REBIF 44 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 1x0,5 ml/44 µg (striek.inj.napln.skl.)

SPC
Nepodávať deťom do 2r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas gravidity Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

139,69 €
Vývoj cien
REBIF cena
Kód 01793
Registračné číslo EU/1/98/063/004
Dátum registrácie 29.3.1999
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Merck Europe B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 18 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L03 Imunomodulátory
L03A Imunostimulanciá (zmena WHO)
L03AB Interferóny
L03AB07 Interferón beta-1a

Na čo sa REBIF používa?

Rebif patrí do skupiny liečiv, ktoré sú známe ako interferóny. Sú to prirodzené látky, ktoré prenášajú informácie medzi bunkami. Interferóny sa tvoria v tele a zohrávajú podstatnú úlohu v imunitnom systéme. Interferóny pomáhajú obmedzovať poškodenie centrálneho nervového systému spojeného so sklerózou multiplex, avšak mechanizmus nie je úplne známy.

Rebif je vysoko čistená rozpustná bielkovina, ktorá je podobná prirodzenému interferónu beta, ktorý sa tvorí v ľudskom tele.

Rebif sa používa na liečbu sklerózy multiplex. Je dokázané, že znižuje počet a závažnosť atakov a spomaľuje postupné zhoršovanie neurologického postihnutia.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Okamžite informujte svojho lekára a prestaňte používať Rebif pri výskyte nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov:
 • Závažné alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti): ak sa u vás po použití lieku Rebif náhle objavia dýchacie ťažkosti, ktoré môžu byť spojené s opuchom tváre a pier, jazyka alebo hrdla, žihľavkou, svrbením celého tela a pocitom slabosti alebo mdlôb, okamžite kontaktujte svojho lekára alebo zavolajte pohotovostnú lekársku službu. Tieto reakcie sú zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1000 ľudí).
 • Svojho lekára okamžite informujte aj pri výskyte nasledujúcich pečeňových ťažkostí: žltačka (žlté sfarbenie pokožky alebo očných bielkov), rozsiahle svrbenie, strata chuti do jedla sprevádzaná nutkaním na vracanie a vracaním, a ľahké podliatiny kože. Závažné problémy
s pečeňou môžu byť spojené s ďalšími príznakmi, ako sú napríklad problémy s koncentráciou,
ospalosť a zmätenosť.
 • Depresia je častá (môže sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí) u liečených pacientov so sklerózou multiplex. Výskyt depresívnych stavov a samovražedných myšlienok okamžite hláste svojmu lekárovi.

