SUSTANON 250 sol inj 1x1 ml/250 mg (amp.skl.)

, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Sustanon 250 a na čo sa používa
2. Skôr ako podáte Sustanon 250
3. Ako podávať Sustanon 250
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Sustanon 250
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SUSTANON 250 A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivá Sustanonu 250 sa vo Vašom organizme menia na testosterón.

Testosterón je prirodzený mužský hormón tvorený v semenníkoch a je potrebný na normálny rast, vývoj a funkciu mužských pohlavných orgánov a sekundárnych mužských pohlavných znakov. Je nevyhnutný pre rast ochlpenia, vývoj kostí a svalov a stimuluje tvorbu červených krviniek. Taktiež je zodpovedný za hlbší mužský hlas. Lieky obsahujúce testosterón sa používajú na nahradenie testosterónu u osôb, ktoré majú málo, alebo nemajú prirodzený testosterón (stav nazývaný hypogonádizmus).


2. SKÔR AKO PODÁTE SUSTANON 250

Nepoužívajte Sustanon 250

· keď máte alebo ste mali nádor na prostate alebo prsníku.
· keď ste alergický na jednu alebo viacero zložiek lieku.
· keď máte menej ako 3 roky.
· keď ste alergický na arašidy alebo sóju (pozri „Dôležité informácie o niektorých zložkách Sustanonu 250“).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Sustanonu 250
Zvlášť dôkladný lekársky dohľad je potrebný pri liečbe mladých chlapcov, keďže podávanie mužských hormónov môže zväčšiť prostatu. Okrem toho sú potrebné pravidelné kontroly u lekára, krvné testy na kontrolu látky prenášajúcej kyslík vo Vašich červených krvinkách (hemoglobín). Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže priveľmi narásť počet červených krviniek, čo vedie ku komplikáciám. Lekárske kontroly môžu byť tiež potrebné v niektorých iných prípadoch. Povedzte preto svojmu lekárovi, ak máte alebo ste niekedy mali:
· ochorenie srdca;
· ochorenie obličiek;
· ochorenie pečene;
· vysoký krvný tlak;
· problémy s prostatou, ako sú problémy s močením.

Ak máte apnoe počas spánku (dočasné zastavenie dýchania počas Vášho spánku), môžete sa cítiť horšie, ak užívate lieky obsahujúce testosterón. Ak máte o tom pochybnosti, poraďte sa so svojím lekárom.

Deti a dospievajúci
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich nebola dostatočne stanovená.

Používanie iných liekov
Iné lieky môžu mať vplyv na účinky Sustanonu 250 alebo Sustanon 250 môže ovplyvňovať iné lieky. Musíte oznámiť svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, keď používate (alebo chcete používať) lieky proti cukrovke alebo lieky proti zrážaniu krvi.

Používanie Sustanonu 250 s jedlom a nápojmi
Netýka sa.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak ste tehotná alebo sa domnievate, že ste tehotná: nepoužívajte Sustanon 250.

Ak dojčíte: nepoužívajte Sustanon 250.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Podľa doterajších poznatkov nemá Sustanon 250 vplyv na pozornosť a koncentráciu.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Sustanonu 250
Sustanon tiež obsahuje:

Podzemnicový olej (arašidový olej) – Ak ste alergický na arašidy alebo sóju, nepoužívajte tento liek (pozri „Nepoužívajte Sustanon 250“).

Benzylalkohol (100 mg na ml roztoku) – Lieky obsahujúce benzylalkohol sa nesmú podávať predčasne narodeným deťom alebo novorodencom. Benzylalkohol môže spôsobiť toxické a alergické reakcie u dojčiat a detí do 3 rokov.

Nevhodné používanie

Zneužívanie androgénov na zvýšenie športovej výkonnosti vedie k vážnym zdravotným rizikám, a preto sa neodporúča.


3. AKO PODÁVAŤ SUSTANON 250

Tento liek má podávať iba lekár alebo zdravotná sestra.

Injekcie sa podávajú hlboko do svalu (napríklad do sedacieho svalu, stehna alebo do ramena).

Zvyčajná dávka je jedna injekcia 1 ml raz za tri týždne.

Ak máte dojem, že účinok Sustanonu 250 je priveľmi silný alebo priveľmi slabý, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Ak použijete viac Sustanonu 250, ako máte
Netýka sa.

Ak zabudnete použiť Sustanon 250
Netýka sa.

Ak prestanete používať Sustanon 250
Účinky Sustanonu 250 sa neukončia okamžite po ukončení liečby, ale odznievajú postupne.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Sustanon 250 môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky, ktoré sa hlásili pri liečbe testosterónom vo všeobecnosti, sú:
· svrbenie (pruritus);
· akné;
· nevoľnosť;
· zmeny vo výsledkoch testov funkcie pečene;
· zmeny hladín cholesterolu (zmeny v metabolizme lipidov);
· depresia, nervozita, zmeny nálady;
· bolesť svalov (myalgia);
· zadržiavanie tekutín v tkanivách, zvyčajne viditeľné opuchmi členkov alebo chodidiel;
· vysoký krvný tlak (hypertenzia);
· zvýšený počet červených krviniek (bunky, ktoré prenášajú kyslík vo Vašej krvi);'
· zmeny sexuálnej túžby;
· dlhodobá abnormálna, bolestivá erekcia penisu;
· porucha tvorby spermií;
· zväčšenie prsníkov u mužov (gynekomastia);
· zväčšenie prostaty do veľkosti predstavujúcej rizikovú vekovú skupinu;
· zvýšené hladiny markerov v krvi, ktoré súvisia s rakovinou prostaty (zvýšený prostatický špecifický antigén – PSA);
· zrýchlený rast malého karcinómu prostaty, ktorý dosiaľ nebol zistený (progresia subklinického karcinómu prostaty).

Vzhľadom na povahu vedľajších účinkov Sustanonu 250 ich nemožno rýchlo zvrátiť prerušením liečby. Injekcie vo všeobecnosti môžu spôsobiť miestne reakcie v mieste podania.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SUSTANON 250

Uchovávajte Sustanon 250 mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Sustanon 250 po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a na štítku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote 8–30 °C (neuchovávajte v chladničke alebo mrazničke).

Uchovávajte v pôvodnom obale a obal udržiavajte vo vonkajšej škatuli.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Sustanon 250 obsahuje
Liečivo je:
Každý mililiter olejového roztoku obsahuje nasledujúce estery testosterónu:
- testosterónpropionát 30 mg (miligramov)
- testosterónfenylpropionát 60 mg
- testosterónizokaproát 60 mg
- testosteróndekanoát 100 mg

Ďalšie zložky sú:
Injekčný roztok obsahuje podzemnicový olej a benzylalkohol (100 mg/ml).

Ako vyzerá Sustanon 250 a obsah balenia
Sustanon 250 je číry, bledožltý injekčný roztok.
Každá sklenená injekčná liekovka obsahuje 1 ml Sustanonu 250.
Škatuľa Sustanonu 250 obsahuje 1 injekčnú liekovku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo potrebujete úplnú informáciu o predpisovaní Sustanonu 250, poraďte sa, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii: N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH Oss, Holandsko

Výrobca: N.V. Organon, Postbus 20, 5340 BH Oss, Holandsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2012.

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.