SPIRABEL 5 MG ORODISPERGOVATEĽNÉ TABLETY tbl oro 30(3x10)x5 mg (blis.Al/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Neužívať súčasne s alkoholom Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

1,78 €

Úhrada poisťovne:

1,62 €

Pacient platí:

0,16 €(8,99%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
SPIRABEL cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 4000C
Registračné číslo 24/0132/17-S
Dátum registrácie 22.5.2017
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Belupo, s.r.o., Slovensko
Účinné látky
Indikačná skupina Antihistaminiká, histamín (24)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
R RESPIRAČNÝ SYSTÉM
R06 Antihistaminiká pre celkovú aplikáciu
R06A Antihistaminiká pre celkovú aplikáciu
R06AX Iné antihistaminiká pre systémovú aplikáciu
R06AX27 Dezloratadín

Nežiaduce účinky

Po uvedení na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

V klinických štúdiách u dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď užívali len napodobeninu tablety. Únava, sucho v ústach a bolesť hlavy však boli hlásené častejšie, ako pri napodobenine tablety. U dospievajúcich bol najčastejšie hlásený vedľajší účinok bolesť hlavy.

V klinických štúdiách s desloratadínom boli nasledujúce vedľajšie účinky hlásené ako:

Časté: nasledujúce účinky môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
 • únava
 • sucho v ústach
 • bolesť hlavy

Po uvedení na trh boli nasledujúce vedľajšie účinky hlásené ako:

Dospelí
Veľmi zriedkavé: nasledujúce účinky môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
 • závažné alergické reakcie
 • rýchly tlkot srdca
 • vracanie
 • závrat
 • bolesť svalov
 • nepokoj so zvýšeným pohybom tela
 • vyrážka
 • bolesť brucha
 • podráždenie žalúdka
 • ospalosť
 • halucinácie
 • zápal pečene
 • búšenie alebo nepravidelný tlkot srdca
 • nevoľnosť (nauzea)
 • hnačka
 • neschopnosť spať
 • záchvaty kŕčov
 • nezvyčajné výsledky vyšetrení činnosti pečene

Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov
 • nezvyčajná slabosť
 • zvýšená citlivosť kože na slnko, dokonca aj v prípade zamračeného počasia a na UV (ultrafialové) žiarenie, napríklad UV žiarenie solária
 • zmeny srdcového rytmu
 • zožltnutie kože a/alebo očí
 • neobvyklé správanie
 • agresivita

Deti
Neznáme: častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov
 • pomalý tlkot srdca
 • zmeny srdcového rytmu
 • neobvyklé správanie
 • agresivita.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.