OZURDEX 700 MIKROGRAMOV INTRAVITREÁLNY IMPLANTÁT S APLIKÁTOROM imp ivt 1x700 µg (vrecko s aplik.syst.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

998,11 €

Úhrada poisťovne:

998,11 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Аmbulantný liek (А)*
Vývoj cien
OZURDEX cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: OPH
Súhlas revízneho lekára: Áno
Kód 21707
Registračné číslo EU/1/10/638/001
Dátum registrácie 27.7.2010
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu ALLERGAN Pharmaceuticals Ireland, Írsko
Účinné látky
Indikačná skupina Oftalmologiká (64)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
S ZMYSLOVÉ ORGÁNY
S01 Oftalmologiká
S01B Protizápalové lieky v oftalmológii
S01BA Kortikosteroidy samotné
S01BA01 Dexametazón

Nežiaduce účinky

Veľmi časté Zvýšený vnútroočný tlak, konjunktiválna hemorágia*.
Časté Očná hypertenzia, odlúčenie sklovca, katarakta, subkapsulárna katarakta, hemorágia v sklovci*,poruchy zraku, opacity v sklovci* (vrátane zhlukov v sklovci), bolesť oka*, fotopsia*, konjunktiválny edém*, bunka prednej očnej komory*, konjunktiválna hyperémia.
Menej časté Bolesť hlavy, Trhlina v sietnici*, sčervenanie prednej očnej
komory*.
  • Nežiaduce reakcie považované skôr za reakcie súvisiace s podaním intravitreálnej injekcie ako
za reakcie súvisiace s dexametazónovým implantátom.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.