RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 91x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Obzvlášť nepodávať počas 2 a 3.tr.gravidity Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 2979B
Registračné číslo 58/0029/15-S
Dátum registrácie 11.2.2015
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Adamed Pharma S.A.,, Poľsko
Účinné látky
Indikačná skupina Hypotenzíva (58)
Doba použiteľnosti 30 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
C KARDIAKÁ
C09 Liečivá pôsobiace na renín-angiotenzínový systém
C09B Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín, kombinácie
C09BB Inhibítory ACE a blokátory kalciových kanálov
C09BB07 Ramipril a Amlodipín

Na čo sa RAMIZEK používa?

RAMIZEK obsahuje dve liečivá nazývané ramipril a amlodipín. Ramipril patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva inhibítory ACE (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín). Amlodipín patrí do skupiny liekov, ktorá sa nazýva blokátory vápnikového kanála.

Ramipril účinkuje tým, že:
 • znižuje tvorbu látok vo vašom tele, ktoré by mohli zvýšiť váš krvný tlak.
 • uvoľňuje a rozširuje vaše cievy.
 • uľahčuje vášmu srdcu pumpovať krv po celom vašom tele.

Amlodipín účinkuje tým, že:
 • uvoľňuje a rozširuje vaše cievy, takže krv nimi prechádza ľahšie.

RAMIZEK sa môže používať na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u pacientov, ktorí sú dostatočne kontrolovaní amlodipínom a ramiprilom podávanými súbežne v rovnakých dávkach ako v kombinácii, ale ako v samostatných liekoch.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Prestaňte užívať RAMIZEK a ihneď vyhľadajte svojho lekára, ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov - môžete naliehavo potrebovať pomoc lekára:
 • opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní, ako aj svrbenie a vyrážka.
Môže ísť o príznaky závažnej alergickej reakcie na RAMIZEK.
 • závažné kožné reakcie, vrátane vyrážky, vriedkov v ústach, zhoršenia už existujúceho kožného ochorenia, začervenanie, tvorba pľuzgierov alebo odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém), alebo iné alergické reakcie.
Frekvencie vyššie uvedených vedľajších účinkov sú klasifikované ako nie je známe (nemožno odhadnúť z dostupných údajov).

Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne:
 • zrýchlený srdcový tep, nepravidelný alebo silný srdcový tep (palpitácie), bolesť v hrudníku, tlak v hrudníku alebo závažnejšie ťažkosti, vrátane srdcového infarktu a mozgovej porážky. Frekvencie týchto vedľajších účinkov sú časté (bolesť na hrudníku, tlak na hrudníku, búšenie srdca) alebo menej časté (rýchlejší srdcová frekvencia, srdcový infarkt alebo cievna mozgová príhoda).
 • dýchavičnosť alebo kašeľ. Tieto vedľajšie účinky sú časté. Môže ísť o príznaky pľúcnych ťažkostí.
 • ľahko sa tvoriace modriny, dlhšie trvajúce krvácanie ako zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), červené bodky na koži alebo častejší výskyt infekcií než zvyčajne, bolesť hrdla a horúčka, pocit únavy, mdloby, závraty alebo bledá koža.
Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou. Sú to zriedkavé vedľajšie účinky.
 • silná bolesť žalúdka, ktorá môže prechádzať do oblasti chrbta.
To môže byť príznakom zápalu pankreasu (pankreatitídy). Sú to menej časté vedľajšie účinky.
 • horúčka, zimnica, únava, strata chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit na vracanie, zožltnutie kože alebo očí (žltačka).
Môže ísť o príznaky ťažkostí s pečeňou, ako je zápal pečene (hepatitída) alebo poškodenie pečene. Frekvencia tohto nežiaduceho účinku nie je známa (nedá sa odhadnúť z dostupných údajov).

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:
Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak sa niektorý z nasledujúcich stavov zhorší alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • ospalosť (najmä na začiatku liečby)
 • palpitácie (vnímanie vlastného srdcového rytmu), návaly tepla
 • opuch členka, edém
 • bolesť hlavy alebo pocit únavy
 • závraty. Tieto sú pravdepodobnejšie na začiatku liečby RAMIZEKom, alebo ak začínate užívať vyššiu dávku.
 • mdloby (synkopa), hypotenzia (výrazne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo postavíte alebo si rýchlo sadnete
 • suchý dráždivý kašeľ, zápal prinosových dutín (sinusitída) alebo priedušiek, skrátený dych
 • bolesť brucha alebo žalúdka, hnačka, poruchy trávenia, pocit na vracanie alebo vracanie
 • zápal žalúdka a/alebo čreva
 • kožná vyrážka s ohraničenou alebo neohraničenou plochou
 • bolesť v hrudníku
 • kŕče alebo bolesť svalov
 • krvné testy ukazujú vyššiu hladinu draslíka v krvi ako je bežné

