CUVITRU 200 MG/ML sol inj 10x10 ml (liek.inj.skl.)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 2449D
Registračné číslo 59/0481/16-S
Dátum registrácie 28.11.2016
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Baxalta Innovations GmbH, Rakúsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J06 Séra a imunoglobulíny
J06B Imunoglobulíny
J06BA Imunoglobulíny, normálne ľudské
J06BA01 Imunoglobulíny, normálne ľudské na extravenózne použitie

Na čo sa CUVITRU 042021 používa?

Cuvitru sa používa u pacientov so slabým imunitným systémom, ktorí nemajú dosť protilátok v krvi a často dostávajú infekcie. Pravidelné a dostatočné dávky lieku Cuvitru môžu zvýšiť príliš nízke hladiny imunoglobulínu v krvi pacientov na normálne hladiny (substitučná terapia).

Cuvitru sa predpisuje:
 • pacientom s vrodeným nedostatkom tvorby protilátok (syndrómy primárnej imunodeficiencie),
 • pacientom s rakovinou krvi (chronická lymfocytová leukémia), ktorá vedie k nedostatočnej tvorbe protilátok a opakujúcim sa infekciám, u ktorých zlyhalo preventívne podávanie antibiotík alebo je kontraindikované,
 • pacientom s rakovinou kostnej drene (mnohopočetný myelóm) s nedostatočnou tvorbou protilátok a opakujúcimi sa infekciami,
 • pacientom s nízkou tvorbou protilátok po transplantácii buniek kostnej drene od inej osoby.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky ako triaška, bolesť hlavy, závrat, horúčka, vracanie, alergické reakcie, nevoľnosť, bolesť kĺbov, nízky krvný tlak a stredne závažná bolesť krížovej chrbtice, hoci sa neprejavia u každého.

Určité vedľajšie účinky, napr. bolesť hlavy, triaška alebo bolesti sa môžu zredukovať znížením rýchlosti infúzie.

Zá važné vedľaj ši e úči nky
Infúzie liekov ako Cuvitru môžu príležitostne viesť k závažným, no zriedkavým, alergickým reakciám. Môžete zaznamenať náhly pokles krvného tlaku a v ojedinelých prípadoch anafylaktický šok. Lekári sú si vedomí týchto možných vedľajších účinkov a budú vás počas prvých infúzií a aj po nich sledovať.
Ak spozorujete akýkoľvek z nasledovných príznakov, povedzte to ihneď svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre:
 • pocit závratu, točenia hlavy alebo mdloby,
 • kožná vyrážka a svrbenie, opuch úst alebo krku, ťažké dýchanie, sipot,
 • neobvyklá tepová frekvencia, bolesť na hrudníku, modré pery alebo prsty na rukách či nohách,
 • rozmazané videnie.

Pri domácej infúzii lieku Cuvitru musíte vykonať infúziu v prítomnosti vášho opatrovateľa, ktorý bude na vás dohliadať, a ktorý vám pomôže odhaliť alergické reakcie. Ak je to potrebné, infúziu ukončite a privolajte pomoc.
Pozrite si tiež časť 2 tejto písomnej informácie o riziku alergických reakcií a domácom použití lieku Cuvitru.

Nas ledujúce vedľajšie účinky sú veľmi čast é (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb) :
 • bolesť hlavy,
 • hnačka a nevoľnosť,
 • začervenanie a bolesť v mieste infúzie,
 • únava.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú časté (môžu postihovať mene j ako 1 zo 10 osôb):
 • závrat, migréna a ospalosť,
 • znížený krvný tlak,
 • bolesť brucha,
 • svrbenie a vyrážka,
 • bolesť svalov,
 • opuch, svrbenie, vyrážka a tvorba modrín v mieste infúzie,
 • bolesť.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú mene j čast é ( môžu postihovať menej ako 1 zo 1 00 osôb) :
 • pocit pálenia,
 • bolesť v dolnej časti brucha,
 • opuch v mieste infúzie,
 • pozitívny nález protilátok v krvných testoch.

Fre kvencia výskytu nasledujúcich nežiaducich účinkov nie je známa (nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
 • zápal mäkkých mozgových blán (aseptická meningitída)

Vedľajie účinky pozorované pri podobných liekoch
Nasledujúce vedľajšie účinky boli pozorované pri podkožnej (subkutánnej) infúzii normálneho ľudského imunoglobulínu. Hoci tieto vedľajšie účinky neboli doteraz pri lieku Cuvitru pozorované,
môžu sa u niekoho vyskytnúť pri jeho používaní.
 • tŕpnutie
 • chvenie
 • rýchly tlkot srdca
 • zrýchlené dýchanie
 • poruchy hlasiviek
 • bolesť na hrudníku
 • stvrdnutie a/alebo teplo v mieste podávania infúzie

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 1x5 ml (liek.inj.skl.) Rp 0,00
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.) Rp 0,00
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 1x20 ml (liek.inj.skl.) Rp 0,00
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 1x40 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 1x50 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 10x5 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 20x5 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 30x10 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 10x20 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 30x20 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 5x40 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 20x40 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 20x10 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 20x20 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
CUVITRU 200 MG/ML sol inj 10x40 ml (liek.inj.skl.) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.