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, obráťte sa na svojho
lekára:
 • Veľmi časté sú príznaky podobné chrípke ako bolesti hlavy, teplota, triaška, bolesti svalov a
kĺbov, únava a nutkanie na vracanie (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí).
Tieto príznaky sú väčšinou mierne, vyskytujú sa častejšie na začiatku liečby a v jej priebehu odoznejú.
Na zmiernenie týchto príznakov vám lekár môže predpísať lieky, ktoré znižujú teplotu a ktoré
užijete pred dávkou Rebifu a potom 24 hodín po každej injekcii.
 • Veľmi časté sú reakcie v mieste vpichu vrátane začervenania, opuchu, zmeny farby kože,
zápalu, bolestivosti a poškodenia kože.
Výskyt reakcií v mieste vpichu sa obvykle v priebehu liečby znižuje.
Poškodenie tkaniva (nekróza), absces a zatvrdnutie v mieste podania injekcie sú menej časté
(môže sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí).
Na zníženie rizika reakcií v mieste vpichu pozri časť „Upozornenia a opatrenia“.
Miesto vpichu sa môže infikovať (menej časté). Pokožka môže byť opuchnutá, citlivá na dotyk a stvrdnutá a celá oblasť môže byť veľmi bolestivá. Pri výskyte týchto nežiaducich účinkov požiadajte svojho lekára o radu.
 • Môžu byť zmenené niektoré laboratórne parametre. Tieto zmeny väčšinou pacient nezaznamená (sú bez príznakov), väčšinou sú mierneho a reverzibilného charakteru
a nevyžadujú zvláštnu liečbu.
Môže sa znížiť počet červených a bielych krviniek a krvných doštičiek, a to buď individuálne (veľmi časté), alebo všetkých naraz (zriedkavé). Možnými prejavmi vyplývajúcimi z týchto zmien sú únava, znížená obranyschopnosť proti infekcii, tvorba podliatin a nevysvetliteľné krvácanie. Môže vzniknúť porucha pečeňových funkcií (veľmi časté). Bol hlásený aj zápal pečene (menej časté). Ak sa u vás vyskytnú prejavy poukazujúce na zhoršenú funkciu pečene ako je strata chuti do jedla sprevádzaná s inými príznakmi ako je nutkanie na vracanie, vracanie alebo žltačka, okamžite kontaktujte vášho lekára (pozri časť „Okamžite informujte svojho lekára”).
 • Výskyt porúch štítnej žľazy je menej častý. Štítna žľaza môže mať zvýšenú alebo zníženú funkciu. Zmeny aktivity štítnej žľazy pacient nemusí pociťovať, ak je to však vhodné, váš lekár môže odporučiť vyšetrenia.
 • SM pseudo – relaps (frekvencia neznáma): existuje možnosť, že na začiatku liečby Rebifom sa môžu vyskytnúť príznaky pripomínajúce atak sklerózy multiplex. Napr. môžete mať pocit napnutých alebo veľmi slabých svalov, čo vám sťažuje pohybovať sa tak, ako chcete. V niektorých prípadoch sú takéto príznaky sprevádzané teplotou alebo príznakmi podobnými chrípke. Ak zaznamenáte akýkoľvek z týchto vedľajších účinkov, kontaktujte svojho lekára.

Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Veľmi časté (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí):
 • Bolesť hlavy

Časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí):
 • Nespavosť (ťažkosti so spaním)
 • Hnačka, nutkanie na vracanie, vracanie
 • Svrbenie, vyrážky (kožné erupcie)
 • Bolesti svalov a kĺbov
 • Únava, zvýšená teplota, triaška
 • Vypadávanie vlasov

Menej časté (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 100 ľudí):
 • Žihľavka
 • Epileptické záchvaty
 • Zápal pečene (hepatitída)
 • Dýchacie ťažkosti
 • Tvorba krvných zrazenín, ako je hlboká žilová trombóza
 • Poruchy sietnice (zadného segmentu oka), ako je zápal alebo tvorba krvných zrazenín s následnými poruchami zraku (poškodenie zraku, strata zraku)
 • Zvýšené potenie

Zriedkavé (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 ľudí):
 • Pokus o samovraždu
 • Závažné kožné reakcie – niektoré s léziami sliznice
 • Krvné zrazeniny v malých krvných cievach, ktoré môžu poškodiť obličky (trombotická trombocytopenická purpura alebo hemolyticko-uremický syndróm). K príznakom môže patriť zvýšený vznik modrín, krvácanie, horúčka, veľká slabosť, bolesť hlavy, točenie hlavy alebo závraty. Lekár môže u vás zistiť zmeny krvi a funkcie obličiek.
 • Lupus erythematosus vyvolaný liekom: vedľajší účinok dlhodobého používania Rebifu.
Symptómy môžu zahŕňať bolesť svalov, bolesť a opuch kĺbov a vyrážky. Môžu sa vyskytnúť aj
ďalšie príznaky, ako napríklad horúčka, chudnutie a únava. Symptómy zvyčajne ustúpia do jedného alebo dvoch týždňov po skončení liečby.
 • Problémy s obličkami vrátane zjazvenia, ktoré môže zhoršiť funkciu obličiek.
Ak sa u vás vyskytnú niektoré alebo všetky z týchto príznakov:
 • spenený moč,
 • únava,
 • opuch, najmä členkov a očných viečok, a zvyšovanie telesnej hmotnosti,
povedzte to svojmu lekárovi, pretože to môžu byť príznaky možného problému s obličkami.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané po interferóne beta (frekvencia neznáma):
 • Závraty
 • Nervozita
 • Strata chuti do jedla
 • Rozšírenie krvných ciev a palpitácie
 • Nepravidelnosti a/alebo zmeny menštruačného cyklu
 • Pľúcna arteriálna hypertenzia - ochorenie závažného zúženia krvných ciev v pľúcach, ktoré vedie k vysokému krvnému tlaku v krvných cievach, ktoré vedú krv zo srdca do pľúc. Pľúcna arteriálna hypertenzia sa pozorovala v rôznych časových bodoch počas liečby vrátane niekoľkých rokov po začatí liečby liekom Rebif.