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • zmeny nálady, nespavosť
 • trasenie, slabosť, bolesť, pocit nevoľnosti
 • poruchy zraku, diplopia-dvojité videnie, rozmazané videnie, zvonenie v ušiach
 • kýchanie/výtok z nosa spôsobený zápalom nosovej sliznice (nádcha)
 • črevné ťažkosti (vrátane hnačky a zápchy), pálenie záhy, sucho v ústach
 • vypadávanie vlasov, červené škvrny na koži, zafarbenie kože
 • poruchy močenia, zvýšená potreba močenia, najmä v noci, porucha močenia, častejšie močenie
 • neschopnosť dosiahnuť erekciu, sexuálnu neschopnosť u mužov, znížená sexuálna túžba u mužov a žien
 • nevoľnosť alebo zväčšenie prsníkov u mužov
 • spoločne alebo bolesť svalov, svalové kŕče, bolesť chrbta
 • zvýšenie alebo zníženie telesnej hmotnosti
 • poruchy rovnováhy (vertigo)
 • svrbenie a neobvyklé pocity na koži, ako sú necitlivosť, brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia), strata vnímania bolesti
 • strata chute alebo zmena vnímania chute
 • ťažkosti so spánkom
 • depresívne pocity, úzkosť, zvýšená nervozita ako obvykle alebo nepokoj
 • upchatý nos, ťažkosti s dýchaním alebo zhoršenie astmy
 • opuch čreva nazývaný „intestinálny angioedém“, ktorý sa prejavuje bolesťou brucha, vracaním alebo hnačkou
 • strata chute do jedla alebo znížená chuť do jedla (anorexia)
 • zrýchlený alebo nepravidelný srdcový tep
 • opuch rúk a nôh. Môže ísť o príznaky nadmerného zadržiavania tekutín v tele ako je obvyklé.
 • horúčka
 • zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený pri vyšetrení krvi
 • krvné testy, ktoré dokazujú zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb)
 • pocit neistoty alebo zmätenosti
 • červený a opuchnutý jazyk
 • silné popraskanie kože alebo odlupovanie kože, svrbivé, hrčovité vyrážky
 • problémy s nechtami (napr. odpadávanie alebo odlupovanie nechtov z nechtového lôžka)
 • kožná vyrážka alebo modriny
 • žihľavka
 • škvrny na koži a studené končatiny
 • začervenané, svrbiace, opuchnuté oči alebo slzenie
 • poruchy sluchu
 • krvné testy ukazujúce na znížený počet červených krviniek, bielych krviniek alebo krvných doštičiek alebo znížené množstvo hemoglobínu

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
 • zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie než obvykle
 • prebytok cukru v krvi (hyperglykémia)
 • zdurenie ďasien
 • nadúvanie (gastritída)
 • abnormálna funkcia pečene, zápal pečene (hepatitída), zožltnutie kože (žltačka)
 • zvýšenie napätia svalov
 • zápal ciev, spojený často s kožnou vyrážkou
 • citlivosť na svetlo
 • poruchy kombinujúce tuhosť, tras a/alebo poruchy hybnosti

Iné zaznamenané vedľajšie účinky
Povedzte, prosím, svojmu lekárovi, ak sa niektorý z nasledujúcich stavov zhorší alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní.
 • poruchy pozornosti
 • krvné testy ukazujúce na príliš nízky počet krviniek v krvi
 • krvné testy ukazujúce na nižšiu hladinu sodíka v krvi ako je obvyklé
 • zmena zafarbenia prstov a špičiek prstov, ak je vám chladno a následne pálenie alebo pocit bolesti, ak je vám teplo (Raynaudov fenomén)
 • spomalené reakcie alebo zhoršená schopnosť reagovať
 • poruchy čuchu
 • psoriáza

Posledná recenzia

1 z 5
jozef / 14.4.2019
vysoký tlak

po prechode z tritace a amoplynu mi stúpol tlak
z bývalých 130/80 na 475/95

Ďalšie recenzie »

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 28x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp 2,80
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 32x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 56x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 90x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 91x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 96x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 98x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp 7,39
RAMIZEK 10 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 100x10 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 28x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp 2,00
RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 32x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 56x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 90x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 96x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 98x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp 5,13
RAMIZEK 10 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 100x10 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 28x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 32x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 56x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 90x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 91x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 96x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 98x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 2,5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 100x2,5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 28x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp 1,96
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 32x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 56x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 90x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 91x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 96x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 98x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp 7,01
RAMIZEK 5 MG/10 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 100x5 mg/10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 28x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp 0,48
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 30x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 32x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 56x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 60x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 90x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 91x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 96x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 98x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp 2,72
RAMIZEK 5 MG/5 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 100x5 mg/5 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.