BRUFEDOL RAPID 400 MG tbl flm 24x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

4,86 €
Kde kúpiť
Lieky24 7,42 €
na sklade
Do obchodu
Vývoj cien
BRUFEDOL RAPID cena
Kód 7087A
Registračné číslo 29/0364/13-S
Dátum registrácie 25.9.2013
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj voľnopredajný (Vp)
Zastúpenie výrobcu Viatris Limited, Írsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antireumatiká. Antiflogistiká. Antiuratikáriá (29)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
M MUSKULOSKELETÁLNY SYSTÉM
M01 Antiflogistiká a antireumatiká
M01A Nesteroidové protizápalové a protireumatické lieky
M01AE Deriváty kyseliny propiónovej
M01AE01 Ibuprofén

Na čo sa BRUFEDOL RAPID používa?

Brufedol Rapid obsahuje liečivo ibuprofen. Patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID). NSAID poskytujú zmiernenie bolesti tým, že menia odozvu tela na bolesť a vysokú tepotu.

Brufedol Rapid sa používa na symptomatickú liečbu miernej až stredne silnej bolesti, napríklad bolesť hlavy, akútna migréna s aurou alebo bez aury, bolesť zubov, menštruačné bolesti a horúčka a bolesť ako dôsledok nachladnutia.

Brufedol Rapid sa taktiež používa na symptomatickú liečbu bolesti a zápalu spojených s ochoreniami kĺbov (napr. reumatoidná artritída), degeneratívnymi ochoreniami kĺbov (napr. osteoartritída) a pri bolestivých opuchoch a zápaloch po poranení mäkkých tkanív.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Vedľajšie účinky sa môžu znížiť, ak užívate najnižšiu dávku čo najkratšiu dobu potrebnú na zmiernenie príznakov. Starší ľudia sú počas užívania tohto lieku vystavení zvýšenému riziku rozvoja komplikácií, ktoré sú spojené s vedľajšími účinkami.

Lieky ako Brufedol Rapid sa môžu spájať s mierne zvýšeným rizikom srdcového infarktu („infarkt myokardu“) alebo mŕtvice.

Niektoré z doleuvedených vedľajších účinkov sú menej časté, ak je najvyššia denná dávka 1 200 mg v porovnaní s liečbou reumatických pacientov vysokými dávkami.

Ak si myslíte, že máte ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov alebo príznakov, prestaňte užívať tento liek a vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc:
 • žalúdočné a črevné vredy, niekedy spojené s krvácaním a prederavením, vracanie krvi alebo čierna dechtová stolica (časté: môže postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)
 • ochorenie obličiek s krvou v moči, ktoré môže byť spojené so zlyhaním obličiek (menej časté: môže postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)
 • závažné alergické reakcie (veľmi zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí), ako sú:
 • ťažkosti s dýchaním alebo neobjasnený sipot
 • závrat alebo zrýchlený tlkot srdca
 • pokles krvného tlaku, vedúci až k šoku
 • opuchnutie tváre, jazyka alebo hrdla
 • potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky so závažnými pľuzgiermi a krvácaním z pier, očí, úst, nosa a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm) alebo závažné kožné reakcie, začínajúce bolestivými začervenanými oblasťami, následne s veľkými pľuzgiermi a končiace odlupovaním sa vrstiev kože. Toto je sprevádzané horúčkou a zimnicou, bolesťou svalov a všeobecne pocitom nepohody (toxická epidermálna nekrolýza) (veľmi zriedkavé: môže postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
 • vážne kožné ťažkosti, postihujúce ústa a iné časti tela, príznaky zahŕňajú: červené často svrbivé fľaky, podobné vyrážke alebo osýpkam, ktoré začínajú na končatinách a niekedy sú aj na tvári a zvyšku tela. Fľaky sa môžu stať pľuzgierovými alebo sa vyvinú do podoby vystúpených, červených škvŕn so svetlým stredom. Postihnutí môžu mať horúčku, bolesť hrdla, bolesť hlavy a/alebo hnačku (veľmi zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 z 10 00 ľudí)
 • závažné odlupovanie alebo šúpanie kože (veľmi zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu) so silnou bolesťou v hornej časti brucha, často spolu so žalúdočnou nevoľnosťou a vracaním (veľmi zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
 • žalúdočná nevoľnosť, vracanie, strata chuti do jedla, všeobecný pocit nepohody, horúčka, svrbenie, žltnutie kože a očí, svetlo sfarbená stolica, tmavo sfarbený moč, čo môžu byť príznaky žltačky (hepatitídy) alebo zlyhania pečene (veľmi zriedkavé: môže postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
 • ochorenie srdca s dýchavičnosťou a opuchom chodidiel alebo nôh ako dôsledok zadržiavania tekutín (zlyhanie srdca) (veľmi zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
 • aseptická meningitída (infekcia v okolí mozgu alebo miechy, príznaky zahrňujú horúčku, žalúdočnú nevoľnosť, vracanie, bolesť hlavy, stuhnutý krk a vysoká citlivosť na jasné svetlo a zastretý duševný stav bez úplného kontaktu s prostredím) (veľmi zriedkavé: môžu postihnúť až 1 z 10 000 ľudí)
 • srdcový infarkt („infarkt myokardu“, veľmi zriedkavé: môže postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí) alebo mŕtvica (neznáme: častosť nie je možné odhadnúť z dostupných údajov)
 • závažné poškodenie obličiek (papilárna nekróza), predovšetkým počas dlhodobého užívania (zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí)
 • zhoršenie zápalov spôsobených infekciou (napr. vznik syndrómu nekrotickej fasciitídy) predovšetkým pri užívaní ďalších NSAID (veľmi zriedkavé: môžu postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)