Nesmiete prestať používať alebo upraviť dávkovanie lieku bez odporúčania svojho lekára.

Deti a dospievajúci
Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich sú podobné tým, ktoré sa pozorujú u dospelých.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 1x0,5 ml/22 µg (striek.inj.napln.skl.) Rx 102,31
REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 3x0,5 ml/22 µg (striek.inj.napln.skl.) Rx 287,22
REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 12x0,5 ml/22 µg (striek.inj.napln.skl.) Rx 789,15
REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 36x0,5 ml/22 µg (striek.inj.napln.skl.) Rx n/a
REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 12x0,5 ml/22 µg (pero napln.) Rx 841,48
REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 1x0,5 ml/22 µg (pero napln.) Rx n/a
REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 3x0,5 ml/22 µg (pero napln.) Rx n/a
REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 3x0,5 ml/44 µg (pero napln.) Rx n/a
REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 1x0,5 ml/44 µg (pero napln.) Rx n/a
REBIF 22 MIKROGRAMOV/0,5 ML INJEKČNÝ ROZTOK V NÁPLNI sol inj 4x1,5 ml/66 µg (náplň skl.) Rx 825,67
REBIF 22 MIKROGRAMOV/0,5 ML INJEKČNÝ ROZTOK V NÁPLNI sol inj 12x1,5 ml/66 µg (náplň skl.) Rx n/a
REBIF 44 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 36x0,5 ml/44 µg (striek.inj.napln.skl.) Rx n/a
REBIF 44 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 3x0,5 ml/44 µg (striek.inj.napln.skl.) Rx 282,06
REBIF 44 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 12x0,5 ml/44 µg (striek.inj.napln.skl.) Rx 927,21
REBIF 44 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 12x0,5 ml/44 µg (pero napln.) Rx 0,00
REBIF 44 MIKROGRAMOV/0,5 ML INJEKČNÝ ROZTOK V NÁPLNI sol inj 12x1,5 ml/132 µg (náplň skl.) Rx n/a
REBIF 44 MIKROGRAMOV/0,5 ML INJEKČNÝ ROZTOK V NÁPLNI sol inj 4x1,5 ml/132 µg (náplň skl.) Rx 0,00
REBIF 8,8 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE, REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKE sol inj 6x0,2 ml /8,8 µg +6x0,5 ml/22 µg (striek.inj.napln.skl.) Rx 780,85
REBIF 8,8 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE, REBIF 22 MIKROGRAMOV INJEKČNÝ ROZTOK V NAPLNENOM PERE sol inj 6x0,2 ml /8,8 µg +6x0,5 ml/22 µg (pero napln.) Rx 496,96
REBIF 8,8 MIKROGRAMOV/0,1 ML INJEKČNÝ ROZTOK V NÁPLNI, REBIF 22 MIKROGRAMOV/0,25 ML INJEKČNÝ ROZTOK V NÁPLNI sol inj 2x1,5 ml/132 µg (náplň skl.) Rx 189,87

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.