ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 84x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Obzvlášť nepodávať počas 2 a 3.tr.gravidity Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 4627A
Registračné číslo EU/1/13/817/008
Dátum registrácie 13.3.2013
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Actavis Group PTC ehf, Island
Účinné látky
Indikačná skupina Hypotenzíva (58)
Doba použiteľnosti 12 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
C KARDIAKÁ
C09 Liečivá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém
C09D Antagonisti angiotenzínu II, kombinácie
C09DA Antagonisti angiotenzínu a diuretiká
C09DA07 Telmisartan a diuretiká

Na čo sa ACTELSAR HCT používa?

Actelsar HCT sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (esenciálna hypertenzia) u dospelých, ktorých vysoký krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný používaním samotného telmisartanu alebo hydrochlorotiazidu.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Okamžite vyhľadajte lekára ak:
Sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“), je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, náhly opuch kože a slizníc (angioedém);

Možné vedľajšie účinky Actelsaru HCT:

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
závrat.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
znížené hladiny draslíka v krvi, úzkosť, mdloba (náhle prechodné bezvedomie), pocit brnenia, mravčenia a pichania (parestézia), pocit závratu (vertigo), rýchly tep srdca (tachykardia), porucha srdcového rytmu, nízky tlak krvi, náhly pokles tlaku krvi pri vstávaní, skrátený dych (dýchavičnosť), hnačka, sucho v ústach, plynatosť, bolesť chrbta, svalové kŕče, bolesť svalov, erektilná dysfunkcia (neschopnosť mať alebo udržať erekciu), bolesť v hrudníku a zvýšené hladiny kyseliny močovej v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
zápal pľúc (bronchitída), aktivácia alebo zhoršenie systémového lupus erythematosus (ochorenie, pri ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo, čo spôsobuje bolesť kĺbov, kožné vyrážky a horúčku), bolesť hrdla, zápal prínosových dutín, pocit smútku (depresia), ťažkosti so zaspávaním (nespavosť), porucha videnia, ťažkosti s dýchaním, bolesť brucha, zápcha, nadúvanie brucha (dyspepsia), pocit ochorenia, zápal žalúdka (gastritída), abnormálna funkcia pečene (tento vedľajší účinok sa pravdepodobnejšie vyskytne u japonských pacientov), náhly opuch kože a slizníc, ktorý môže viesť aj k smrti (angioedém tiež so smrteľnými následkami), sčervenenie kože (erytém), alergické reakcie, ako je svrbenie alebo vyrážka, zvýšené potenie, žihľavka (urtikária), bolesť kĺbov
(artralgia) a bolesť končatín, ochabnutosť svalov, ochorenie podobné chrípke, bolesť, zvýšené hladiny kyseliny močovej, nízke hladiny sodíka, zvýšené hladiny kreatinínu, pečeňových enzýmov alebo kreatinínfosfokinázy v krvi.

Vedľajšie účinky zaznamenané pri jednej zo zložiek môžu byť potenciálne vedľajšie účinky Actelsaru HCT, aj keď sa nezaznamenali v klinických štúdiách s týmto liekom.

Telmisartan
U pacientov užívajúcich samotný telmisartan sa vyskytli nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
infekcia horných dýchacích ciest (napr. bolesť hrdla, zápal prínosových dutín, bežné prechladnutie), infekcia močových ciest, nedostatok červených krviniek (anémia), vysoké hladiny draslíka, spomalený
tep srdca (bradykardia), poškodená funkcia obličiek vrátane akútneho zlyhania obličiek, slabosť, kašeľ.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb):
sepsa* (často nazývaná „otrava krvi“ je ťažká infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť k smrti), nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), zvýšený počet určitých bielych krviniek (eozinofília), závažná alergická reakcia (napr. precitlivenosť, anafylaktická reakcia, lieková vyrážka), nízka hladina cukru v krvi (u diabetických pacientov), žalúdočné ťažkosti, ekzém (ochorenie kože), artróza, zápal šliach, znížený hemoglobín (krvná bielkovina), ospalosť.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
Progresívne jazvenie pľúcneho tkaniva (intersticiálna chorba pľúc)**.

*Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnoti známe.
**Počas užívania telmisartanu sa zaznamenali prípady progresívneho jazvenia pľúcneho tkaniva. Avšak, nie je známe, či to spôsobil telmisartan.

Hydrochlorotiazid
U pacientov užívajúcich samostatný hydrochlorotiazid sa hlásili nasledovné ďalšie vedľajšie účinky:

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov): zápal slinných žliaz, znížený počet buniek v krvi, vrátane zníženého počtu červených a bielych krviniek, nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia), závažné alergické reakcie (napr. precitlivenosť, anafylaktická reakcia), zníženie alebo strata chuti do jedla, nepokoj, mierny závrat, rozmazané alebo žltkasté videnie, zhoršené videnie a bolesť oka (možné príznaky akútneho glaukómu s uzavretým uhlom), zápal krvných ciev (nekrotizujúca vaskulitída), zápal pankreasu, žalúdočné ťažkosti, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka), príznaky podobné lupusu (príznaky podobné ochoreniu nazývanému systémový lupus erythematosus, pri ktorom imunitný systém organizmu napáda vlastné telo), poruchy kože ako zápal žíl v koži, zvýšenú citlivosť na slnečné svetlo alebo pľuzgiere a odlupovanie sa vrchnej vrstvy kože (toxická epidermálna nekrolýza), slabosť, zápal obličiek alebo narušená funkcia obličiek, glukóza v moči (glykozúria), horúčka, narušená rovnováha elektrolytov, vysoké hladiny cholesterolu v krvi, znížený objem krvi, zvýšené hladiny glukózy alebo tukov v krvi.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 28x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 56x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 84x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 90x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 98x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 28x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 56x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 90x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 98x40 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 30x40 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 90x40 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 250x40 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 30x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 40 MG/12,5 MG TABLETY tbl 14x40 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 30x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 14x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp 0,00
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 56x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 84x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp 0,00
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 98x80 mg/12,5 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 14x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 28x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 56x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 84x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 90x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 98x80 mg/12,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 30x80 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 90x80 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/12,5 MG TABLETY tbl 250x80 mg/12,5 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 28x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) Rp 0,61
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 56x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 84x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 90x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 98x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 28x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 56x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 84x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 90x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 98x80 mg/25 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 30x80 mg/25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 90x80 mg/25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 250x80 mg/25 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 14x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
ACTELSAR HCT 80 MG/25 MG TABLETY tbl 30x80 mg/25 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.