Prestaňte užívať liek a oznámte vášmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú:
Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)
 • tráviace ťažkosti alebo pálenie záhy
 • bolesť brucha (bolesti v žalúdku) alebo iný neobvyklý pocit v žalúdku
Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)
 • poruchy videnia

Povedzte vášmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov:

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)
 • žalúdočná nevoľnosť, „vetry", hnačka, zápcha, vracanie

Časté (môžu postihnúť menej ako 1 z 10 ľudí)
 • bolesť hlavy, ospalosť, závrat, pocit točenia okolia, vyčerpanosť, rozrušenie, neschopnosť zaspať, podráždenosť
 • žalúdočné a črevné vredy, niekedy spojené s krvácaním a prederavením; skrytá strata krvi, ktorá môže viesť k zníženému počtu červených krviniek (príznaky sú únava, bolesť hlavy, dýchavičnosť počas fyzickej aktivity, závrat a bledosť), čierna asfaltovo sfarbená stolica, vracanie krvi, vredy v ústach a opary, zápal hrubého čreva (príznaky zahrňujú hnačku, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesť brucha, horúčku), zhoršenie zápalového ochorenia čriev, zápal črevnej steny

Menej časté (môžu postihnúť menej ako 1 zo 100 ľudí)
 • žihľavka, svrbenie, nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny na koži, kožná vyrážka, astmatické záchvaty (niekedy spojené s nízkym krvným tlakom)
 • nádcha alebo upchatý nos, kýchanie, tlak alebo bolesť na tvári, sťažené dýchanie
 • zápal žalúdka (príznaky sú bolesť, žalúdočná nevoľnosť, vracanie, vracanie krvi, krv v stolici)
 • zvýšená citlivosť pokožky na slnko
 • opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, ktoré môže viesť k problémom s prehĺtaním alebo dýchaním, niekedy spojené s vysokým krvným tlakom
 • zadržiavanie tekutín v tkanivách tela, obzvlášť u pacientov s vysokým krvným tlakom alebo s problémami s obličkami

Zriedkavé (môžu postihnúť menej ako 1 z 1 000 ľudí)
 • ochorenie postihujúce kožu, kĺby a obličky (syndróm lupus erythematosus)
 • depresia, zmätenosť, halucinácie, duševné ochorenie s čudnými alebo znepokojivými myšlienkami alebo náladami
 • bzukot, sykot, pískanie, zvonenie alebo iný trvalý zvuk v ušiach
 • zvýšené hladiny dusíka močoviny v krvi, sérových aminotransferáz a alkalickej fosfatázy, pokles hemoglobínu a hodnôt hematokritu (pomer medzi objemom krviniek a objemom krvi), spomalené zhlukovania krvných doštičiek, predĺženie času krvácania, pokles hladiny sérového vápnika, nárast sérovej hladiny kyseliny močovej, všetky účinky boli pozorované z krvných vyšetrení
 • strata videnia

Veľmi zriedkavé (môže postihnúť menej ako 1 z 10 000 ľudí)
 • rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca (palpitácie)
 • zadržiavanie tekutín v tkanivách tela
 • vysoký krvný tlak
 • zápal tráviacej trubice, zúženie čriev
 • ochorenie pečene, poškodenie pečene (obzvlášť pri dlhodobom užívaní), zlyhanie pečene, žltnutie kože a/alebo očí, tiež nazývané žltačka
 • nezvyčajná strata vlasov alebo rednutie
 • ak máte ovčie kiahne, môžu sa vyskytnúť závažné infekcie kože s komplikáciami mäkkých tkanív
 • poruchy menštruačného cyklu
 • zadržiavanie tekutín v pľúcach, príznaky zahrňujú dýchavičnosť, ktorá môže byť vážna a zvyčajne sa zhoršuje v ležiacej polohe

Neznáme (z dostupných údajov):
 • zhoršenie zápalového ochorenia, ktoré postihuje akúkoľvek časť tráviacej sústavy (príznaky zahŕňajú bolesť, horúčku, hnačku a pokles hmotnosti), zhoršenie zápalu hrubého čreva (príznaky sú hnačka, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesť brucha, horúčka)
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.