ABILIFY MAINTENA 300 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plu igf 3[1x300 mg+1x1,2 ml] (striek.inj.skl.napl.-viacn.bal.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 4772B
Registračné číslo EU/1/13/882/007
Dátum registrácie 15.11.2013
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.,, Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antipsychotiká (neuroleptiká) (68)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N05 Psycholeptiká
N05A Antipsychotiká
N05AX Iné antipsychotiká
N05AX12 Aripiprazol

Na čo sa ABILIFY používa?

ABILIFY MAINTENA je určená pre dospelých pacientov trpiacich schizofréniou, ktorí sú dostatočne stabilní počas liečby perorálnym aripiprazolom.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov, okamžite informujte svojho lekára:
 • kombinácia niektorých z týchto príznakov: nadmerná ospalosť, závrat, zmätenosť, dezorientácia, problémy s rečou, problémy s chôdzou, stuhnutie svalov alebo triaška, horúčka, slabosť, dráždivosť, agresia, úzkosť, zvýšený krvný tlak alebo záchvaty, ktoré môžu viesť k bezvedomiu,
 • neobvyklý pohyb hlavne tváre a jazyka, následkom čoho váš lekár môže znížiť dávku,
 • ak trpíte príznakmi, ako je opuch, bolesť a začervenanie na nohe, pretože to môže znamenať, že máte krvnú zrazeninu, ktorá môže prechádzať cez krvné cievy do pľúc a spôsobiť bolesť v hrudníku a problémy s dýchaním. Ak sa u vás vyskytne niektorý z týchto príznakov, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc,
 • kombinácia horúčky, zrýchleného dýchania, potenia, stuhnutosti svalov a závratu alebo ospalosti, pretože to môže byť znak stavu, ktorý sa nazýva neuroleptický malígny syndróm (NMS),
 • väčší smäd ako obvykle, potreba močiť častejšie ako obvykle, pocit veľkého hladu, pocit slabosti alebo únavy, pocit nevoľnosti od žalúdka, pocit zmätenosti alebo váš dych má ovocnú vôňu, pretože to môže byť znak cukrovky.

Vedľajšie účinky uvedené nižšie sa môžu tiež vyskytnúť po podaní lieku ABILIFY MAINTENA.

Časté vedľajšie účinky (postihujú až 1 z 10 osôb):
 • prírastok telesnej hmotnosti, úbytok telesnej hmotnosti,
 • pocit úzkosti, problémy so spánkom (nespavosť)
 • pocit nepokoja a neschopnosť udržať sa v pokoji, problémy zostať pokojne sedieť, triaška, nekontrolované zášklby, trhanie alebo zvíjanie sa, nepokojné nohy,
 • zmeny vašej úrovne pozornosti, závrat,
 • pohyby svalov, ktoré nemôžete ovládať, ako napríklad grimasy, zovieranie pier a pohyby jazyka. Zvyčajne je najskôr postihnutá tvár a ústa, ale môžu postihnúť aj ďalšie časti tela. Môžu to byť príznaky stavu nazývaného tardívna dyskinéza,
 • parkinsonizmus: je to lekársky výraz, ktorý zahŕňa niekoľko príznakov, ako napríklad svalovú stuhnutosť, zášklby pri ohýbaní končatín, pomalé alebo nekoordinované pohyby tela, tvár bez výrazu, nehybnosť svalov, šúchavé náhlivé kroky a chýbajúce normálne pohyby rúk pri chôdzi,
 • trhavý odpor pri pasívnych pohyboch pri napnutí a uvoľnení svalov, neobvykle zvýšený tonus svalov, svalová stuhnutosť, pomalé pohyby tela,
 • závrat, bolesť hlavy,
 • sucho v ústach,
 • bolesť v mieste vpichu injekcie, stvrdnutie pokožky v mieste vpichu injekcie,
 • slabosť, strata sily alebo extrémna únava,
 • vysoké hladiny enzýmu kreatínfosfokinázy v krvi.

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú až 1 zo 100 osôb):
 • nárast alebo pokles chuti do jedla, porucha vnímania chuti a čuchu,
 • nízka hladina špecifického typu bielych krviniek (neutropénia), nízka hladina hemoglobínu alebo červených krviniek, nízka hladina krvných doštičiek,
 • alergické reakcie (precitlivenosť)
 • znížené hladiny hormónu prolaktínu v krvi,
 • zvýšená hladina cukru v krvi, znížená hladina cukru v krvi,
 • zvýšené hladiny tukov v krvi, ako napríklad vysoká hladina cholesterolu, vysoká hladina triglyceridov a taktiež nízka hladina cholesterolu a nízka hladina triglyceridov,
 • zvýšené hladiny inzulínu, hormónu riadiaceho hladiny cukru v krvi,
 • samovražedné myšlienky,
 • mentálna porucha charakterizovaná chybným alebo žiadnym stykom s realitou, halucináciami a klamnými predstavami,
 • zvýšená sexuálna aktivita, pokles sexuálnej aktivity,
 • panická reakcia, depresia, výkyvy nálad, stav ľahostajnosti bez emócií, emocionálne a mentálne nepríjemné pocity, zmena nálady,
 • poruchy spánku,
 • škrípanie zubami a zatínanie sánky,
 • fixácia očných gulí v jednej polohe, rozmazané videnie, bolesť oka,
 • neobvyklý srdcový tep, pomalá alebo rýchla srdcová frekvencia, neobvyklá elektrická vodivosť srdca, neobvyklý záznam o činnosti srdca (EKG),
 • závrat pri vstávaní z ľahu alebo zo sedu z dôvodu poklesu krvného tlaku, vysoký krvný tlak,
 • kašeľ,
 • žalúdočná nevoľnosť, poruchy trávenia, slintanie, viac slín v ústach ako obvykle, vracanie, nevoľnosť, hnačka, zápcha, bolesť brucha alebo nepríjemný pocit, časté vylučovanie stolice,
 • neobvyklé hodnoty pečeňových a krvných testov,
 • neobvyklé vypadávanie vlasov,
 • akné, stav pokožky tváre, keď sú nos a líca neobvykle červené, ekzém, stvrdnutie kože,
 • stuhnutosť svalov, svalové kŕče, svalové zášklby, napätie svalov, bolesť svalov (myalgia), bolesti končatín, poruchy pri chôdzi, bolesti kĺbov (artralgia), bolesť chrbta, zníženie rozsahu pohybu kĺbov, stuhnutý krk, obmedzené otváranie úst,
 • obličkové kamene, cukor (glukóza) v moči,
 • zväčšenie prsníkov u mužov, citlivosť prsníkov, vaginálna suchosť,
 • strata sily,
 • nepríjemný pocit v hrudníku,
 • reakcie v mieste vpichu injekcie ako začervenanie, opuch, nepríjemný pocit a svrbenie miesta vpichu injekcie,
 • nárast obvodu pása

