií vyvolaných baktériou Neisseria meningitidis,
 • pri vdýchnutí antraxu.

Ak máte závažnú infekciu alebo takú, ktorá je spôsobená viac ako jedným druhom baktérie, k Ciprofloxacínu Sandoz vám môže byť podaná doplňujúca antibiotická liečba.

Deti a mladiství
Ciprofloxacín Sandoz sa u detí a dospievajúcich používa pod osobitným lekárskym dohľadom pri liečbe nasledujúcich bakteriálnych infekcií:
 • infekcie pľúc a priedušiek u detí a dospievajúcich s cystickou fibrózou,
 • zložité infekcie močového traktu, vrátane infekcií, ktoré postihujú obličky (pyelonefritída),
 • vdýchnutie antraxu.

Ciprofloxacín Sandoz sa môže tiež použiť na liečbu iných špecifických závažných infekcií u detí a dospievajúcich, ak ich lekár rozhodne, že je to potrebné.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

asté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
 • nutkanie na vracanie, hnačka
 • bolesť kĺbov u detí

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • hubové superinfekcie
 • vysoká hladina eozinofylov, typ bielych krviniek
 • strata chuti do jedla (anorexia)
 • zvýšená aktivita alebo nepokoj
 • bolesť hlavy, závraty, problémy so spánkom, poruchy chuti
 • vracanie, bolesť brucha, problémy s trávením ako žalúdočná nervozita (zlé trávenie/pálenie záhy) alebo plynatosť
 • zvýšené hladiny niektorých zložiek v krvi (transamináz a/alebo bilirubínu)
 • vyrážka, svrbenie alebo žihľavka
 • bolesť kĺbov u dospelých
 • slabá funkcia obličiek
 • bolesti svalov alebo kostí, pocit nepohodlia (astémia) alebo horúčka
 • zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi (určitá zložka krvi)

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • zápal čriev (kolitída) spojený s použitím antibiotík (vo veľmi zriedkavých prípadoch môže byť smrteľný) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
 • zmeny krvného obrazu (leukopénia, leukocytóza, neutropénia, anémia) zvýšené alebo znížené hladiny faktorov krvného zrážania (trombocytov)
 • alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti), opuch (edém) alebo náhly opuch kože a slizničných membrán (angioedém)
 • zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia)
 • zmätenosť, dezorientácia, stavy úzkosti, nočné mory, depresia alebo halucinácie
 • pichanie (mravčenie), nezvyčajné vnímanie zmyslových vnemov, znížená kožná vnímavosť, tras, záchvaty (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia) alebo závrat
 • problémy s očami, akými sú dvojité videnie
 • hučanie v ušiach, strata sluchu, porucha sluchu
 • zrýchlená činnosť srdca (tachykardia)
 • rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia), nízky tlak krvi alebo mdloby
 • sťažené dýchanie vrátane astmatických príznakov
 • poruchy pečene, žltačka (cholestatický ikterus), hepatitída
 • precitlivenosť na svetlo (fotosenzitivita) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
 • bolesť svalov, zápal kĺbov, zvýšené svalové napätie alebo kŕč
 • zlyhanie obličiek, krv alebo kryštály v moči (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), zápal močového traktu
 • zadržiavanie tekutín alebo nadmerné potenie
 • zvýšené hladiny enzýmu amyláza

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • špecifický typ zníženia počtu červených krviniek (hemolytická anémia), nebezpečný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia), ktorý môže byť smrteľný, znížená funkcia kostnej drene, ktorá môže byť tiež smrteľná (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
 • závažné alergické reakcie (anafylaktická reakcia alebo anafylactický šok, ktorý môže byť smrteľný – sérová choroba) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
 • duševné poruchy (psychotické reakcie) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
 • migréna, poruchy koordinácie (rovnováhy), neistá chôdza (poruchy chôdze), poruchy čuchového vnímania (poruchy čuchu), tlak v mozgu (intrakraniálny tlak)
 • porucha farebného videnia
 • zápal steny krvných ciev (vaskulitída)
 • pankreatitída (zápal pankreasu)
 • odumretie pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedka vedúce k zlyhaniu pečene, ktoré je život ohrozujúce
 • malé bodkovité kožné krvácanie (petechie), rôzne kožné vyrážky (napríklad možný smrteľný Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza)
 • svalová slabosť, zápal šľachy, natrhnutie šľachy – najmä dlhých šliach zadnej časti členku (Achillova šľacha) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), zhoršenie príznakov ťažkej myasténie (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)

Neznáma frekvencia výskytu, na základe dostupných údajov
 • problémy spojené s nervovým systémom ako bolesť, pálenie, pichanie, otupenosť a/alebo slabosť končatín
 • nezvyčajne rýchly srdcový rytmus, život ohrozujúci nepravidelný srdcový rytmus, zmeny srdcového rytmu (nazývané „predĺženie QT intervalu“, viditeľné na EKG snímku ako elektrické záznamy srdca)
 • vriedkovitá kožná vyrážka (nazývaná „akútna generalizovaná exantematózna pustulóza“)
 • nezvyčajné hladiny zrážacieho faktora (INR) u pacientov užívajúcich lieky na zriedenie krvi (pozri časť 2: Iné lieky a Ciprofloxacín Sandoz)

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 16x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50(10x5)x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x500 mg (blis.PVC/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/Al ) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 160x500 mg (blis.PVC/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 16x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x500 mg (blis.PP/Al) Rp 2,82
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50(10x5)x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x500 mg (blis.PP/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg (blis.PP/Al ) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x500 mg (bli.PP/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 160x500 mg (bli.PP/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 3x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 3x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 6x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 6x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg (blis.PP/Al nem. bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 8x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 8x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.