BRONCHO-VAXOM PRE DOSPELÝCH cps dur 10x7 mg

: Lysatum bacteriale mixtum – lyofilizovaná zmes bakteriálneho lyzátu (Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes et viridans, Neisseria catarrhalis) 7 mg v 1 kapsule.
Pomocné látky: Amylum pregelificatum (predželatinový škrob), propylis gallas (propylgalát E 310), magnesii stearas (magnéziumstearát), mannitolum (manitol), natrii hydrogenoglutamas (nátriumhydrogénglutamas), gelatina (želatína), indigocarminum (indigokarmín E 132), titanii dioxidum (oxid titaničitý, E 171).

Broncho-Vaxom pre deti:
Liečivo: Lysatum bacteriale mixtum – lyofilizovaná zmes bakteriálneho lyzátu (Haemophilus influenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae et ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes et viridans, Neisseria catarrhalis) 3,5 mg v 1 kapsule.
Pomocné látky: Amylum pregelificatum (predželatinový škrob), propylis gallas (propylgalát E 310), magnesii stearas (magnéziumstearát), mannitolum (manitol), natrii hydrogenoglutamas (nátriumhydrogénglutamas), gelatina (želatína), indigocarminum (indigokarmín E 132), titanii dioxidum (oxid titaničitý, E 171).

Farmakoterapeutická skupina
Imunopreparáty, imunomodulátor.

Charakteristika
Broncho-Vaxom upravuje oslabenú rezistenciu organizmu. U zvierat sa zistila zvýšená rezistencia proti experimentálnym infekciám, stimulácia makrofágov a B-lymfocytov, rovnako ako zvýšenie sekrécie imunoglobulínov bunkami sliznice dýchacích ciest. U ľudí sa zistilo zvýšenie počtu cirkulujúcich T-lymfocytov, zvýšenie IgA v slinách, zosilnenie nešpecifickej odpovede na polyklonálne mitogény a v zmiešanej lymfocytárnej reakcii.

Indikácie
Imunoterapia.
Prevencia opakujúcich sa infekcií dýchacích ciest a akútnych exacerbácií chronickej bronchitídy. Podporná liečba pri akútnych infekciách dýchacích ciest.

Kontraindikácie
Precitlivenosť na liečivo alebo niektorú inú zložku lieku. Deti mladšie ako 6 mesiacov.
V reprodukčných štúdiách u zvierat sa nezistilo riziko pre plod, ale kontrolované štúdie u tehotných žien sa nerobili. U dojčiacich žien sa nerobili špecifické štúdie a zatiaľ neboli hlásené žiadne údaje.

Nežiaduce účinky
Liek je obvykle dobre znášaný. V ojedinelých prípadoch sa môžu objaviť poruchy funkcie tráviaceho ústrojenstva (nutkanie na dávenie, bolesti brucha, dávenie, hnačka), kožné reakcie (svrbenie, začervenanie, vyrážka).Rovnako ojedinelé sú poruchy dýchania (kašeľ, dýchavičnosť, astma) alebo celkové problémy (horúčka, únavnosť, alergické reakcie). Pri výskyte týchto nežiaducich reakcií sa poraďte s lekárom.

Interakcie
Žiadne klinicky významné interakcie neboli zaznamenané. Váš lekár by mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré Vy alebo Vaše dieťa užíva a to na lekársky predpis ako aj bez neho. Pri predpisovaní iných liekov druhým lekárom upozornite, že Vy alebo Vaše dieťa užívate Broncho-Vaxom.

Dávkovanie a spôsob podávania

Broncho-Vaxom pre dospelých:
Doplnková liečba akútnych stavov:1 kapsula denne nalačno až do vymiznutia príznakov ochorenia, najmenej počas 10 dní. Ak je nevyhnutná antibiotická liečba, je vhodné Broncho-Vaxom začať užívať súčasne s antibiotikami.'

Preventívna a/alebo konsolidačná liečba: 1 kapsula denne nalačno po dobu 10 po sebe nasledujúcich dní v troch po sebe idúcich mesiacoch.

Bronch-Vaxom pre deti:
Deti od 6 mesiacov do 12 rokov: Rovnaká schéma liečby ako u dospelých.
Poznámka: Kapsuly Broncho-Vaxom pre deti sa môžu otvoriť. Ak má dieťa ťažkosti s prehĺtaním, môže sa ich obsah vysypať do nápoja (ovocný džús, mlieko a pod.).

Osobitné upozornenia
Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Broncho-Vaxom je bezpečný a je nepravdepodobné, že by ovplyvňoval schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Predávkovanie
Zatiaľ nie je známy prípad predávkovania. Vzhľadom na charakter lieku a výsledky toxikologických štúdií u zvierat sa predávkovanie nepredpokladá. Ak by Vaše dieťa užilo väčšie množstvo lieku, poraďte sa okamžite so svojím lekárom

Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.
Liek sa musí uschovávať mimo dosahu detí!
Vysvetlivky pre pacienta (údaje na vnútornom obale lieku Broncho-Vaxom pre dospelých a Broncho-Vaxom pre deti):
Batch No – číslo šarže
EXP – použiteľné do

Balenie
Broncho-Vaxom ® pre dospelých - 10 a 30 kapsúl
Broncho-Vaxom ® pre deti - 10 a 30 kapsúl

Uchovávanie
Uchovávať v pôvodnom vnútornom obale pri teplote do 25oC.


Dátum poslednej revízie
Marec 2009

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
BRONCHO-VAXOM PRE DETI cps dur 10x3,5 mg Rp n/a
BRONCHO-VAXOM PRE DETI cps dur 30x3,5 mg Rp 3,41
BRONCHO-VAXOM PRE DETI plv por 1x10 vreciek Rp n/a
BRONCHO-VAXOM PRE DETI plv por 1x30 vreciek Rp 4,15
BRONCHO-VAXOM PRE DOSPELÝCH cps dur 30x7 mg Rp 4,68

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.