Nasledujúce vedľajšie účinky boli hlásené po uvedené perorálneho aripiprazolu na trh, frekvencia ich výskytu však nie je známa:
 • nízky počet bielych krviniek,
 • neobvyklý srdcový tep, náhla nevysvetliteľná smrť, infarkt,
 • alergická reakcia (napr. opuch v ústach, jazyka, tváre a hrdla, svrbenie, triaška), vyrážka,
 • ketoacidóza (ketóny v krvi a v moči) alebo kóma, nízka hladina sodíka v krvi,
 • strata chuti do jedla (anorexia), problémy pri prehĺtaní,
 • nervozita, nadmerné hazardné hráčstvo, pokus o samovraždu a samovražda, porucha reči, záchvat, serotonínový syndróm (reakcia, ktorá môže vyvolať pocity veľkého šťastia, závrat, nemotornosť, nepokojnosť, pocit opitosti alebo opitosť, horúčku, potenie alebo stuhnutie svalov), kombinácia horúčky, stuhnutia svalov, zrýchleného dýchania, potenia, zníženého vedomia a náhlych zmien krvného tlaku a srdcovej frekvencie (neuroleptický malígny syndróm),
 • mdloby, kŕče svalov v oblasti hlasiviek, náhodné vdýchnutie jedla s rizikom pneumónie (pľúcna infekcia), zápal pankreasu,
 • zlyhanie pečene, zápal pečene, žltnutie pokožky a bielkov očí, citlivosť na svetlo, nadmerné potenie, stuhnutosť alebo kŕče, bolesť svalov, slabosť,
 • nedobrovoľný únik moču (inkontinencia), problémy pri močení,
 • predĺžená a/alebo bolestivá erekcia,
 • problém ovládať strednú telesnú teplotu alebo prehriatie, bolesť v hrudi a opuch rúk, členkov alebo chodidiel.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ABILIFY 1 MG/ ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x50 ml (fľa.PE) Rp n/a
ABILIFY 1 MG/ ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x150 ml (fľa.PE) Rp n/a
ABILIFY 1 MG/ ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x480 ml (fľa.PE) Rp n/a
ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 14x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 28x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp 10,14
ABILIFY 10 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 49x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 28x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 14x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 49x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 56x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 10 MG TABLETY tbl 98x1x10 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 14x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 28x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp 1,06
ABILIFY 15 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 49x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 14x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 28x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp 23,93
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 49x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 56x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 15 MG TABLETY tbl 98x1x15 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 14x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 28x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 49x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 14x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 28x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 49x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 56x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 30 MG TABLETY tbl 98x1x30 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 14x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 49x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 98x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 28x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 5 MG TABLETY tbl 56x1x5 mg (perf.jednod.bli.Alu/Alu) Rp n/a
ABILIFY 7,5 MG/ ML INJEKČNÝ ROZTOK sol inj 1x1,3 ml (skl.liek.) Rp 4,86
ABILIFY MAINTENA 300 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM plu igf 1x300 mg+1x2 ml+samost.bal.(liek.inj.skl.) Rp n/a
ABILIFY MAINTENA 300 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM plu igf 3[1x300 mg+1x2 ml]+samost.bal.(liek.inj.skl.) Rp n/a
ABILIFY MAINTENA 300 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plu igf 1x300 mg+1x1,2 ml (striek.inj.skl.napl.) Rp n/a
ABILIFY MAINTENA 400 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM plu igf 1x400 mg+1x2 ml+samost.bal.(liek.inj.skl.) Rp 0,00
ABILIFY MAINTENA 400 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM plu igf 3[1x400 mg+1x2 ml]+samost.bal.(liek.inj.skl.) Rp n/a
ABILIFY MAINTENA 400 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plu igf 1x400 mg+1x1,6 ml (striek.inj.skl.napl.) Rp 0,00
ABILIFY MAINTENA 400 MG PRÁŠOK A DISPERZNÉ PROSTREDIE NA INJEKČNÚ SUSPENZIU S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE plu igf 3[1x400 mg+1x1,6 ml] (striek.inj.skl.napl.-viacn.bal.) Rp n/a

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.